Jakt på allmänt vatten

Det är i vissa fall tillåtet att jaga på allmänt vatten och holmar, klippor och skär, som inte hör till något hemman. Ansök om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Vem får tillstånd?

Tillstånd ges i första hand till dig som

 • är fast bosatt i skärgården eller vid kusten
 • har erfarenhet av jakt
 • har goda kunskaper om djurlivet och naturförhållandena i dessa områden.

Tillståndet kan beviljas för tre år.

Ansök om jakt på allmänt vatten

 1. Fyll i ansökan i vårt webbformulär eller skicka in dina personuppgifter per post till:

  Länsstyrelsen i Norrbottens län
  Box 105
  962 23 Jokkmokk
 2. Betala ansökningsavgiften. Avgiften är 1 660 kronor och ska betalas in på Länsstyrelsens bankgiro 5181-9266. Ange 23905: Förnamn, Efternamn.
 3. Vi prövar din ansökan när du betalat ansökningsavgiften.Till denna e-postadress skickas en bekräftelse på din ansökan.
Har avlagt Jägareförbundets säljaktsutbildning (obligatorisk) * (obligatorisk)
Har avlagt Jägareförbundets säljaktsutbildning (obligatorisk)

Vad är allmänt vatten?

Jakträttigheterna på allmänt vatten tillhör staten. Allmänt vatten finns i havet samt i vissa större sjöar till exempel Vänern och Vättern.

Var går gränsen mellan enskilt och allmänt vatten?

Gränsen mellan enskilt och allmänt vatten går 300 meter ut från strandlinjen eller, om kurvan för tre meters djup går längre ut, längs den kurvan.

Mindre öar

Vid bestämmande av strandlinjen räknas inte mindre öar, varför dessa kan vara omgivna av allmänt vatten. I det sistnämnda fallet görs ett visst undantag från principen att det allmänna vattnet disponeras av staten. I den mån de nyssnämnda mindre öarna utgör fastighet eller del av fastighet har ägaren jakträtt intill 100 meter från stranden.

Kontakt

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss