• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gåvetorps herrgård

Gåvetorp, i Lekaryds socken norr om Alvesta, är en gård med anor från medeltiden. Den ligger naturskönt invid Dansjön, i ett landskap präglat av långvarigt brukande av jorden och med synliga spår av tidiga bosättningar. I närområdet finns bland annat ett flertal lämningar från järnåldern. Byggnadsminnet ingår i riksintresset Hjärtanäs-Dansjö-Gåvetorp-Spåningslanda, som just tar fasta på denna historiska kontinuitet. Lekaryds kyrkby har länge utgjort bygdens centrum och Gåvetorp som från början var en egen by på dess mark, utvecklades snart till ett storgods med långväga förbindelser. Många av gårdens ägare gjorde internationell karriär och från när och fjärran kom högt uppsatta personer på besök.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2015__27&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss