Lodjursjakt

Här hittar du information om jakt på lo. Licensjakt genomförs framför allt för att minska de problem som lodjur kan orsaka för rennäringen och särskilda regler gäller för denna jakt. Läns­styrelsen kan även besluta om skyddsjakt på lodjur som gör skada, eller i förebyggande syfte.

Naturvårdsverket delegerar rätten att fatta beslut om licensjakt efter lo till Länsstyrelsen när

  1. lodjursstammen i Sverige uppnår gynnsam bevarandestatus och
  2. den beslutade miniminivån för lodjur i norra förvaltningsområdet är uppnådd

Länsstyrelsen har då rätt att fatta beslut om licensjakt enligt Naturvårdsverkets föreskrifter.

För att kunna besluta om licensjakt krävs att:

  • det inte finns några andra lämpliga lösningar
  • jakten inte försvårar upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.
  • jakten är lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning,
  • jakten sker selektivt under strängt kontrollerade förhållanden.

Ett beslut om licensjakt efter lo ska förenas med villkor som är lämpliga med hänsyn till de besvär en tät lodjurspopulation kan orsaka. 

När det finns möjlighet att besluta om licensjakt efter lo får jakten i norra Sverige bedrivas mellan 1 mars – 15 april.

När en ny jaktsäsong närmar sig kommer det att finnas mer information här om beslutet och den kommande jaktperioden.

Kontakt