Fiske

Det finns vissa bestämmelser för fisket som du behöver känna till. Bestämmelserna är till för att skydda och bevara fiskbeståndet. Det finns exempelvis regler på om vilka tider på året man får fiska, minimimått på fisken och vilka fiskeredskap som är tillåtna att använda.

På svenskafiskeregler.se kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön).

Fiskekartan.se är länsstyrelsernas register över fiskevårdsområden. Verktyget är en sökbar karta och här kan du se gränserna för alla Sveriges fiskevårdsområden. I samtliga vatten som visas i kartan krävs fiskekort. Här finns också mycket annan information, exempelvis vilka fiskarter som finns, länkar till fiskekortsförsäljare och föreningarnas webbplatser.

Fiskevårdsområden

Fiskevårdsområden kan bildas för att samordna fisket, förvaltningen och fiskevården. Förvaltning av fiskevårdsområden sker genom en förening, som består av samtliga ägare inom området.

Fiskevårdsåtgärder

Fiskevårdsåtgärder är åtgärder som syftar till ett uthålligt nyttjande av fiskebestånden.

Fisketillsyn

En fisketillsynsperson ser till att bestämmelser och regler om fiske och fiskvård följs.

Fiskevårdsbidrag

Vill du göra insatser som gynnar vår fiskfauna? Länsstyrelsen ger stöd till prioriterade fiskevårdsprojekt genom exempelvis statliga fiskevårdsbidrag.

Fiskerinäringen

Länsstyrelsen handlägger stöd till investeringar inom fiske. Vårt arbete med förvaltningen av fiskebestånden och stödet till fiskevården bidrar även till att utveckla fisketurismen.

Fiska i fjällen

Vill du fiska i fjällen? För att fisket ska bli långsiktigt hållbart finns det olika fiskeregler och lokala fiskebestämmelser som du behöver hålla dig till.

Fisketips

Vilka fiskevatten kan ni rekommendera?
Svar:
Länsstyrelsen lämnar inte ut fisketips, men svarar gärna på frågor om vilka fiskebestämmelser som gäller i statens vatten. För tips om lämpliga fiskedestinationer hänvisar Länsstyrelsen istället till länets många turistbyråer, guideföretag, fiskecamper, återförsäljare av fiskekort, helikopterbolag etcetra.

Kustfiske

Vilka regler gäller vid kustfiske med nät på grunt vatten?
Svar: Nätfiske innanför sjökortets 3-meterskurva är förbjudet på våren (1 april – 10 juni) och på hösten (1 oktober – 31 december), men tillåtet på sommaren.

Laxfiske i gränsälven

Vilka regler gäller vid laxfiske i gränsälven (Torneälven)?
Svar:
Här hittar du information om vilka regler som gäller i gränsälven:

Laxfiske i Lainio- och Kaitumälven

Vilka regler gäller vid laxfiske i Lainioälven? Hur fungerar systemet med laxplomber?
Svar:
Laxfiske i LainioälvenPDF

Lax- och öringsfiske i länets övriga älvar

Vilka regler gäller vid lax- och öringsfiske i andra älvar än gräns-, Lainio- och Kaitumälven?
Svar: Fiskeregler lax- och öringsfiskePDF

Död fisk

Vem ska jag göra om jag hittar sjuka och döda fiskar?
Svar:
Rapportera på rapporterafisk.sva.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt