Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Information till verksamma på landsbygden

På de här sidorna har vi samlat information som kan vara bra att känna till för dig som har verksamhet på landsbygden, till exempel lantbruk eller landsbygdsföretag. Du hittar också information om kompetensutveckling och rådgivning.

Förmedling av mark för skörd av grovfoder

På grund av den rådande torksituationen erbjuder Länsstyrelsen tillfälligt denna förmedlingstjänst. Här kan du anmäla mark du kan upplåta för skörd och du som djurhållare kan hitta ny mark att skörda.

Förmedling av mark för skörd av grovfoder

Betesförmedling

Via en digital förmedling kan markägare med tillgång till betesmark och djurhållare som behöver mer betesmark och/eller oskördad gräsareal hitta varandra. Detta kan vara till god hjälp bland annat vid exempelvis torka.

Betesförmedling

Växtnäring och växtskydd

Använder du växtskydd yrkesmässigt? Här finns information om integrerat växtskydd, behörighetsutbildningar och sprutjournaler.

Förvärv av lantbruksfastigheter

Har du köpt eller fått en lantbruksfastighet? Då kan du behöva söka förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen.

Kompetensutveckling och rådgivning

Vill du utveckla ditt landsbygdsföretag för ökad hållbarhet och miljönytta? En viktig del av Landsbygdsprogrammet är utbildning och rådgivning för dig som är lantbrukare eller landsbygdsföretagare.

Ängs- och slåtterförmedling

Är du ängsskötare eller har du en äng som du behöver hjälp med att sköta? Länsstyrelsen tillhandahåller en digital förmedling mellan ängsskötare och markägare med förhoppning om att ängarna ska fortsätta hävdas.

Ängs- och slåtterförmedling

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss