Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Säljakt

I Norrbottens läns skärgård och övriga delar av Bottenviken finns både gråsäl och vikaresäl. Sälar orsakar skador för kustfisket och därför förvaltas sälbestånden bland annat genom jakt.

Ansvaret för sälförvaltningen ligger hos Havs- och Vattenmyndigheten och det är Naturvårdsverket som beslutar om skydds- och licensjakt i samråd med Havs- och Vattenmyndigheten.

Naturvårdsverket kan fatta beslut om licensjakt på gråsäl samt skyddsjakt på både vikare och gråsäl. Om du avser att jaga säl är det viktigt att du känner till och följer villkoren i respektive säljaktsbeslut.

Jakträtt på allmänt vatten

Det är i vissa fall tillåtet att jaga på allmänt vatten och holmar, klippor och skär, som inte hör till något hemman. Ansök om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Jakt på allmänt vatten

När gäller tillträdesförbud?

I vissa skyddade områden gäller under vissa tider på året tillträdesförbud. Förbudet gäller även vid säljakt.

Reservatskartan Länk till annan webbplats.

I reservatskartan kan du zooma in till det skyddade område som har tillträdesförbud. Klicka på området så ser du när tillträdesförbudet gäller.

Rapportera fälld säl

Om du fäller en säl under jakt ska det rapporteras till Naturvårdsverket.

Kontakt

Jaktfrågor Norrbotten

Telefon 010-225 50 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss