Jakt på allmänt vatten

Det är i vissa fall tillåtet att jaga på allmänt vatten och holmar, klippor och skär, som inte hör till något hemman. Ansök om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Jakt på allmänt vatten

Säljakt

I Norrbottens läns skärgård och övriga delar av Bottenviken finns både gråsäl och vikaresäl. Sälar orsakar skador för kustfisket och därför förvaltas sälbestånden bland annat genom jakt.

Säljakt