Social hållbarhet

Länsstyrelsen har flera uppdrag inom arbetet för social hållbarhet. Inom de sociala frågorna berörs bland annat integration, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

I vårt uppdrag ingår bland annat att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer. På dessa sidor hittar du också råd och stöd samt information om hur vi arbetar med att stödja organisationer som arbetar med frågor som rör social hållbarhet.

Så socialt hållbart är Norrbotten

I en rapport framtagen 2022 presenteras för första gången en helhetsbild hur länets invånare mår och vilka förhållanden och livsvillkor som präglar Norrbotten.

Kartläggningen är framtagen av Ramboll på uppdrag av Länsstyrelsen och utgår från de nationella målen för Agenda 2030, folkhälsa, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Kartläggningen är indelad i sju områden: barn och ungas livsvillkor, utbildning, arbetsliv, inkomst och bostad, delaktighet och inflytande, trygghet och säkerhet samt hälsa

Kartläggning: social hållbarhet i Norrbottens län Länk till annan webbplats.

Integration

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering, genomförande och uppföljning av integrationsinsatser. Arbetet sker oftast tillsammans med andra aktörer.

ANDTS

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i länet. Vi har också ett regionalt tillsynsansvar inom alkohol och tobak.

Jämställdhet

Länsstyrelsen arbetar för att länet ska bli jämställt. Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Vi har även ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen.

Jämlik hälsa

Länsstyrelsen samarbetar med kommuner, region och andra aktörer för att skapa en god, jämlik och jämställd hälsa i länet.

Brottsförebyggande arbete

Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja den regionala samordningen av det brottsförebyggande arbetet.

Mänskliga rättigheter och demokrati

Länsstyrelsen värnar om demokratin och arbetar systematiskt med mänskliga rättigheter i vår egen verksamhet, genom ett rättighetsbaserat arbetssätt. Vi ger också stöd till kommuner och andra aktörer som arbetar med mänskliga rättigheter.

Personligt ombud

Kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud kan ansöka om statsbidrag hos Länsstyrelsen för delfinansiering.

Nyhetsbrevet Fokus social hållbarhet

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom social hållbarhet? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Nyhetsbrevet kommer ut fyra gånger per år späckat med information om konferenser, rapporter, forskning och annat aktuellt som rör den sociala hållbarheten.

Fokus social hållbarhet, 1/2024 Länk till annan webbplats.
Fokus social hållbarhet, 4/2023 Länk till annan webbplats.
Fokus social hållbarhet, 3/2023 Länk till annan webbplats.
Fokus social hållbarhet, 2/2023 Länk till annan webbplats.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss