• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

S:t Sigfrid

Vården och omsorgen av de sinnessvaga har varit en statlig angelägenhet sedan 1500-talet. Inom Svenska kyrkans regi inrättades tidigt kyrkliga barmhärtighetsinrättningar, så kallade Helgeandshus, för vården av fattiga, äldre och sinnessvaga. Nya ideal och rön inom vården krävde under 1700- och 1800-talen större, ljusare och mer moderna hospitalsbyggnader, vilket även borgade för att vården koncentrerades till färre enheter i landet. Hospitalsområdet vid sjön Trummens strand i Växjö ligger i ett naturskönt läge. Här fanns en egen sluten värld i utkanten av staden där både anställda och intagna sedan 1700-talet levt tämligen isolerat från omgivningen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2013__10&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss