• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Åry herrgård

Åry herrgård är intimt förknippad med Åry järnbruk, som har en lång och intressant historia och ger inblick i den småländska järnbrukstraditionen. Åry omnämns redan under medeltiden som frälsehemman och sedermera som säteri. Under stormaktstiden anlades Åry järnbruk 1645. Myr- och sjömalm utgjorde råvaran, som omvandlades till stångjärn i masugnen. Under 1700-talet utvecklades produktionen med tillverkningen av flera vardagsartiklar till jordbruket. I slutet av 1800-talet var järnbruksepoken förbi och järnet skiftades mot trä. Under en kort period fanns även ett glasbruk på platsen. Sågverket var i drift till 1955 då det byggdes om till spånskivefabrik, som var i drift fram till 1985.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Byggnadsvård
  • Kulturmiljö
  • Skyddad bebyggelse

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2013__7&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss