Ansök om tillstånd för att transportera vapen på motordrivet fordon i terräng

För att få transportera vapen på eller i motorfordon vid färd i terräng, till exempel snöskoter, måste du ha tillstånd. Länsstyrelsen kan medge undantag om det finns särskilda skäl.

Länsstyrelsen har beslutat om en generell dispens för transport av klass 3 + 4 vapen med snöskoter. För transport av klass 3 + 4 vapen behöver du alltså inte ansökan om en personlig dispens. Generell dispens att medföra vapen klass 3 och 4 samt hagelvapen gäller då avståndet överstiger 5 kilometer.

Följande villkor gäller för transport av vapen med snöskoter med stöd av Länsstyrelsen generella dispens för klass 3+4 vapen samt hagelvapen:

 • Endast vapen klass 3, 4 samt hagelvapen får medföras.
 • Vapnet ska under transporten vara väl nedpackat i pulka, kälke eller liknande.
 • Vital del ska vara åtskild från vapnet.
 • Transport får ske endast om avståndet från det ställe där transporten börjar till det ställe där jakten avses inledas överstiger 5 kilometer närmsta väg.
 • En förflyttning per dag tillåts.
 • Snöskoterns motor ska ha varit avstängd i minst 10 minuter innan jakten får påbörjas.
 • Jakt får inte ske närmare än 500 meter från skoterns uppställningsplats dygnet då skotern nyttjats.
 • Skoter får inte användas för att söka efter vilt.
 • Visa hänsyn till renskötseln!

Följande villkor gäller för personlig dispens för transport av klass 1+2 vapen med skoter

 • Vapnet ska under transporten vara väl nedpackat i fodral samt förvaras i pulka, eller kälke.
 • Vapnet får inte förvaras på eller i snöskotern eller på axeln. Vital del (slutstycke, underbeslag och dylikt) ska vara skild från vapnet och packas separat.
 • Position för snöskoter färdens utgångspunkt och färdens mål ska anges i X:Y koordinater. Färdvägen mellan dessa punkter ska anges på karta.
 • Transport får ske från snöskoterfärdens utgångspunkt (farbar bilväg, övernattningsställe eller liknande) till färdens mål (det ställe där jakten avses inledas) och åter om enkla avståndet överstiger 10 kilometer.
 • Transport skall ske närmast, för snöskoter, framkomliga färdväg.
 • Dispensen gäller inte om jakten påbörjas närmare utgångspunkten än 10 kilometer.
 • Transportfärden mellan de två angivna punkterna får inte avbrytas för att inleda jakt.
 • Transport från snöskoterfärdens utgångspunkt till det mål som angetts för transporten och åter, får ske endast en gång per jaktdag. Snöskotern får alltså inte användas för förflyttning mellan olika jaktområden under samma jaktdag.
 • Jakt får inte bedrivas förrän 10 minuter förflutit sedan snöskoterns motor stängs av.
 • Jakt får inte bedrivas närmare snöskotern än 300 meter under dygn då denna förflyttats.
 • Jakträttsbevis för området, övriga erforderliga handlingar, samt beslut om personlig dispens ska medföras och kunna uppvisas vid kontroll.
 • Tillståndet gäller endast under förutsättning att snötäcket är sammanhängande.

Ansökan om tillstånd för att transportera vapen på motordrivet fordon i terräng

Du behöver fylla i samtliga obligatoriska fält i formuläret (markerade med en röd stjärna). Det räcker inte att hänvisa till bilaga.

Kontrollera att du fått en e-postbekräftelse för din ansökan.family-name

ÅÅMMDD

Tidigare tillstånd (obligatorisk) * (obligatorisk)
Tidigare tillstånd (obligatorisk)Skriv årtalet med siffror.Ange exempelvis klass 1 308 w

Obligatoriskt, max 10 MB

Obligatoriskt, max 10 MB

Du kan skicka in bilagor enligt formuläret, via e-post eller via e-tjänsten för komplettering eller yttrande i ärende.

E-post till norrbotten@lansstyrelsen.se
Ange vilken ansökan det gäller i rubrikraden på mejlet.

Komplettering eller yttrande i ärende

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss