Virdavallens läktare

En gammal läktare i trä med stora lummiga träd i bakgrunden.

Länsstyrelsen beslutade den 22 mars 2023 att byggnadsminnesförklara läktaren på Virdavallen. Alvesta kommun får därmed sitt sjätte byggnadsminne. Kronoberg har i dagsläget 38 byggnadsminnen men inget av dessa har anknytning till idrottsmiljöer.

Länsstyrelsen har bedömt att läktaren har ett synnerligen stort kulturhistoriskt värde, vilket krävs för en byggnadsminnesförklaring.

Den är idag den äldsta kvarvarande byggnaden inom Virdavallen och har en välbevarad exteriör som är typisk för sin tids idrottsläktare.

Läktaren uppfördes under 1930-talet när föreningslivet och det folkliga idrottandet på allvar började etableras runt om i landet. Virdavallen invigdes 1933, men området har använts för idrottande sedan tidigt 1900-tal. Idrottsrörelsens framväxt under 1900-talet innebar att nya miljöer och byggnader successivt anlades runt om i landet.

Uppförandet av läktaren jämte iordningställandet av idrottsplatsen är ett resultat av det lokala föreningslivets ideella engagemang.

– Den välbevarade läktaren är en av få som finns kvar i länet från det folkliga idrottandets tidiga historia och den blir därför ett angeläget tillskott till Kronobergs byggnadsminnen, säger Viktoria Bylund, kulturmiljöhandläggare på Länsstyrelsen Kronoberg.

– Det är roligt att vi kan uppmärksamma idrottsrörelsens byggnader som viktiga kulturmiljöer, värda att bevara för framtiden, säger Heidi Vassi, länsantikvarie på Länsstyrelsen Kronoberg. Det är också mycket angeläget att skyddsvärda byggnader och anläggningar inte bara handlar om det riktigt gamla utan även det som ligger närmare vår samtid.

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Telefon växel 010-223 70 00

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss