Skötsel av ängs- och betesmarker

Länsstyrelserna gör under åren 2018-2022 en extra satsning för information och demonstrationsåtgärder inom ämnesområdet "Skötsel av ängs- och betesmarker – nätverk, samverkan och nya metoder". Målet är att skapa förutsättningar och öka kunskapen kring skötsel av ängs- och betesmarker för att hindra att de växer igen.

Aktiviteter som ingår i satsningen:

Betesförmedling

Ängs- och slåtterförmedling

Förmedling av mark för skörd av grovfoder

Satsningen samordnas nationellt men varje länsstyrelse har egna prioriteringar som länssamordnaren kan informera om. Kontakta gärna oss om du har frågor, tips eller idéer.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss