• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lidhem säteri - byggnadsminne

Lidhem är en välbevarad sydsmåländsk herrgårdsmiljö med rötter i medeltiden. Omgivningens flacka marker sluttar svagt ner mot Lidhemssjöns strandängar. Flera fynd av bland annat flintdolkar visar att området har nyttjats sedan stenåldern. Landskapet präglas ännu av de relativt stenfria öppna åkerarealerna och spridda bestånd av äldre lövträd.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2016__40&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss