Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ängs- och slåtterförmedling

Slåtterängen i Knaggebo

Har du en äng som du inte kan hävda eller är du ängsskötare? Länsstyrelsen tillhandahåller en digital ängs- och slåtterförmedling för att underlätta kontakter mellan ängsskötare och markägare för att ängar ska kunna fortsätta hävdas. Förhoppningen är att ängs- och slåtterförmedlingen bidrar till att nå miljökvalitetsmålet "Ett rikt odlingslandskap".

Men vad är en äng? En äng är ogödslad och har inte såtts in med främmande arter. Ängar som skötts traditionsenligt under en lång tid är ofta mycket artrika på olika örter och gräs. Slåttern gör dessutom att dessa marker hinner blomma och det gör att många insekter trivs i dessa miljöer.

Fram till slutet av 1800-talet var ängarna en viktig del av jordbruket. Det var där vinterfodret bärgades vilket utgjorde grunden för hur många kreatur man kunde hålla över vintern. När djuren stod på stall över vintern fick man gödsel som i sin tur avgjorde hur mycket åkermark man kunde odla. Därav ordspråket "äng är åkerns moder".

Vid slutet av 1800-talet började man gå över till odling av vallfoder på åkermark och då minskade ängsskötseln i rask takt. En stor andel av de naturbetesmarker som betas idag har historiskt använts som äng.

Ersättning för skötsel av slåtterängar

Via Jordbruksverkets SAM-ansökan kan du som sköter en äng få miljöersättning genom ett 5-årigt åtagande och har du mer än 4 ha sammanlagt med jordbruksmark kan du även få så kallat gårdsstöd för slåtterängen. Läs mer om vilka regler som gäller för att få stöd samt hur du ansöker på Jordbruksverkets webbplats.

Miljöersättning för betesmarker och slåtterängar 2022 Länk till annan webbplats.

Anmäl ditt intresse

Ängs- och slåtterförmedlingen fungerar så att du fyller i en anmälan nedan. Sedan publiceras dina kontaktuppgifter och intresserade kan kontakta dig.länsstyrelsen ansvarar inte för markens skick. Tjänsten är kostnadsfri.

Formulär intresseanmälan för markägare som vill hitta ängsskötare

Sidan uppdaterades 2024-04-29. Nya anmälningar läggs i slutet av listan.

Markägare som vill hitta ängsskötare

Markägare som vill hitta ängsskötare


MarkägareKontaktuppgifterOmråde och arealTyp av markÄngsskötare som söker äng

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som ängsskötare fyller i en intresseanmälan så att markägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt.

Intresseanmälan för ängsskötare som söker äng


Ängsskötare som söker äng

Ängsskötare


Kontaktuppgifter

Önskat område

Slåtterredskap

Smålands mark & trädgårdstjänstinfo@smott.se
0769435311
Jönköpings länRadiostyrd släntklippare för de mest krävande förhållanden
ACDC Skog • Reinhard Strohmreinhard.strohm@acdc-skog.se
0739671026
Hela länet, bor nära TenhultVi använder bara miljövänliga batteriprodukter från Husqvarna, till exempel röjsåg med klinga, och kör elbil. Självklart laddar vi upp vår flotta med 100 % förnybar energi från våra egna solceller och en lokal elleverantör.• Landskapsvårdande åtgärder• Manuell huggning och röjning• Trädfällning, häck- och gräsklippning
Slåttergubben

info@slattergubben.se
073-8322559
www.slattergubben.se Länk till annan webbplats.

Vi har bas i Östergötland (Linköping) men är rörliga till norra Småland och Sörmland.Lie, räfsa, högaffel, presenning, yxa (för sly). Vi har slagit över 30 ha äng på entreprenad i flera år åt länsstyrelse, kommuner och privatpersoner med rut-berättigade ängar i trädgårdar.
Veronica Holminfo@landskapscoachen.se
073-0604844
Mindre område i norra delen föredras men allt är av intresseLie
Sven Axelssonsvaxen_@hotmail.com
076-2589757
Utgår från Sävsjö-traktenLie

Tre knivar / Eurohorse

eurohorse@slipaknivar.com

070-2779248

Jönköping, Småland, Skåne, Skaraborg, Västra Götaland, Stockholm, Östergötland

Lie, slåtter med lie, slåtter med häst

Jennie Ottosson

soltomat@gmail.com
073-5547419

Vaggeryd, Nässjö, Sävsjö och Jönköpings kommuner

Lie, Traktorburen slåttermaskin, manuell slåttermaskin

Fredrik Persson

fredrik@fredagard.se
073-6540388

Sandhem, Mullsjö, Kättilstorp, Slättered

Kverneland Slåtterkross 4332CT

EU-flagga

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss