Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Björnjakt

Här hittar du information om jakt på björn. För licensjakt på björn finns särskilda regler som att du måste rapportera och hålla dig uppdaterad om antal fällda djur. Länsstyrelsen kan även besluta om skyddsjakt på björn i förebyggande syfte eller om en enstaka björn orsakar skada.

Jaktperioder och antal djur

Jakten får som längst pågå till områdets slutdatum eller till dess att jakten avlyses. Jaktperioderna är uppdelade i två områden:

 • Nedanför odlingsgränsen: 21 augusti — 15 oktober
 • Ovanför odlingsgränsen: 21 augusti — 30 september

Totalt får 55 björnar fällas under licensjakten 2022.


Jaktområden

Norrbottens län delas in i tre jaktområden:

 1. Område 1, i Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn kommuner får högst 15 björnar fällas.
 2. Område 2, i Arjeplog, Arvidsjaur och Jokkmokk kommuner får högst 20 björnar fällas.
 3. Område 3, i resterande kommuner får högst 20 björnar fällas.

Björn får jagas inom jaktområdena, med undantag för de områden där jakt efter björn inte är tillåten enligt andra bestämmelser.

Jakten avslutad i Norrbotten

2022-09-29: Jakten är avslutad i samtliga delområden. Totalt har 55 björnar fällts.

Vill du anmäla fälld eller påskjuten björn?

Anmäl fälld eller påskjuten björn på rovdjurstelefonen snarast, senast klockan 21.00 samma dag som djuret fällts:

Rovdjurstelefonen 010-225 57 71, knappval 2

Mellan 06.00—22.00 kopplas du till en handläggare i beredskap. En besiktningsman tillkallas för att besiktiga björnen på plats. Vänta tills du kommit i kontakt med besiktningsmannen innan ni flyttar eller tar ur björnen. Notera att en björn som man har för avsikt att sälja som livsmedel inte får flås annat än på en godkänd vilthanteringsanläggning.

Information om fällda djur och återstående kvot

Du som jagar ska hålla dig informerad om hur många djur som återstår att fälla. Information om antal fällda djur och återstående kvot finns på:

Rovdjurstelefonen 010-22 55 771, knappval 1

Se fällda björnar på karta i Rovbase

Alla fällda björnar läggs in i den svensk-norska rovdjursdatabasen Rovbase. Där finns en karta över fällda björnar. Det finns dock en viss fördröjning i rapporteringen. Om du vill få den mest aktuella informationen kan du ringa rovdjurstelefonen ovan.

Rovbase Länk till annan webbplats.

Kort om reglerna

Jakten får endast pågå från och med en timme före solens uppgång till två timmar före solens nedgång.

 • Jaktledaren är ansvarig för att information från myndigheterna kommer fram till jägarna och att information om jaktutfallet når myndigheterna. Jaktledarens ansvar beskrivs i Länsstyrelsens beslut.
 • Samtliga björnar får fällas med undantag för björnhona som åtföljs av ungar samt de ungar som följer björnhona, oavsett ungarnas ålder.
 • Hund får användas vid jakt. Högst två hundar som ställer eller förföljer en och samma björn får användas samtidigt.
 • Jakten får bedrivas med hjälp av åtel enligt särskilda villkor som beskrivs i Länsstyrelsens beslut. Åtel ska anmälas till Länsstyrelsen.

Beslutet i sin helhet

Beslut om licensjakt efter björn i Norrbottens län 2022 Pdf, 2.4 MB.

Vanliga frågor

 • För jakt på björn krävs kulvapen klass 1.
 • Vid jakt på björn får magasinskapaciteten för halvautomatiska vapen vara max fem patroner.
 • Det är tillåtet att använda åtel vid licensjakt på björn. Läs mer om särskilda villkor i dokumentet om användande av åtel under licensjakt på björn.
 • Högst två hundar som ställer eller förföljer björn får användas samtidigt vid jakt på samma björn.
 • Vid jakt på björn ska en eftersökspatrull finnas på plats inom två timmar.

Försäljning av björnskinn och björnkött eller andra kommersiella aktiviteter med den fällda björnen är förbjudet enligt CITES-konventionen, men man kan ansöka om CITES-intyg för undantag från den.

Jakttroféer och andra produkter från jakt - CITES, på Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Jordbruksverket skickar inte längre ut förifyllda CITES-intyg.

Istället ansöker skytten om CITES-intyg för slaktkroppar via en e-tjänst på Jordbruksverkets webbplats. Det du behöver för att ansöka om CITES-intyg är skinnets mikrochipsnummer, Länsstyrelsens ID-nummer samt besiktningsmannens namn. Observera att kroppen fortfarande kan förvaras, styckas och frysas hos en vilthanteringsanläggning i väntan på CITES-intyget, utan att det bedöms som en otillåten kommersiell transaktion.

Jordbruksverkets e-tjänst för CITES-intyg inom Sverige och andra EU-länder Länk till annan webbplats.

Telefonnummer: 0771-223 223
E-post: citesartskydd@jordbruksverket.se

Besiktningsmän från Länsstyrelsen besiktar fällda björnar och tar prover. Statens veterinärmedicinska anstalt kan med hjälp av dessa prover bestämma exempelvis ålder på björnen. Förvaltning och forskning samarbetar och många provdata som samlas in används inom björnforskningen.

Skyddsjakt

Björnen är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former. För att reglera antalet björnar och förebygga skador på tamdjur får skyddsjakt och viss licensjakt genomföras, om förutsättningarna för jakten är uppfyllda.

Ansök om skyddsjakt och mer information

Kontakt