Dädesjö gamla prästgård

Dädesjö sockencentrum har en lång kontinuitet som bygdecentrum och är en kulturmiljö av riksintresse. Här finns spår från förhistorisk tid med forntida gravfält och en äldre marknadsplats som fortfarande används. I samband med 1900-talets järnvägsepok etablerades en ny centrumbildning mellan den gamla kyrkbyn och gravfälten. Särskilt intressant är att det finns dubbla uppsättningar av kyrkliga byggnader bevarade, två kyrkobyggnader och två generationers prästgårdar.

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2015__29&context=54