Tidskriften Förvetet

Förvetet är länsstyrelsens tidskrift som riktar sig till lantbrukare, markägare, företagare och boende på landsbygden i Jönköpings län. Förvetet syftar till att främja länets utveckling genom kompetenshöjning och inspiration. Tidskriften ges ut två gånger per år.

Landskap över Skärstadalen.

Tidskriften Förvetet skickas ut till alla lantbrukare och företagare på landsbygden. Om du tillhör målgruppen men inte får tidningen i postlådan kan du lämna en synpunkt till berörd brevbärare via Postnords webbplats.

Tidigare nummer

Här kan du ladda ner tidigare nummer av Förvetet som PDF:

Förvetet nummer 1 2023 Länk till annan webbplats.

Förvetet nummer 2 2023 Länk till annan webbplats.

Förvetet nummer 1 2024

Nästa nummer har en planerad utgivning 6 november 2024.

Utvalda artiklar från tidskriften Förvetet

Nyhetsbrevet Levande landsbygd

Levande landsbygd är länsstyrelsens digitala nyhetsbrev som riktar sig till dig som är verksam på landsbygden i Jönköpings län eller är intresserad av lantbruk och landsbygdsfrågor.

Levande landsbygd der dig viktig information om jordbrukarstöd och andra stöd för landsbygdsföretagare samt aktuell information inom djurskydd och djurvälfärd. Sist i brevet kan du läsa om de kurser och andra aktiviteter vi anordnar för lantbrukare och andra landsbygdsföretagare.

Är du intresserad av att få nyhetsbrevet anmäler du dig enkelt på sidan för våra nyhetsbrev.

Anmäl dig till Levande landsbygd

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss