Älgjakt

Du måste alltid rapportera fälld älg till Länsstyrelsen. Du behöver också ha koll på jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten.

Länsstyrelsen arbetar för att nationella mål för älgförvaltningen får genomslag i länet. Det är även Länsstyrelsen som beslutar hur många älgar som får fällas i licensområden. Hur många älgar som får fällas beror bland annat på älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och hur mycket rovdjur som finns i länet.

Jakttider och tilldelning 2023/2024

Länsstyrelsen beslutat om jakttider för älg under jaktåret 2023/2024.

Beslut om jakttider efter älg i Norrbottens län för år 2023/2024 Pdf, 271.8 kB.

Jakttider för licens- och älgskötselområden per kommun


Kommun

Jakttid efter älg

Kiruna kommun ovan odlingsgränsen

1 sept — 8 okt

Kiruna kommun nedan odlingsgränsen

1 sept — 29 okt

Gällivare, Jokkmokk, Arjeplog samt Arvidsjaur kommuner

1 sept — 12 nov

Piteå, Luleå, Älvsbyn, Boden, Kalix, Haparanda, Pajala,

Överkalix samt Övertorneå kommuner

1 sept — 31 jan

Karta över jakttiderna för licens- och älgskötselområden Pdf, 250.8 kB.

Kalvjaktsområden i hela länet

Vid jakt på endast älgkalv och utanför licens- och älgskötselområden ska jakttiden vara fem dagar. Jakttidens början ska vara densamma som den som gäller i aktuellt älgförvaltningsområde.


Oregistrerat område

Jakttid efter älgkalv

Övriga villkor

Samtliga kommuner i hela länet

1 — 5 sept

Endast årskalvar

får fällas

Särskilt beslut om jakttid i delar av Arjeplog, Arvidsjaur och Jokkmokk kommuner

I delar av Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner:

Jakttid 13 november 2023 till och med 3 december 2023, se område i kartan.

Karta över särskilt jakttidsfönster i Arjeplog och Arvidsjaurs kommuner Pdf, 4.2 MB.

I delar av Jokkmokks kommun:

Jakttid 18 december 2023 till och med 31 januari 2024, se område i kartan.

Karta över särskilt jakttidsfönster i Jokkmokks kommun Pdf, 3.6 MB.

Särskilt beslut om jakttider efter älg i delar av Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner samt del av Jokkmokks län 2023/2024 Pdf, 102.5 kB.

Länsstyrelsen kan besluta om uppehåll i älgjakten i upp till 14 dagar under älgens parningstid. Länsstyrelsen kan också besluta om uppehåll i jakten om det behövs med hänsyn till renskötseln eller snöförhållanden ovanför lappmarksgränsen.

Förordning om ändringar i jaktförordningen, Svensk författningssamling Länk till annan webbplats.

Tilldelning

Tilldelningen för 2023/2024 års älgjakt hittar du på algdata.se Länk till annan webbplats.

Rapportera och betala fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Det kan du göra bland annat i vår älgportal Älgdata. Du behöver också:

  • Rapportera fällda djur inom 14 dagar från de har fällts.
  • Slutrapportera jakten i Älgdata.
  • Betala fällavgiften efter att jakten är slutrapporterad.

Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde

Rapportera fälld älg

Du kan rapportera in fälld älg i bland annat vår älgportal Älgdata eller i systemen Viltdata, Jaktrapport och WeHunt.

Slutrapportera i Älgdata

När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare för ett älgjaktområde snarast möjligt slutrapportera jakten. Det gör du alltid i Älgdata oavsett om du rapporterat fällda älgar i annat system. Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.

När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna. Den ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Fälld älgkalv på oregistrerad mark eller vid skyddsjakt

Du ska rapportera fälld älgkalv på oregistrerad mark inom 14 dagar efter att kalven har fällts. Rapporteringen gör du i vår e-tjänst. Du ska betala fällavgifter till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. I e-tjänsten rapporterar du även fälld älgkalv vid skyddsjakt.

Fällavgifter

Fällavgiften är 400 kronor för vuxen älg och 100 kronor för årskalv.

Om du fällt en otjänlig älg

Om du under älgjakten har fällt en älg som är olämplig som människoföda, på grund av skada eller sjukdom, kan du få älgen bedömd som kasserad. Då behöver du inte betala fällavgift.

Bedömningen görs av veterinär, polis eller viltkasserare/viltbesiktare som blivit utsedda av Länsstyrelsen. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

Vid frågor gällande besiktning av otjänliga älgar kontakta någon av Länsstyrelsens jakthandläggare.

Hundhållning i samband med jakt

Länsstyrelsen har tagit fram en informationsbroschyr med information om regler vid hundhållning i samband med jakt. Informationen finns på svenska, engelska, franska, tyska och italienska.

Information till jägare om hundhållning i samband med jakt Länk till annan webbplats.

Hjälp till att inventera älgstammen


Älgobs är en inventeringsmetod som bygger på de noteringar jägarna gör över alla älgar de ser under de sju första dagarna då jakt bedrivs. Älgobservationer rapporteras in till Viltdata eller Jaktrapport. Oavsett vilket system du rapporterar i ansvarar Jägareförbundet för insamling, kvalitetsgranskning och vidarebefordring av datan till Älgdata.

Rapportera älgobs i Viltdata Länk till annan webbplats.

Rapportera älgobs i Jaktrapport Länk till annan webbplats.

Information och instruktion till älgobs finns här Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om älgjakt

Huvudregeln är att älgen tillfaller jakträttshavaren på den fastighet där älgen dör. Om jakträttsinnehavaren sedan har rätt att få älgen avgörs av flera olika saker, till exempel om det finns jakttid för älg inom det område där älgen faller och om det finns tilldelning för tjur, vuxet hondjur eller kalv där.

Älg som är fredad när den dör tillfaller staten. Det kan till exempel gälla en vuxen älg på oregistrerad mark, eller en vuxen älg i ett licensområde som endast har kalv i tilldelning. Du ska då så fort som möjligt anmäla händelsen till Polisen, telefonnummer 114 14. Det är Polisen som beslutar vad som ska göras med älgen.

Fällavgift ska betalas av den som har rätt till den fällda älgen. Det gäller även utanför ordinarie jakttid. Fällavgift ska även betalas om en älg fälls vid skyddsjakt.

Om en älg däremot avlivas efter en viltolycka behöver ingen betala fällavgift. Kontakta Länsstyrelsen för information om hur du ska göra.

Om du hittar en död älg i vatten när den är fredad ska du i första hand kontakta polisen, telefonnummer 114 14. Polisen avgör sedan vad som ska ske med älgen.

Om du hittar en död älg i vatten när det är jakttid på älg ska du istället kontakta markägaren.

Om du hittar en älg i vatten i anslutning till en dricksvattentäkt, badplats eller nära bebyggelse ska du också kontakta aktuell kommun.

Ja, älgen ska räknas av från avskjutningsmålen i älgskötselplan eller från tilldelningen för ett licensområde. Du behöver däremot inte betala någon fällavgift för älgen.

Ja, om du sköt älgen i tron att den var frisk ska du både avräkna den från tilldelningen och betala fällavgift. Men, om du misstänker att älgen inte är lämplig som människoföda ska du vända dig till en viltkasserare som är utsedd av Länsstyrelsen. Viltkasseraren kan skriva ett intyg om otjänlig älg som du kan använda som underlag för att ansöka till Länsstyrelsen om att slippa betala fällavgift.

Älgvårdsfonden

Avgifterna för fällda älgar och registreringsavgifter bildar en älgvårdsfond i varje län. Pengarna i Älgvårdsfonden används bland annat till Länsstyrelsens administration och älgförvaltningsgruppernas arbete.

Kontakt

Jaktfrågor Norrbotten

Telefon 010-225 50 00 (växel)

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss