Byggnadsminnen i Kronoberg

Byggnadsminnen är kulturhistoriskt värdefulla byggnader som hjälper oss att förstå samhällsutvecklingen samt människors livsvillkor och synsätt i olika tider. I Kronobergs län finns 39 byggnadsminnen som här listas med länkar till mer information och publikationer.

Kulturminnesmärke på Issjöa missionshus faluröda panel.

På de flesta byggnadsminnen finns den lilla skylten Kulturhistoriskt minnesmärke, här på Issjöa missionshus i Ljungby kommun.

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Telefon växel 010-223 70 00

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss