Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ängs- och slåtterförmedling

Slåtteräng i Knaggebo, Mullsjö kommun

Har du en äng som du inte kan hävda eller är du ängsskötare? Länsstyrelsen tillhandahåller en digital ängs- och slåtterförmedling för att underlätta kontakter mellan ängsskötare och markägare för att ängar ska kunna fortsätta hävdas. Förhoppningen är att ängs- och slåtterförmedlingen bidrar till att nå miljökvalitetsmålet "Ett rikt odlingslandskap".

Men vad är en äng? En äng är ogödslad och har inte såtts in med främmande arter. Ängar som skötts traditionsenligt under en lång tid är ofta mycket artrika på olika örter och gräs. Slåttern gör dessutom att dessa marker hinner blomma och det gör att många insekter trivs i dessa miljöer.

Fram till slutet av 1800-talet var ängarna en viktig del av jordbruket. Det var där vinterfodret bärgades vilket utgjorde grunden för hur många kreatur man kunde hålla över vintern. När djuren stod på stall över vintern fick man gödsel som i sin tur avgjorde hur mycket åkermark man kunde odla. Därav ordspråket "äng är åkerns moder".

Vid slutet av 1800-talet började man gå över till odling av vallfoder på åkermark och då minskade ängsskötseln i rask takt. En stor andel av de naturbetesmarker som betas idag har historiskt använts som äng.

Ersättning för skötsel av slåtterängar

Via Jordbruksverkets SAM-ansökan kan du som sköter en äng få miljöersättning genom ett 5-årigt åtagande och har du mer än 4 ha sammanlagt med jordbruksmark kan du även få så kallat gårdsstöd för slåtterängen. Läs mer om vilka regler som gäller för att få stöd samt hur du ansöker på Jordbruksverkets webbplats.

Miljöersättning för betesmarker och slåtterängar 2022 Länk till annan webbplats.

Anmäl ditt intresse

Ängs- och slåtterförmedlingen fungerar så att du fyller i en anmälan nedan. Sedan publiceras dina kontaktuppgifter och intresserade kan kontakta dig. Länsstyrelsen ansvarar inte för markens skick. Tjänsten är kostnadsfri.

Markägare som vill hitta ängsskötare

Markägare som vill hitta ängsskötare


MarkägareKontaktuppgifterOmråde och arealTyp av markMarkägare som vill hitta ängsskötare

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som markägare fyller i en intresseanmälan så att ängsskötare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt.Ängsskötare som söker äng

Ängsskötare som söker äng


ÄngsskötareKontaktuppgifterÖnskat områdeSlåtterredskap


Smålands mark & trädgårdstjänst

info@smott.se

0769435311

Jönköpings län

Radiostyrd släntklippare för de mest krävande förhållanden

ACDC Skog • Reinhard Strohm

reinhard.strohm@acdc-skog.se

 

0739671026

Hela länet, bor nära Tenhult

Vi använder bara miljövänliga batteriprodukter från Husqvarna, till exempel röjsåg med klinga, och kör elbil. Självklart laddar vi upp vår flotta med 100 % förnybar energi från våra egna solceller och en lokal elleverantör. • Landskapsvårdande åtgärder • Manuell huggning och röjning • Trädfällning, häck- och gräsklippning

Slåttergubben

info@slattergubben.se

 

073-8322559

Vi har bas i Östergötland (Linköping) men är rörliga till norra Småland och Sörmland.

Lie, räfsa, högaffel, presenning, yxa (för sly). Vi har slagit över 30 ha äng på entreprenad i flera år åt länsstyrelse, kommuner och privatpersoner med rut-berättigade ängar i trädgårdar.

Veronica Holm

info@landskapscoachen.se

 

073-0604844

Mindre område i norra delen föredras men allt är av intresse

Lie

Sven Axelsson

svaxen_@hotmail.com

 

076-2589757

Utgår från Sävsjö-trakten

Lie

Ängsskötare som söker äng

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som ängsskötare fyller i en intresseanmälan så att markägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt.


EU-flagga

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping