Jätsbergs herrgård - byggnadsminne

Jätsberg räknas som en av de äldsta herrgårdarna i Kronobergs län. Säteriet bildades genom sammanslagning av två gårdar på 1660-talet. Godsets föregångare nämns i skriftliga källor så tidigt som år 1354. Den var en borg som stod på en närbelägen ö i norra delen av Jätafjorden, i sjön Åsnen. Den nuvarande mangårdsbyggnaden uppfördes under 1700-talets första hälft och fick sitt nuvarande utseende vid en genomgripande renovering 1829. Sannolikt ingår delar av den envåniga mangårdsbyggnaden från 1600-talet i byggnadens bottenvåning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Byggnadsvård
  • Kulturmiljö
  • Skyddad bebyggelse

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2016__21&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss