Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Björnjakt

Här hittar du information om jakt på björn. För licensjakt på björn finns särskilda regler som att du måste rapportera och hålla dig uppdaterad om antal fällda djur. Länsstyrelsen kan även besluta om skyddsjakt på björn i förebyggande syfte eller om en enstaka björn orsakar skada.

Sammanfattning av licensjakten 2023

Årets licensjakt omfattades av högst 70 björnar i Norrbottens län.

Anledningen till årets licenskvot och hur den fördelats över länet bygger på viltförvaltningsdelegationens förvaltningsmål om 500 björnar i Norrbotten.

Jaktperioderna var uppdelade i två områden:

 • Nedan odlingsgränsen: 21 augusti — 15 oktober.
 • Ovan odlingsgränsen: 21 augusti — 30 september.

När kvoten ovan odlingsgränsen inte var uppnådd 30 september, förflyttades resterande antal till två områden nedan odlingsgränsen där jakten kunde pågå fram till 15 oktober eller tills sammanlagt 70 björnar hade fällts. Sammanlagt 68 björnar har fällts under årets licensjakt.

I år registrerades 50 godkända åtlar fördelade över nästan hela länet. Nu måste alla som ansökt om åteljakt göra en återrapportering till Länsstyrelsen senast 15 november.

Vill du anmäla fälld eller påskjuten björn?

Anmäl fälld eller påskjuten björn på rovdjurstelefonen snarast, senast klockan 22.00 samma dag som djuret fällts:

Rovdjurstelefonen 010-225 57 71, knappval 2

Mellan 06.00—22.00 kopplas du till en handläggare i beredskap. En besiktningsman tillkallas för att besiktiga björnen på plats. Vänta tills du kommit i kontakt med besiktningsmannen innan ni flyttar eller tar ur björnen. Notera att en björn som man har för avsikt att sälja som livsmedel inte får flås annat än på en godkänd vilthanteringsanläggning.

Information om fällda djur och återstående kvot

Du som jagar ska hålla dig informerad om hur många djur som återstår att fälla. Information om antal fällda djur och återstående kvot finns på:

Rovdjurstelefonen 010-22 55 771, knappval 1

Se fällda björnar på karta i Rovbase

Alla fällda björnar läggs in i den svensk-norska rovdjursdatabasen Rovbase. Där finns en karta över fällda björnar. Det finns dock en viss fördröjning i rapporteringen. Om du vill få den mest aktuella informationen kan du ringa rovdjurstelefonen ovan.

Rovbase Länk till annan webbplats.

Kort om reglerna

Jakten får endast pågå från och med en timme före solens uppgång till två timmar före solens nedgång.

 • Var och en som jagar björn är ansvarig att uppdatera sig om information från myndigheterna och att information om jaktutfallet når myndigheterna.
 • Samtliga björnar får fällas med undantag för björnhona som åtföljs av ungar samt de ungar som följer björnhona, oavsett ungarnas ålder.
 • Hund får användas vid jakt. Högst två hundar som ställer eller förföljer en och samma björn får användas samtidigt.
 • Jakten får bedrivas med hjälp av åtel enligt särskilda villkor som beskrivs i Länsstyrelsens beslut. Åtel ska anmälas till Länsstyrelsen.

Vanliga frågor

 • För jakt på björn krävs kulvapen klass 1.
 • Vid jakt på björn får magasinskapaciteten för halvautomatiska vapen vara max fem patroner.
 • Det är tillåtet att använda åtel vid licensjakt på björn. Läs mer om särskilda villkor i dokumentet om användande av åtel under licensjakt på björn.
 • Högst två hundar som ställer eller förföljer björn får användas samtidigt vid jakt på samma björn.
 • Vid jakt på björn ska en eftersökspatrull finnas på plats inom två timmar.

Försäljning av björnskinn och björnkött eller andra kommersiella aktiviteter med den fällda björnen är förbjudet enligt CITES-konventionen, men man kan ansöka om CITES-intyg för undantag från den.

Jakttroféer och andra produkter från jakt - CITES, på Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Jordbruksverket skickar inte längre ut förifyllda CITES-intyg.

Istället ansöker skytten om CITES-intyg för slaktkroppar via en e-tjänst på Jordbruksverkets webbplats. Det du behöver för att ansöka om CITES-intyg är skinnets mikrochipsnummer, Länsstyrelsens ID-nummer samt besiktningsmannens namn. Observera att kroppen fortfarande kan förvaras, styckas och frysas hos en vilthanteringsanläggning i väntan på CITES-intyget, utan att det bedöms som en otillåten kommersiell transaktion.

Jordbruksverkets e-tjänst för CITES-intyg inom Sverige och andra EU-länder Länk till annan webbplats.

Telefonnummer: 0771-223 223
E-post: citesartskydd@jordbruksverket.se

Besiktningsmän från Länsstyrelsen besiktar fällda björnar och tar prover. Statens veterinärmedicinska anstalt kan med hjälp av dessa prover bestämma exempelvis ålder på björnen. Förvaltning och forskning samarbetar och många provdata som samlas in används inom björnforskningen.

Skyddsjakt

Björnen är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former. För att reglera antalet björnar och förebygga skador på tamdjur får skyddsjakt och viss licensjakt genomföras, om förutsättningarna för jakten är uppfyllda.

Ansök om skyddsjakt och mer information

Återrapportering av åteljakt

Om du har använt åtel under licensjakt efter björn i Norrbotten behöver du göra en återrapportering till Länsstyrelsen.

Återrapportera användande av åtel under björnjakt

Hundhållning i samband med jakt

Länsstyrelsen har tagit fram en informationsbroschyr med information om regler vid hundhållning i samband med jakt. Informationen finns på svenska, engelska, franska, tyska och italienska.

Information till jägare om hundhållning i samband med jakt Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss