Förmedling av kontakter gällande betesmark

Foto: Camilla Zilo, ko,

Vi förmedlar kontakter mellan markägare och djurägare, så att du som har djur kan hitta bete och du som har mark kan få djur som betar den. Förhoppningen är att förmedlingen bidrar till att nå miljökvalitetsmålet "Ett rikt odlingslandskap".

Varför förmedlar vi kontakter för bete?

Länsstyrelsen erbjuder denna förmedlingstjänst för att hjälpa till när det finns stor brist på bete till lantbrukets djur på grund av exempelvis torka. Det gör att markägare som har tillgång till betesmarker och djurägare i behov av bete, kan kontakta varandra.

Har du mark som inte betas och/eller oskördad gräsareal, och kan erbjuda den till behövande djurägare? Fyll i intresseanmälan för att hitta betande djur.

Du som är i behov av betesmarker, fyll i intresseanmälan för att hitta mark för bete.

Anmäl intresse för att hitta djur som kan beta

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som markägare fyller i en intresseanmälan så att djurägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt.

 Markägare som vill hitta djur som kan beta

Markägare

Kontaktuppgifter

Område

och areal

Information

Mikael Lindblom

mikael-lindblom@hotmail.com

0763140126

Kråkshults-Dal

ca 2 ha

Betesmark delad i 2 markområden (en av dom är 10m från huset och det andra 200m), elstängsel finns men saknar elaggregat.

Stellan Jonsson

stellan.jonsson@yahoo.se

037041005

073-021 98 37

Hånger

ca 4 ha

Hästbete, hagmark, stängsel finns, daglig tillsyn, vatten finns.

Mats Kleresund

mats.kleresund@setragroup.com

+34686417380

Bottnaryd

5 ha

El, vatten, tillsyn och stängsel. Vall och ängsmark. Inga stängsel idag.

Peter Schmitz

forssellschmitzlena@gmail.com
0140-510 10

Siggarp, Linderås, Tranås

Mycket fin naturbetesmark. Vattentillgång -sjön Frucken. Äldre taggtrådsstängsel. Kan hjälpa till med tillsyn.

Bertil Oscarsson

070-2901540

Gislaved

cirka 5 ha

Delvis stängsel och möjlighet till el och vatten.

Anna Anjou

Anna.Anjou83@gmail.com

073-7752396

Sonarp 3, 567 91 Vaggeryd.

cirka 2 ha

Finns möjlighet att dra fram vatten. Ej stängslat idag men det finns möjlighet till el. Ligger intill vårt bostadshus så tillsynen är daglig. Gammal betesmark som nu växer igen med sly. Hålls efter med röjsåg idag.

Per Geijer

Per.c.r.geijer@gmail.com

076-7602827

Cirka 10 km söder om Gränna

3 ha

Betesmark, elstängsel passar för får, nöt och häst.

Dick Uggla

dick.uggla@flaktgroup.com

070-3996719

Spexhult, Nässjö

3 ha

Betesmark i anslutning till hemmet

Anmäl intresse för att hitta mark för bete

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som djurägare fyller i en intresseanmälan så att markägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt.

 Djurägare som vill hitta mark för bete

Djurägare

Kontaktuppgifter

Område

som önskas

Djurslag

Information

Tomas Gunnarsson

varingsnas@gmail.com

070-647 98 14

Vetlanda kommun, upp till 3 mil från Nye

Mjölkras med köttras korsning

Kontakt i första hand via mail eller sms men det går att ringa med!

Elin Albrechtsen

Ponny006@hotmail.com
0763054225

Tranås, Gränna, Aneby

Får


Birger Hjorthage

hjorthage.annacarin@gmail.com

070-5625618


Runt Nässjö

Kor, charolais


Ulf Sjöberg

ulf.sjoberg7@gmail.com

073-5107201

Svarttorp med 1 mils omnejd

Får/Lamm

Har lugna och trevliga köttraser

Lennart Nilsson

070-5452255

Gislaved och Värnamo kommuner

Dikor med kalvar, kvigor

Mark där det finns till gång på vatten för djuren

Johan Carlsson

ekefall@tele2.se

070-555 85 51

Mark som kan ge tillväxt på djuren

Stut eller stut och kviga främst av mjölkras

Kan tänka mig både arrende och utlåning mot tillväxtkrav.

Nicklas Erixon

nicklas.erixon@hotmail.com

070-2454622

Vaggeryd och Gnosjö kommun

Får

Får och ev lamm

Oskar Magnusson

Oskar@esbjornarps.se

070-2862431

Jönköping Huskvarna omnejd

Nötkreatur

Kvigor Herford simmental


Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping