Byggnadsminnen

Länsstyrelsen kan skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar genom att förklara dem som byggnadsminnen. Den som ska göra ändringar i ett byggnadsminne måste söka tillstånd från oss.

Vad är ett byggnadsminne?

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader berättar om och hjälper oss att förstå samhällsutvecklingen samt människors livsvillkor och synsätt i olika tider. För att även kommande generationer ska kunna ta del av detta kulturarv kan byggnader eller bebyggelsemiljöer skyddas som byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen.

Det är Länsstyrelsen, i samråd med fastighetsägaren, som beslutar att en byggnad eller annan miljö ska skyddas som byggnadsminne. I beslutet anges vilka delar som är skyddade och som behöver tillstånd för att ändras.

Det finns också statligt ägda byggnadsminnen som regeringen beslutar om. Tillstånd till ändringar av dessa hanteras av Riksantikvarieämbetet.

Statliga byggnadsminnen, Riksantikvarieämbetet Länk till annan webbplats.

Sök tillstånd att ändra ett byggnadsminne

Som fastighetsägare behöver du tillstånd från oss för att göra ändringar som strider mot byggnadsminnets skyddsbestämmelser. Beroende på vad som gör just det byggnadsminnet särskilt värdefullt kan skyddsbestämmelserna vara mer eller mindre omfattande. Tillstånd kan behövas för att

 • riva, flytta, bygga om eller bygga till
 • göra ingrepp i eller ändra exteriören, till exempel byta tak- och fasadmaterial eller fönster och dörrar
 • ändra planlösningen
 • ändra eller göra ingrepp i stommen
 • ändra färgsättning eller ytskikt
 • ändra interiören eller den fasta inredningen
 • göra ändringar inom byggnadsminnets skyddsområde.

För att avgöra om det krävs tillstånd bör du alltid kontakta oss för samråd i ett tidigt skede inför planerade ändringar eller underhåll.

Ansök om tillstånd

Av ansökan ska det tydligt framgå

 • vad du söker tillstånd till och varför
 • vilka ändringar eller ingrepp du planerar att göra, och hur de ska göras.

Det kan även krävas

 • ett åtgärdsprogram, ibland med fackmässigt gjorda ritningar
 • ett antikvariskt utlåtande.

Kontakta gärna oss innan du skickar in din ansökan så kan vi stämma av att ansökan är komplett och tydlig.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i ansökningsblanketten
  Ansökan om tillstånd till ändring av byggnadsminnen Pdf, 715 kB.
 2. Skicka ansökan och eventuella bilagor digitalt till: norrbotten@lansstyrelsen.se

  eller med post till:
  Länsstyrelsen i Norrbottens län
  971 86 LULEÅ

Sök byggnadsvårdsbidrag

Om du äger eller förvaltar ett byggnadsminne kan du söka bidrag från oss för att vårda det eller göra det mer tillgängligt.

Anlita en antikvarisk expert

När Länsstyrelsen beslutar om tillstånd eller bidrag som rör byggnadsminnen ställer vi ofta villkoret att en antikvarisk expert ska följa projektet. Den antikvariska experten ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Vanligt förekommande uppgifter för den antikvariska experten är att

 • följa arbetet, samt delta i byggmöten och besiktningar
 • bistå med antikvariska råd och lämna detaljanvisningar
 • dokumentera genomförda åtgärder och byggnadshistoriska iakttagelser
 • uppmärksamma avvikelser från beslutet och vid behov kontakta Länsstyrelsen
 • efter avslutat arbete sammanställa en antikvarisk rapport.

Rat & Dragon, Luleå

Tomas Örn
E-post till Tomas på Rat & Dragon
Telefon 070-467 25 49

Bebyggelse i Norr, Jokkmokk

Bertil Thelin
E-post till Bertil på Bebyggelse i Norr
Telefon 070-542 59 11

Skellefteå museum, Skellefteå

Pernilla Lindström
E-post till Pernilla på Skellefteå museum
Telefon 0910-73 55 14

Jessica Lundmark
E-post till Jessica på Skellefteå museum
Telefon 073-065 42 19

Historiska Hus i Norr AB, Umeå

Annika Lindberg
E-post till Annika på Historiska Hus i Norr
Telefon 070-357 07 20

Jamtli, Östersund

Björn Olofsson
E-post till Björn på Jamtli
Telefon 063-15 01 08

Henrik Ylikoski
E-post till Henrik på Jamtli
Telefon 063-15 01 41

Victoria Bly
E-post till Victoria på Jamtli
Telefon 063-15 01 24

Sweco, Stockholm

Christina Andersson
E-post till Christina på Sweco
Telefon 076-854 14 84

Norconsult, Göteborg

Mikael Hammerman
E-post till Mikael på Norconsult
Telefon
010-141 82 72
072-233 11 88

På förfrågan av byggherren kan Länsstyrelsen komma att godkänna ytterligare personer för antikvarisk medverkan i enskilda byggnadsminnesärenden, beroende på vilka åtgärder som är aktuella. Kontakta Länsstyrelsen för mer information.

Föreslå ett byggnadsminne

Av alla byggnader med höga kulturhistoriska värden är det bara ett fåtal som kan skyddas som byggnadsminnen.

Om du har ett förslag om en byggnad eller miljö som du tycker ska bli byggnadsminne är du välkommen att kontakta oss. Vi kan ge information om hur en byggnadsminnesförklaring går till och vilket underlagsmaterial du behöver skicka in.

K-märkta hus

K-märkning är ett samlingsbegrepp som ibland används om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Vad som avses är ofta olika typer av skydd som finns i gällande detaljplaner. För frågor om K-märkta byggnader som inte omfattas av kulturmiljölagen eller miljöbalken ska du vända dig till respektive kommun.

Byggnadsminnen i Norrbottens län

Dessa byggnadsminnen är skyddade enligt kulturmiljölagen. Några av platserna finns presenterade med länkar till våra besöksmålssidor.

 • Englundsgården, Kalix-Näsbyn

 • Bruksgården, Masugnsbyn
 • Hjalmar Lundbohmsgården, Luossavaara
 • Jerusalem, Kiruna
 • Abisko östra station

 • Källbacka, Älvsbyn

 • Martingården, Nybyn
 • Rikti-Dokkas nybygge

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss