Skötsel av ängs- och betesmarker

Länsstyrelserna gör under åren 2018-2022 en extra satsning för information och demonstrationsåtgärder inom ämnesområdet "Skötsel av ängs- och betesmarker – nätverk, samverkan och nya metoder". Målet är att skapa förutsättningar och öka kunskapen kring skötsel av ängs- och betesmarker för att hindra att de växer igen.

Aktiviteter som ingår i satsningen:

Betesförmedlinglänk till annan webbplats

Ängs- och slåtterförmedling

Satsningen samordnas nationellt men varje länsstyrelse har egna prioriteringar som länssamordnaren kan informera om. Kontakta gärna länssamordnaren eller den nationella samordnaren med eventuella frågor, tips eller idéer!

Nationell samordnare:
Marina Bengtsson
E-post: marina.bengtsson@lansstyrelsen.se

Kontakt