Björnjakt

Här hittar du information om jakt på björn. För licensjakt på björn finns särskilda regler som att du måste rapportera och hålla dig uppdaterad om antal fällda djur. Länsstyrelsen kan även besluta om skyddsjakt på björn i förebyggande syfte eller om en enstaka björn orsakar skada.

Aktuellt

Under söndagen den 13:e september var samtliga 20 björnar fällda under årets licensjakt. Därmed är björnjakten avlyst i hela Norrbottens län.

Licensjakt 2020

Länsstyrelsen har beslutat om licensjakt på 20 björnar.

Jaktperioder

Ovanför odlingsgränsen
21 augusti till och med 30 september.

Nedanför odlingsgränsen
21 augusti till och med senast den 15 oktober.

Jakten får pågå tills slutdatum i respektive område eller till dess att jakten avlyses.

Jaktområden

Jaktområde 1
Omfattar Boden, Luleå, Piteå, Älvsbyn. Högst 10 björnar får fällas.

Jakten är avlyst i Jaktområde 1 sedan 30 augusti eftersom kvoten på 10 björnar är fylld.

Jaktområde 2
Omfattar resterande länet. Högst 10 björnar får fällas.

Anmäla fälld eller påskjuten björn

Anmäl fälld björn eller påskjuten björn på rovdjurstelefonen 010-225 57 71. Fälld björn anmäler du utan dröjsmål och senast klockan 21.00 samma dag som djuret fällts. Påskjuten björn ska anmälas snarast efter påskjutningen.

Information om hur många djur som återstår

Du ska hålla dig informerad om hur många djur som återstår att fälla. Information om antal fällda djur finns på Länsstyrelsens rovdjurstelefon 010-225 57 71.

Kort om reglerna:

 • Jakten får endast pågå från och med en timme före solens uppgång till två timmar före solens nedgång.
 • Jaktledaren är ansvarig för att information från myndigheterna kommer fram till jägarna och att information om jaktutfallet når myndigheterna. Jaktledarens ansvar beskrivs i Länsstyrelsens beslut.
 • Samtliga björnar får fällas med undantag för björnhona som åtföljs av ungar samt de ungar som följer björnhona oavsett ungarnas ålder.
 • Hund får användas vid jakt. Högst två hundar som ställer eller förföljer en och samma björn får användas samtidigt.
 • Jakten får bedrivas med hjälp av åtel enligt särskilda villkor som beskrivs i Länsstyrelsens beslut. Åtel ska anmälas till Länsstyrelsen.

Alla jägare ska bära med sig sitt statliga jaktkort under jakten. Jaktkortet visar att du har betalat viltvårdsavgiften och är berättigad att jaga i Sverige

Du som ska jaga björn är skyldig att känna till villkoren i licensjaktbeslutet, utöver de generella bestämmelserna om jakt och vapen som finns i jakt- och vapenlagstiftningen.

Beslut om licensjakt på björn i Norrbottens län 2020PDF

Karta björnjakt 2020

Lathund för björnskyttarPDF

Villkor för användande av björnåtelPDF

Här fälldes länets björnar under licensjakten 2020

Jaktområde 1, alla 10 björnar fällda

Antal fällda björnar i jaktområde 1

Kommun

Antal

Boden

1

Luleå

2

Piteå

5

Älvsbyn

2

Jaktområde 2, alla 10 björnar fällda

Antal fällda björnar i jaktområde 2

Kommun

Antal

Arjeplog

2

Arvidsjaur

1

Gällivare

0

Haparanda

0

Jokkmokk

5

Kalix

0

Kiruna

0

Pajala

0

Överkalix

1

Övertorneå

1

Ring rovdjurstelefonen för senaste uppdatering

Var uppmärksam på att tabellen endast uppdateras en gång per dag på vardagar i mån av tid. För senaste uppdatering om återstående kvot och rapportering av fällda björnar, ring rovdjurstelefonen.

Rovdjurstelefonen

 • För att få information om återstående kvot.
 • För att anmäla fälld eller påskjuten björn.

Under licensjakt efter björn rapporterar du till:

Rovdjurstelefonen 010 - 225 57 71

Du kommer att få två alternativ

 1. Tryck 1 om du vill höra återstående kvot.
  Telefonsvararen uppdateras så fort det skett en förändring eller minst en gång per dag.
 2. Tryck 2 för att rapportera in påskjuten eller fälld björn.
  Du som är jägare måste anmäla fälld björn till Länsstyrelsen utan dröjsmål, snarast efter påskjutningen och senast klockan 21.00 samma dag som djuret fällts.

Under pågående licensjakt kopplas du till en beredskapshandläggare klockan 06.00—22.00. En besiktningsman tillkallas för att besiktiga björnen på plats. Vänta tills ni kommit i kontakt med besiktningsmannen innan ni flyttar eller tar ur björnen.

Rovbase

Du kan även använda karttjänsten rovbase.se för att se fällda rovdjur.

Har du fällt en brunbjörn under licensjakten?

Jordbruksverket kommer inte längre att skicka ut förifyllda CITES-intyg inför björnjakten 2020. Istället ansöker skytten om CITES-intyg för slaktkroppar via en e-tjänst på Jordbruksverkets webbplats.

Det du behöver för att ansöka om CITES-intyg är skinnets mikrochipsnummer, Länsstyrelsens ID nummer samt besiktningsmannens namn. Observera att kroppen fortfarande kan förvaras, styckas och frysas hos en vilthanteringsanläggning i väntan på CITES-intyget utan att det bedöms som en otillåten kommersiell transaktion.

