Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lodjursjakt

Här hittar du information om licensjakt efter lo. Licensjakt genomförs framför allt för att minska de problem som lodjur kan orsaka för rennäringen och särskilda regler gäller för denna jakt.

Licensjakt efter lo

Naturvårdsverket delegerar rätten att fatta beslut om licensjakt efter lo till Länsstyrelsen när lodjursstammen i Sverige uppnår gynnsam bevarandestatus och den beslutade miniminivån för lodjur i norra förvaltningsområdet är uppnådd. Länsstyrelsen har då rätt att fatta beslut om licensjakt enligt Naturvårdsverkets föreskrifter.

För att kunna besluta om licensjakt krävs att:

  • det inte finns några andra lämpliga lösningar
  • jakten inte försvårar upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.
  • jakten är lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning,
  • jakten sker selektivt under strängt kontrollerade förhållanden.

Ett beslut om licensjakt efter lo ska förenas med villkor som är lämpliga med hänsyn till de besvär en tät lodjurspopulation kan orsaka.

Jakttid för licensjakt

När det finns möjlighet att besluta om licensjakt efter lo får jakten i norra Sverige bedrivas under perioden 1 mars – 15 april. När en ny jaktsäsong närmar sig kommer det att finnas mer information här om beslutet och den kommande jaktperioden.

Skyddsjakt efter lo

Läns­styrelsen kan även besluta om skyddsjakt på lodjur som gör skada, eller i förebyggande syfte.

Skyddsjakt

Rovbase

Rovbase är Naturvårdsverkets databas och den är öppen för allmänheten. Här finns uppgifter om rovdjursinventeringen från både Sverige och Norge.

Rovbase, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss