• Eldningsförbud i hela länet

    Nu är det eldningsförbud i hela Jönköpings län. Nu är brandrisken stor och samtliga kommuner i länet har beslutat om eldningsförbud för att minska risken för brand i skog och mark. Förbudet gäller från och med kl. 10.00 tisdag 30 maj och tills vidare.

Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skötsel av ängs- och betesmarker

Länsstyrelserna gör under åren 2018-2022 en extra satsning för information och demonstrationsåtgärder inom ämnesområdet "Skötsel av ängs- och betesmarker – nätverk, samverkan och nya metoder". Målet är att skapa förutsättningar och öka kunskapen kring skötsel av ängs- och betesmarker för att hindra att de växer igen.

Aktiviteter som ingår i satsningen:

Betesförmedling

Ängs- och slåtterförmedling

Satsningen samordnas nationellt men varje länsstyrelse har egna prioriteringar som länssamordnaren kan informera om. Kontakta gärna oss om du har frågor, tips eller idéer.

Kontakt