Metallsökare

Vill du använda en metallsökare? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Den som vill använda en metallsökare måste först ha ett tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger endast tillstånd för ett begränsat område, och aldrig för områden i anslutning till fornlämningar.

Förbud enligt kulturmiljölagen

För att skydda våra fornlämningar är det enligt kulturmiljölagen förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från Länsstyrelsen.

Ansökan

Du söker om tillstånd för att använda metallsökare genom att skicka in ansökan till Länsstyrelsen och samtidigt betala in ansökningsavgift. En ansökan ska bland annat innehålla uppgifter om:

  • vilket område som ansökan avser
  • vilket syfte som metallsökningen har
  • vem som ska använda metallsökaren (person eller juridisk person)
  • karta över området som ansökan avser, i skala 1:5 000 – 1:10 000.

Blankett för ansökan om tillstånd till använda metallsökare Word, 77.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökningsavgift

Länsstyrelsen tar en avgift för ansökningar om tillstånd att använda metallsökare. Avgiften är 870 kronor för varje geografiskt avgränsat område som din ansökan gäller, oavsett om tillståndet beviljas eller inte.

Betala in ansökningsavgiften till Länsstyrelsens bankgiro 808-6217 och ange:

  • För- och efternamn
  • Text: Avgift för metallsökare, samt aktuell fastighetsbeteckning/-ar för ansökan

Länsstyrelsen handlägger ansökan när avgiften har kommit in.

Kontakt