• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Metallsökare

Vill du använda en metallsökare? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Du som vill använda en metallsökare måste först ha ett tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger endast tillstånd för ett begränsat område, och aldrig för områden i anslutning till fornlämningar.

Förbud enligt kulturmiljölagen

För att skydda våra fornlämningar är det enligt kulturmiljölagen förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från oss.

Ansökan

Du söker om tillstånd för att använda metallsökare genom att skicka in ansökan till Länsstyrelsen och samtidigt betala in ansökningsavgift. En ansökan ska bland annat innehålla uppgifter om:

  • vilket område som ansökan avser
  • vilket syfte som metallsökningen har
  • vem som ska använda metallsökaren (person eller juridisk person)
  • karta över området som ansökan avser, i skala 1:5 000 – 1:10 000.

Blankett för ansökan om tillstånd till använda metallsökare Word, 77.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökningsavgift

Länsstyrelsen tar en avgift för ansökningar om tillstånd att använda metallsökare. Avgiften är 870 kronor för varje geografiskt avgränsat område som din ansökan gäller. Du måste betala avgiften oavsett om du får tillstånd eller inte.

Betala in ansökningsavgiften till Länsstyrelsens bankgiro 808-6217 och ange:

  • För- och efternamn
  • Text: Avgift för metallsökare, samt aktuell fastighetsbeteckning/-ar för ansökan

Länsstyrelsen handlägger ansökan när avgiften har kommit in.

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Telefon växel 010-223 70 00

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss