Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Förvärv av lantbruksfastigheter

Har du köpt eller fått en lantbruksfastighet? Då kan du behöva söka förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen.

När behöver du söka förvärvstillstånd?

Om du köper eller får en fastighet som klassas som lantbruksfastighet kan du behöva söka förvärvstillstånd för att få lagfart. Olika regler gäller för fysiska och juridiska personer. Du ansöker om tillstånd hos länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Om det gäller förvärv som sker genom överenskommelse om fastighetsreglering ansöker du om fastighetsreglering hos Lantmäteriet. Då behövs ingen ansökan om förvärvstillstånd till Länsstyrelsen.

Vad gäller för fysisk person?

Som fysisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som ligger i glesbygd eller omarronderingsområde.

Du behöver inte tillstånd om:

 • Du redan äger en del av fastigheten.
 • Du får fastigheten genom arv eller testamente.
 • Du köper, byter eller får fastigheten av en förälder, mor- och farförälder, make eller maka.
 • Du sedan minst ett år är folkbokförd inom glesbygdsområde i den kommun där fastigheten ligger.

Vad gäller för juridisk person?

Som juridisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som:

 • Ägs av en fysisk person eller ett dödsbo.
 • Ägs av en annan juridisk person och ligger i glesbygdsområde eller omarronderingsområde.

För fastighetsförvärv som görs av en juridisk person är det andra regler som gäller än för fysiska personer. Juridiska personer kan till exempel vara:

 • ett bolag
 • kyrkan
 • kommunen
 • en förening
 • en stiftelse.

Så här ansöker du

Du ska ansöka om tillstånd inom tre månader efter att du skrev under förvärvshandlingen. Ansök genom att fylla i en blankett från Jordbruksverket och skicka in den till oss på Länsstyrelsen tillsammans med en kopia av ditt köpekontrakt eller motsvarande.

Du hittar blanketter och mer information om jordförvärv på Jordbruksverkets webbplats. Här finns också anvisningar där det står vilka handlingar som du ska skicka med i din ansökan.

Blanketter och broschyrer om jordförvärv, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Avgift

För att få din ansökan prövad behöver du oftast betala en avgift till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen börjar handlägga din ansökan när du har betalat avgiften.

Så mycket ska du betala:

 • För fysiska personer som förvärvar en fastighet inom glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.
 • För juridiska personer som förvärvar en fastighet från fysisk person eller dödsbo är avgiften 7 100 kronor om fastighetens värde är 20 miljoner kronor eller lägre. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kronor.
 • För juridiska personer som förvärvar en fastighet från annan juridisk person i ett glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Gör din ansökan så här

 1. Skriv din ansökan enligt listan under "Vad ska en ansökan innehålla?".
 2. Betala in avgiften för att ansöka om tillstånd till Länsstyrelsens bankgiro 5206-5885. Handläggningen påbörjas först efter att avgiften betalats.
 3. Skicka din ansökan med e-post.
  E-post: jonkoping@lansstyrelsen.se

  Det går också bra att skicka ansökan med post.
  Länsstyrelsen Jönköping
  551 86 Jönköping

Vad ska en ansökan innehålla?

Utöver ansökan om förvärvstillstånd ska följande handlingar sändas in till Länsstyrelsen:

 • Förvärvshandlingen (bestyrkt kopia), till exempel köpekontrakt eller gåvobrev.
 • Fullmakt (kopia) då ombud för överlåtare/förvärvare
  undertecknat förvärvshandlingen.
 • Bouppteckning (kopia) då dödsbo är överlåtare. För
  juridiska personers förvärv måste firmatecknare och bolagets verksamhet framgå.
 • Registreringsbevis och bolagsordning eller motsvarande ska
  därför bifogas.

Överklaga ditt beslut

Om Länsstyrelsen avslår din ansökan kan du överklaga hos Jordbruksverket.

Glesbygd i Jönköpings län enligt jordförvärvsförordningen (SFS 2005:522)

Följande socknar är glesbygdsområde i Jönköpings län:

 

Kommun

Socken

Eksjö

Kråkshult, Bellö, Ingatorp och Edshult

Gislaved

Burseryd, Sandvik, Gryteryd, Södra Hestra, Ås och Kållerstad

Jönköping

Visingsö

Sävsjö

Skepperstad, Hjälmseryd, Stockaryd och Hultsjö

Vetlanda

Fröderyd, Bäckaby, Ramkvilla, Södra Solberga, Korsberga, Lemnhult, Näshult, Stenberga, Skirö, Nye, Alseda, Ökna och Karlstorp

Värnamo

Torskinge, Dannäs, Gällaryd och Nydala

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss