Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Regionalt kulturmiljöprogram

År 1981 publicerades länets regionala kulturmiljöprogram för första gången. Nästan 145 värdefulla kulturmiljöer i hela länet valdes ut och beskrevs med karta och text.

Kulturmiljöprogrammet har sedan dess använts flitigt, inte minst av samhällsplanerare på Länsstyrelsen och på länets kommuner. Under 30 år har dock länets landskap genomgått en rad förändringar, ny kunskap har tagits fram i samband med olika typer av inventeringar och synen på landskapet har utvecklats. 2012 publicerade Länsstyrelsen det uppdaterade kulturmiljöprogrammet för länet digitalt.

Under respektive kommun presenteras länets alla kulturmiljöområden med bilder, karta och en beskrivande text.

Juridisk status

Att ett område finns med i det regionala kulturmiljöprogrammet innebär inte att det finns ett juridiskt bindande skydd.

Kulturmiljöprogrammet är enbart att betrakta som ett kunskapsunderlag med utpekade bevarandevärda områden och övergripande riktlinjer. Kommunerna måste ta ställning till dessa miljöer och ta fram egna riktlinjer och skyddsbestämmelser.

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Telefon växel 010-223 70 00

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss