Transjö Folkets hus

I slutet av 1800-talet började Folkets Hus-rörelsen få fäste i Sverige. Landets två första Folkets Hus byggdes i Kristianstad och Malmö. Så småningom sökte sig tankarna om föreningshus också upp till Småland. Även om rörelsen ofta kunde kopplas till industrialiseringen och den därmed omfattande inflyttningen till städerna, kom Folkets Hus och Folkets Park också att få stor betydelse för många mindre samhällen. Inte minst gäller det för bruksorterna i Kronobergs län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Byggnadsvård
  • Kulturmiljö
  • Skyddad bebyggelse

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2013__8&context=54