Halmhyddorna på Kronobergshed

Kronobergshed var Kungl. Kronobergs regementes övningsfält under åren 1778-1919. Soldaterna och befälen var under övningarna förlagda i halmhyddor. Totalt byggdes 137 stycken under åren 1841-1889. Under en tid var två hyddor flyttade till I 11 i Växjö. De är nu åter uppförda vid Kronobergshed. På Kronobergshed växte ett mindre samhälle upp med en rad byggnader, var och en för sitt speciella ändamål. Officers- och underofficersborgen liksom musikpaviljongen och mathallarna är sedan länge borta. Förutom minnen om livet på heden finns här kvar två halmhyddor, sjukhuset, vapenmagasinet, marketenteriet, smedjan och några militära förråd samt vissa spår efter vägar och byggnadsrester från den tid då Kronobergshed var regementets mötesplats.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2013__16&context=54