Gåvetorps herrgård

Gåvetorp, i Lekaryds socken norr om Alvesta, är en gård med anor från medeltiden. Den ligger naturskönt invid Dansjön, i ett landskap präglat av långvarigt brukande av jorden och med synliga spår av tidiga bosättningar. I närområdet finns bland annat ett flertal lämningar från järnåldern. Byggnadsminnet ingår i riksintresset Hjärtanäs-Dansjö-Gåvetorp-Spåningslanda, som just tar fasta på denna historiska kontinuitet. Lekaryds kyrkby har länge utgjort bygdens centrum och Gåvetorp som från början var en egen by på dess mark, utvecklades snart till ett storgods med långväga förbindelser. Många av gårdens ägare gjorde internationell karriär och från när och fjärran kom högt uppsatta personer på besök.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2015__27&context=54