Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Byggnadsminnen i Kronoberg

Byggnadsminnen är kulturhistoriskt värdefulla byggnader som hjälper oss att förstå samhällsutvecklingen samt människors livsvillkor och synsätt i olika tider. I Kronobergs län finns 38 byggnadsminnen som här listas med länkar till mer information och publikationer.

Byggnadsminnesmärke på röd husvägg

På de flesta byggnadsminnen finns den lilla skylten Kulturhistoriskt minnesmärke, här på gamla domprosthuset i Växjö.

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Telefon växel 010-223 70 00