Björnjakt

Björnen är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former. För att reglera antalet björnar och förebygga skador på tamdjur och renar får skyddsjakt och viss licensjakt genomföras, om förutsättningarna för jakten är uppfyllda.

Länsstyrelsernas beslut om licensjakt utgår från den inriktning som den regionala förvaltningen har beslutat ska gälla i länet. Licensjakt får aldrig ske så att antalet björnar i ett län eller ett förvaltningsområde understiger den miniminivå som Naturvårdsverket fastställt för länet och förvaltningsområdet.

Ring Rovdjurstelefonen

 
 • För att få information om återstående kvot
 • För att anmäla fälld eller påskjuten björn


Under licensjakt efter björn rapporterar du till:

Rovdjurstelefonen 010-225 57 71

Du kommer att få två alternativ

 1. Tryck 1 om du vill höra återstående kvot.
  Telefonsvararen uppdateras så fort det skett en förändring eller minst en gång per dag.
 2. Tryck 2 för att rapportera in påskjuten eller fälld björn.
  Du som är jägare måste anmäla fälld björn till Länsstyrelsen utan dröjsmål, snarast efter påskjutningen och senast klockan 21.00 samma dag som djuret fällts.

Under pågående licensjakt kopplas du till en beredskapshandläggare klockan 06.00—22.00. En besiktningsman tillkallas för att besiktiga björnen på plats. Vänta tills ni kommit i kontakt med besiktningsmannen innan ni flyttar eller tar ur björnen.

Villkor för licensjakt efter björn

Kort sammanfattning

 • Jakten får endast pågå från och med en timme före solens uppgång till två timmar före solens nedgång.
 • Jaktledaren är ansvarig för att information från myndigheterna kommer fram till jägarna och att information om jaktutfallet når myndigheterna. Jaktledarens ansvar beskrivs i Länsstyrelens beslut.
 • Samtliga björnar får fällas med undantag för björnhona som åtföljs av ungar samt de ungar som följer björnhona, oavsett ungarnas ålder.
 • Hund får användas vid jakt. Högst två hundar som ställer eller förföljer en och samma björn får användas samtidigt. 
 • Jakten får bedrivas med hjälp av åtel enligt särskilda villkor som beskrivs i Länsstyrelsens beslut. Åtel ska anmälas till Länsstyrelsen.

Beslut om licensjakt med villkor PDF

Så gott som all björnjakt beslutas av Länsstyrelsen. För licensjakten råder särskilda villkor som du som är jägare behöver känna till. Läs därför hela beslutet.

Alla jägare ska bära med sig sitt statliga jaktkort under jakten. Jaktkortet visar att du har betalat viltvårdsavgiften och är berättigad att jaga i Sverige.

Du behöver även känna till de generella bestämmelserna om jakt och vapen som finns i jakt- och vapenlagstiftningen.

 • För jakt på björn krävs kulvapen klass 1.
 • Vid jakt på björn får magasinskapaciteten för halvautomatiska vapen vara max fem patroner.
 • Det är tillåtet att använda åtel vid licensjakt på björn. Läs mer om särskilda villkor i dokumentet om användande av åtel under licensjakt på björn.
 • Högst två hundar som ställer eller förföljer björn får användas samtidigt vid jakt på samma björn.
 • Vid jakt på björn ska en eftersökspatrull finnas på plats inom två timmar.

Försäljning av björnskinn och björnkött eller andra kommersiella aktiviteter med den fällda björnen är förbjudet enligt CITES-konventionen.

Om kommersiell hantering av björn på Jordbruksverkets hemsidalänk till annan webbplats

Besiktningsmän från Länsstyrelsen besiktar fällda björnar och tar prover. Statens veterinärmedicinska anstalt kan med hjälp av dessa prover bestämma exempelvis ålder på björnen. Förvaltning och forskning samarbetar och många provdata som samlas in används inom björnforskningen. Vid licensjakt får jägaren behålla skinnet och kraniet.

Jakttider per område 2019

Totalt 34 björnar fick fällas i Norrbotten under årets licensjakt efter björn.

 • Ovanför odlingsgränsen
  21 augusti till och med 30 september.
 • Nedanför odlingsgränsen
  21 augusti till och med senast den 15 oktober.

Jakten avlystes så snart beslutat antal björnar inrapporterats som fällda i respektive licensområde.

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län


Rovdjurstelefonen Norrbotten