Älgjakt

Du måste alltid rapportera fälld älg till Länsstyrelsen. Du behöver också ha koll på jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten.

Länsstyrelsen arbetar för att nationella mål för älgförvaltningen får genomslag i länet. Det är även Länsstyrelsen som beslutar hur många älgar som får fällas i licensområden. Hur många älgar som får fällas beror bland annat på älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och hur mycket rovdjur som finns i länet.

Jakttider och tilldelning 2021/2022

Länsstyrelsen har den första juli beslutat att jakttiden för älg under jaktåret 2021/2022 kommer att vara:

Beslut om jakttider efter älg i Norrbottens län för år 2021 Pdf, 163.3 kB.

Älgförvaltningsområden

1 september 2021 — 31 januari 2022

Jakttider för licens- och älgskötselområden per kommun


Kommun

Jakttid efter älg

Kiruna kommun ovan odlingsgränsen

1 sept — 10 okt

Kiruna kommun nedan odlingsgränsen

1 sept — 31 okt

Gällivare, Jokkmokk, Arjeplog samt Arvidsjaur kommuner

1 sept — 14 nov

Piteå, Luleå, Älvsbyn, Boden, Kalix, Haparanda, Pajala,

Överkalix samt Övertorneå kommuner

1 sept — 31 jan

Kalvjaktsområden i hela länet

Vid jakt på endast älgkalv och utanför licens- och älgskötselområden ska jakttiden vara fem dagar. Jakttidens början ska vara densamma som den som gäller i aktuellt älgförvaltningsområde.


Oregistrerat område

Jakttid efter älgkalv

Övriga villkor

Samtliga kommuner i hela länet

1 — 5 sept

Endast årskalvar

får fällas

Särskilt beslut om jakttid i delar av Arjeplog, Arvidsjaur och Jokkmokk kommuner

I delar av Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner:

Jakttid 15 november 2021 till och med 5 december 2021, se område i kartan.

Karta över särskilt jakttidsfönster i Arjeplog och Arvidsjaurs kommuner

I delar av Jokkmokks kommun:

Jakttid 18 december 2021 till och med 31 januari 2022, se område i kartan

Karta över särskilt jakttidsfönster i Jokkmokks kommun

Särskilt beslut om jakttider efter älg i delar av Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner samt del av Jokkmokks län 2021 Pdf, 124.8 kB.

Länsstyrelsen kan besluta om uppehåll i jakten i upp till 14 dagar under älgens parningstid. Länsstyrelsen kan också besluta om uppehåll i jakten om det behövs med hänsyn till renskötseln eller snöförhållanden ovanför lappmarksgränsen.

Förordning om ändringar i jaktförordningen, Svensk författningssamling Länk till annan webbplats.

Tilldelning

Tilldelningen för årets älgjakt hittar du på algdata.se Länk till annan webbplats.

Rapportera och betala fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Det kan du göra bland annat i vår älgportal Älgdata. Du behöver också:

  • Rapportera fällda djur inom 14 dagar från de har fällts.
  • Slutrapportera jakten i Älgdata.
  • Betala fällavgiften efter att jakten är slutrapporterad.

Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde

Rapportera fälld älg

Du kan rapportera in fälld älg i bland annat vår älgportal Älgdata eller i systemen Viltdata, Jaktrapport och WeHunt.

Slutrapportera i Älgdata

När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare för ett älgjaktområde snarast möjligt slutrapportera jakten. Det gör du alltid i Älgdata oavsett om du rapporterat fällda älgar i annat system. Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.

När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna. Den ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Fälld älgkalv på oregistrerad mark

Du ska rapportera fälld älgkalv på oregistrerad mark inom 14 dagar efter att kalven har fällts. Rapporteringen gör du i vår e-tjänst. Du ska betala fällavgifter till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut.

Fällavgifter

Fällavgiften är 400 kronor för vuxen älg och 100 kronor för årskalv.

Har du fällt en otjänlig älg?

Om du under älgjakten har fällt en älg som är olämplig som människoföda, på grund av skada eller sjukdom, kan du få älgen bedömd som kasserad. Då behöver du inte betala fällavgift.

Bedömningen görs av veterinär, polis eller viltkasserare/viltbesiktare som blivit utsedda av Länsstyrelsen. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

Vid frågor gällande besiktning av otjänliga älgar kontakta någon av Länsstyrelsens jakthandläggare.

Hjälp till att inventera älgstammen


Älgobs är en inventeringsmetod som bygger på de noteringar jägarna gör över alla älgar de ser under de sju första dagarna då jakt bedrivs. Älgobservationer rapporteras in till Viltdata eller Jaktrapport. Oavsett vilket system du rapporterar i ansvarar Jägareförbundet för insamling, kvalitetsgranskning och vidarebefordring av datan till Älgdata.

Rapportera älgobs i Viltdata Länk till annan webbplats.

Rapportera älgobs i Jaktrapport Länk till annan webbplats.

Information och instruktion till älgobs finns här Länk till annan webbplats.

Kontakt

Jaktfrågor Norrbotten

Telefon 010-225 50 00 (växel)