Jordbruksverkets information om nya rutiner kring försäljning av björnkött och CITES-intyg PDF

Om du inte har möjlighet att ansöka om CITES-intyget via e-tjänsten kan du kontakta Jordbruksverket (se kontaktuppgifter nedan) så mejlar de en ansökningsblankett som kan mejlas tillbaka till registrator@jordbruksverket.se eller skickas in via post till:

Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Om du väljer att skicka in ansökan via brev eller mejl så måste följande bifogas för att Jordbruksverket ska kunna utfärda ett intyg:

 1. Kopia på kvitto på betald handläggningsavgift. Betala 350 kronor till bankgiro 5693-2486, ange ditt namn på betalningen samt 14006 CITES.
 2. Kopia på besiktningsrapporten

Om ni har frågor, vänligen hör av er till Jordbruksverket.

Telefonnummer: 0771-223 223

E-post: citesartskydd@jordbruksverket.se

Skyddsjakt

Björnen är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former. För att reglera antalet björnar och förebygga skador på tamdjur får skyddsjakt och viss licensjakt genomföras, om förutsättningarna för jakten är uppfyllda.

Ansök om skyddsjakt och mer information

Länsstyrelsernas beslut om licensjakt baseras på de regionala förvaltningsmål som bestäms av länets Viltförvaltningsdelegation. Licensjakt får aldrig ske så att antalet björnar i ett län eller ett förvaltningsområde understiger den miniminivå som Naturvårdsverket fastställt för länet och förvaltningsområdet.

Viltförvaltningsdelegationen

Naturvårdsverket delegerar rätten att fatta beslut om licensjakt efter björn till Länsstyrelsen när

 1. björnstammen i Sverige uppnår gynnsam bevarandestatus och
 2. den beslutade miniminivån i norra förvaltningsområdet är uppnådd

Länsstyrelsen har då rätt att fatta beslut om licensjakt enligt Naturvårdsverkets föreskrifter.

För att kunna besluta om licensjakt krävs att:

 • det inte finns några andra lämpliga lösningar
 • jakten inte försvårar upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.
 • jakten är lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning,
 • jakten sker selektivt under strängt kontrollerade förhållanden.

Ett beslut om licensjakt efter björn ska förenas med villkor som är lämpliga med hänsyn till de besvär en tät björnpopulation kan orsaka. 

När det finns möjlighet att besluta om licensjakt efter björn får jakten bedrivas mellan 21 augusti – 15 oktober. I de delar av länet som ligger väster om odlingsgränsen får licensjakt endast bedrivas fram till 30 september. 

Villkor för licensjakt efter björn

Kort sammanfattning

 • Jakten får endast pågå från och med en timme före solens uppgång till två timmar före solens nedgång.
 • Jaktledaren är ansvarig för att information från myndigheterna kommer fram till jägarna och att information om jaktutfallet når myndigheterna. Jaktledarens ansvar beskrivs i Länsstyrelsens beslut.
 • Samtliga björnar får fällas med undantag för björnhona som åtföljs av ungar samt de ungar som följer björnhona, oavsett ungarnas ålder.
 • Hund får användas vid jakt. Högst två hundar som ställer eller förföljer en och samma björn får användas samtidigt.
 • Jakten får bedrivas med hjälp av åtel enligt särskilda villkor som beskrivs i Länsstyrelsens beslut. Åtel ska anmälas till Länsstyrelsen.

Beslut om licensjakt på björn i Norrbottens län 2020PDF

Så gott som all björnjakt beslutas av Länsstyrelsen. För licensjakten råder särskilda villkor som du som är jägare behöver känna till. Läs därför hela beslutet.

Alla jägare ska bära med sig sitt statliga jaktkort under jakten. Jaktkortet visar att du har betalat viltvårdsavgiften och är berättigad att jaga i Sverige.

Du behöver även känna till de generella bestämmelserna om jakt och vapen som finns i jakt- och vapenlagstiftningen.

 • För jakt på björn krävs kulvapen klass 1.
 • Vid jakt på björn får magasinskapaciteten för halvautomatiska vapen vara max fem patroner.
 • Det är tillåtet att använda åtel vid licensjakt på björn. Läs mer om särskilda villkor i dokumentet om användande av åtel under licensjakt på björn.
 • Högst två hundar som ställer eller förföljer björn får användas samtidigt vid jakt på samma björn.
 • Vid jakt på björn ska en eftersökspatrull finnas på plats inom två timmar.
 •  

Försäljning av björnskinn och björnkött eller andra kommersiella aktiviteter med den fällda björnen är förbjudet enligt CITES-konventionen, men man kan ansöka om intyg.

Om kommersiell hantering av björn på Jordbruksverkets hemsidalänk till annan webbplats

Besiktningsmän från Länsstyrelsen besiktar fällda björnar och tar prover. Statens veterinärmedicinska anstalt kan med hjälp av dessa prover bestämma exempelvis ålder på björnen. Förvaltning och forskning samarbetar och många provdata som samlas in används inom björnforskningen. Vid licensjakt får jägaren behålla skinnet, kraniet och köttet.

Jakttider per område 2020

 • Ovanför odlingsgränsen
  21 augusti till och med 30 september.
 • Nedanför odlingsgränsen
  21 augusti till och med senast den 15 oktober.

Jakten får pågå tills slutdatum i respektive område eller till dess att jakten avlyses.

Kontakt

Rovdjurstelefonen Norrbotten