Höga temperaturer i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Utbildning för att bli behörig till att använda växtskyddsmedel

För tillstånd att använda växtskyddsmedel yrkesmässigt krävs att utföraren är myndig och har genomgått en fyradagars grundkurs med godkänt prov. Behörigheten gäller i fem år och förnyas genom en fortbildningskurs under en dag. Även för distributörer av kemiska växtskyddsmedel krävs behörighetsutbildning.

Länsstyrelsen anordnar på uppdrag av Jordbruksverket dessa utbildningar och utfärdar tillstånd för användning av växtskyddsmedel klass 1L och klass 2L.

Problem med skadedjur?

Du som har behörighet att använda växtskyddsmedel i klass 1L kan även få tillstånd att hantera vissa råttgift i klass 1 So. Det är Arbetsmiljöverket som är ansvarig myndighet för skadedjurbekämpning i och runt lantbrukets ekonomibyggnader, och för att få hantera råttgift måste du komplettera din växtskyddsbehörighet med ett särskilt tillstånd. Du gör din tillståndsansökan på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats.

Två olika behörigheter

Behörigheten för växtskyddsmedel är uppdelad i utomhusbehörighet och växthusbehörighet.

Du måste därför välja om du vill gå en kurs för att sprida utomhus eller i växthus. (Växthusbehörigheten gäller också för spridning utomhus i anslutning till växthusen.)

  • Tillstånd för användning utomhus

Behöver du ett tillstånd för att sprida växtskyddsmedel utomhus går du en fyradagars grundkurs, antingen med jordbruksinriktning eller med inriktning park/golf/grönytor/friland.

  • Tillstånd för användning både utomhus och i växthus

Om du behöver tillstånd för att sprida växtskyddsmedel både utomhus och i växthus går du en fyradagars grundkurs plus en inriktningsdag för att komplettera med den inriktning du saknar. Extradagen blir ett separat kurstillfälle och är inte i direkt anslutning till grundkursen.

Grundkurser

Jönköpings län anordnar för närvarande inte grundkurser. Vi hänvisar till närliggande län och de utbildningar som anordnas där. Kursutbud och anmälan finner du på:

E-tjänst kurskatalogen, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Fortbildningskurser för användning av växtskyddsmedel utomhus 1 L – 2 L

Fortbildningskurser anordnas i länet under våren. Inbjudan till kurserna skickas till dig som har en behörighet som upphör under kommande odlingssäsong.

Anmälan gör du här:
E-tjänst kurskatalogen, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Har du även behörighet för växthus?

För dig som även har växthusbehörighet finns möjlighet att göra ett utökat prov på kursdagen. Extra kursmaterial skickas hem före kursen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss