Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Björnjakt

Här hittar du information om jakt på björn. För licensjakt på björn finns särskilda regler som att du måste rapportera och hålla dig uppdaterad om antal fällda djur. Länsstyrelsen kan även besluta om skyddsjakt på björn i förebyggande syfte eller om en enstaka björn orsakar skada.

Aktuellt

Förvaltningsrätten i Luleå har avslagit Jaktkritikernas och Rovdjursföreningens överklaganden av Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn i Norrbotten 2021. Detta innebär att björnjakten startar som tidigare beslutat den 21 augusti.

För information om hur många björnar som återstår på tilldelningen, ring 010-2255771, knappval 1.

Licensjakt

Jaktperioder och antal djur

Totalt får 20 björnar fällas under licensjakten 2021.

Jakten får pågå tills slutdatum i respektive område eller till dess att jakten avlyses.

 • Nedanför odlingsgränsen: 21 augusti – 15 oktober
 • Ovanför odlingsgränsen: 21 augusti - 30 september

Jaktområden

I år delas inte länet upp i olika jaktområden utan tilldelningen på 20 björnar får fällas i hela länet med undantag för de områden där jakt efter björn inte är tillåtet enligt andra bestämmelser.

Anmäla fälld eller påskjuten björn

Anmäl fälld eller påskjuten björn på telefonnummer 010-22 55 771, knappval 2.
Fälld björn ska anmälas snarast, och senast klockan 21.00 samma dag som djuret fällts.

Mellan 06.00 - 22.00 kopplas du till en handläggare i beredskap. En besiktningsman tillkallas för att besiktiga björnen på plats. Vänta tills ni kommit i kontakt med besiktningsmannen innan ni flyttar eller tar ur björnen.

Information om fällda djur och återstående kvot

Du som jagar ska hålla dig informerad om hur många djur som återstår att fälla. Information om antal fällda djur och återstående kvot finns på Länsstyrelsens telefonsvarare: 010-22 55 771, knappval 1.

Fällda björnar per kommun

Notera! Tabellen nedan uppdateras en gång per dag på vardagar, i mån av tid. För löpande uppdatering om återstående kvot och rapportering av fällda björnar vänligen ring till 010-225 57 71.

Antal fällda björnar per kommun (uppdaterad 21-08-27 kl 7.00)

Kommun

Antal fällda björnar

Antal påskjutna björnar

Arjeplog

1

0

Arvidsjaur

0

0

Boden

1

0

Gällivare

0

0

Haparanda

0

0

Jokkmokk

4

0

Kalix

0

0

Kiruna

0

0

Luleå

1

0

Pajala

0

0

Piteå

6

0

Älvsbyn

7

0

Överkalix

0

0

Övertorneå

0

0

Totalt

20

0

Kort om reglerna

Jakten får endast pågå från och med en timme före solens uppgång till två timmar före solens nedgång.

 • Jaktledaren är ansvarig för att information från myndigheterna kommer fram till jägarna och att information om jaktutfallet når myndigheterna. Jaktledarens ansvar beskrivs i Länsstyrelsens beslut.

 • Samtliga björnar får fällas med undantag för björnhona som åtföljs av ungar samt de ungar som följer björnhona, oavsett ungarnas ålder.

 • Hund får användas vid jakt. Högst två hundar som ställer eller förföljer en och samma björn får användas samtidigt.

 • Jakten får bedrivas med hjälp av åtel enligt särskilda villkor som beskrivs i Länsstyrelsens beslut. Åtel ska anmälas till Länsstyrelsen.

 • Alla jägare ska bära med sig sitt statliga jaktkort under jakten. Jaktkortet visar att du har betalat viltvårdsavgiften och är berättigad att jaga i Sverige.

Beslutet i sin helhet

Beslut om licensjakt efter björn i Norrbottens län 2021 (pdf) Pdf, 738.6 kB.

Vanliga frågor


 • För jakt på björn krävs kulvapen klass 1.
 • Vid jakt på björn får magasinskapaciteten för halvautomatiska vapen vara max fem patroner.
 • Det är tillåtet att använda åtel vid licensjakt på björn. Läs mer om särskilda villkor i dokumentet om användande av åtel under licensjakt på björn.
 • Högst två hundar som ställer eller förföljer björn får användas samtidigt vid jakt på samma björn.
 • Vid jakt på björn ska en eftersökspatrull finnas på plats inom två timmar.

Försäljning av björnskinn och björnkött eller andra kommersiella aktiviteter med den fällda björnen är förbjudet enligt CITES-konventionen, men man kan ansöka om CITES-intyg för undantag från den.

Jakttroféer och andra produkter från jakt - CITES, på Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Jordbruksverket skickar inte längre ut förifyllda CITES-intyg.

Istället ansöker skytten om CITES-intyg för slaktkroppar via en e-tjänst på Jordbruksverkets webbplats. Det du behöver för att ansöka om CITES-intyg är skinnets mikrochipsnummer, Länsstyrelsens ID-nummer samt besiktningsmannens namn. Observera att kroppen fortfarande kan förvaras, styckas och frysas hos en vilthanteringsanläggning i väntan på CITES-intyget, utan att det bedöms som en otillåten kommersiell transaktion.

Jordbruksverkets e-tjänst för CITES-intyg inom Sverige och andra EU-länder Länk till annan webbplats.

Telefonnummer: 0771-223 223
E-post: citesartskydd@jordbruksverket.se

Besiktningsmän från Länsstyrelsen besiktar fällda björnar och tar prover. Statens veterinärmedicinska anstalt kan med hjälp av dessa prover bestämma exempelvis ålder på björnen. Förvaltning och forskning samarbetar och många provdata som samlas in används inom björnforskningen.

Skyddsjakt

Björnen är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former. För att reglera antalet björnar och förebygga skador på tamdjur får skyddsjakt och viss licensjakt genomföras, om förutsättningarna för jakten är uppfyllda.

Ansök om skyddsjakt och mer information

Kontakt