Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skötsel av ängs- och betesmarker

Länsstyrelserna gör under åren 2018-2022 en extra satsning för information och demonstrationsåtgärder inom ämnesområdet "Skötsel av ängs- och betesmarker – nätverk, samverkan och nya metoder". Målet är att skapa förutsättningar och öka kunskapen kring skötsel av ängs- och betesmarker för att hindra att de växer igen.

Aktiviteter som ingår i satsningen:

Betesförmedling Länk till annan webbplats.

Ängs- och slåtterförmedling

Satsningen samordnas nationellt men varje länsstyrelse har egna prioriteringar som länssamordnaren kan informera om. Kontakta gärna oss om du har frågor, tips eller idéer.

Kontakt