Ansök om bidrag från älgvårdsfonden

Älgförvaltningen finansieras genom intäkter i form av fällavgifter och avgifter för registrering av älgjaktsområden. Intäkterna tillförs älgvårdsfonden, varefter ersättning för kostnaderna för förvaltningen betalas ut som bidrag ur fonden.

I Norrbottens län kan du ansöka om bidrag från älgvårdsfonden för anläggning av älgskyttebana och upprustning av älgskyttebana.

Bidrag till älgskyttebana

Ansökan om bidrag till älgskyttebanor remitteras Svenska Jägareförbundet som lämnar ett yttrande utifrån de inkomna ansökningarna. Ansökningar prioriteras sedan utifrån flera olika kriterier. Bidrag från älgvårdsfonden kan lämnas till älgskyttebana.

För ansökningar om bidrag till anläggning och upprustning av älgskyttebana gäller följande prioriteringsordning:

  1. Fått anmärkning från polisen – besiktningsprotokollet ska bifogas.
  2. Säkerhetshöjande eller miljöstärkande åtgärder.
  3. Verksamhet som förhöjer tillgänglighet/ skytteaktiviteter för ungdomar och kvinnor och jägarexamen.
  4. Elektroniska markeringssystem.
  5. Nyanläggning.

Länsstyrelsen beaktar Svenska Jägareförbundets yttrande, jaktskyttebanans verksamhet samt tidigare beviljade bidrag i samband med fördelning och beslut om bidrag.

Ansökan om bidrag från älgvårdsfonden

Du behöver fylla i samtliga obligatoriska fält i formuläret (markerade med en röd stjärna). Det räcker inte att hänvisa till bilaga.

Kontrollera att du fått en e-postbekräftelse för din ansökan.

Sökande, kontaktpersonens uppgifter
Hit skickas mejlbekräftelse på din ansökan.


plusgiro, bankgiro
Uppgifter om vad du ansöker om
Ansökan avser (obligatorisk) * (obligatorisk)
Ansökan avser (obligatorisk)


Hålls banan öppen för alla skyttar oavsett organisationstillhörighet? (obligatorisk) * (obligatorisk)
Hålls banan öppen för alla skyttar oavsett organisationstillhörighet? (obligatorisk)
Tidplan


Finansiering
Summor ska anges i svenska kronor.


Bifoga filer
För att vi ska kunna handlägga ditt ärende behöver följande filer bifogas

Du behöver bifoga offert för de kostnader som du ansöker om bidrag för.

Om du önskar bifoga något ytterligare

Du kan skicka in bilagor enligt formuläret, via e-post eller via e-tjänsten för komplettering eller yttrande i ärende.

E-post till norrbotten@lansstyrelsen.se
Ange vilken ansökan det gäller i rubrikraden på mejlet.

Komplettering eller yttrande i ärende

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt

Jaktfrågor Norrbotten

Telefon 010-225 50 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss