Fiske

Det finns vissa bestämmelser för fisket som du behöver känna till. Bestämmelserna är till för att skydda och bevara fiskbeståndet. Det finns exempelvis regler på om vilka tider på året du får fiska, minimimått på fisken och vilka fiskeredskap som är tillåtna att använda.

Regler för fritidsfiske

På svenskafiskeregler.se kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön).

Kartor över fiskevårdsområden

Fiskekartan.se är länsstyrelsernas register över fiskevårdsområden. Verktyget är en sökbar karta och här kan du se gränserna för alla Sveriges fiskevårdsområden. I samtliga vatten som visas i kartan krävs fiskekort. Här finns också mycket annan information, exempelvis vilka fiskarter som finns, länkar till fiskekortsförsäljare och föreningarnas webbplatser.

Fiskevårdsområden kan bildas för att samordna fisket, förvaltningen och fiskevården. Förvaltning av fiskevårdsområden sker genom en förening, som består av samtliga ägare inom området.

Fiskevårdsåtgärder är åtgärder som syftar till ett uthålligt nyttjande av fiskebestånden.

En fisketillsynsperson ser till att bestämmelser och regler om fiske och fiskvård följs.

Vill du göra insatser som gynnar vår fiskfauna? Länsstyrelsen ger stöd till prioriterade fiskevårdsprojekt genom exempelvis statliga fiskevårdsbidrag.

Länsstyrelsen handlägger stöd till investeringar inom fiske. Vårt arbete med förvaltningen av fiskebestånden och stödet till fiskevården bidrar även till att utveckla fisketurismen.

Fiska i fjällen

Vill du fiska i fjällen? För att fisket ska bli långsiktigt hållbart finns det olika fiskeregler och lokala fiskebestämmelser som du behöver hålla dig till.

Vanliga frågor

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi på länsstyrelsen får gällande fiske.

Fisketips

Vilka fiskevatten kan ni rekommendera?
Svar:
Länsstyrelsen lämnar inte ut fisketips, men svarar gärna på frågor om vilka fiskebestämmelser som gäller i statens vatten. För tips om lämpliga fiskedestinationer hänvisar Länsstyrelsen istället till länets många turistbyråer, guideföretag, fiskecampingar, återförsäljare av fiskekort, helikopterbolag med flera.

Kustfiske

Vilka regler gäller vid kustfiske med nät på grunt vatten?
Svar: Nätfiske innanför sjökortets 3-meterskurva är förbjudet på våren (1 april – 10 juni) och på hösten (1 oktober – 31 december), men tillåtet på sommaren.

Laxfiske i gränsälven

Vilka regler gäller vid laxfiske i gränsälven (Torneälven)?
Svar:
Här hittar du information om vilka regler som gäller i gränsälven:

Laxfiske i Lainioälven

Vilka regler gäller vid laxfiske i Lainioälven? Hur fungerar systemet med laxplomber?
Svar:
Laxfiske i LainioälvenPDF

Lax- och öringsfiske i länets övriga älvar

Vilka regler gäller vid lax- och öringsfiske i andra älvar än gräns-, Lainio- och Kaitumälven?
Svar: Fiskeregler lax- och öringsfiskePDF

Död fisk

Vad ska jag göra om jag hittar sjuka och döda fiskar?
Svar:
Rapportera på rapporterafisk.sva.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt