Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Greppa näringen

Greppa Näringen är ett projekt som riktar sig till lantbrukare och deras anställda. Syftet är att minska övergödningen, minska utsläppen av växthusgaser samt att främja en säker hantering av växtskyddsmedel på gårdsnivå. Detta är en del av åtgärderna för att nå miljökvalitetsmålen "Ingen övergödning", "Giftfri miljö" samt "Begränsad klimatpåverkan."

Alla lantbrukare är välkomna på Greppa Näringens gruppaktiviteter, oavsett var gården ligger i länet, hur stor den är eller vilken produktionsinriktning man har. Samtliga kurser finansieras inom Landsbygdsprogrammet och är därför kostnadsfria.

För att få tillgång till den individuella rådgivningen måste gården bruka minst 50 hektar åker och/eller ha minst 25 djurenheter. Syftet är att utifrån gårdens förutsättningar kunna minska lantbrukets miljöpåverkan samtidigt som gårdens lönsamhet förbättras. All rådgivning, förutom energikollen, är kostnadsfri.

Hör gärna av dig om du har en idé om något vi skulle kunna arrangera inom Greppa Näringen!

Du kan läsa mer på Greppa Näringens webbplats.

greppa.nu Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss