Rådgivning och kurser inom ekologisk produktion

Funderar du på att ställa om till ekologisk produktion? Du kan ta del av kostnadsfri rådgivning. Vi anordnar även kurser, fältvandringar och studieresor!

Rådgivning

Samordning, allmänna frågor om ekologisk produktion

Anna Engstedt, Länsstyrelsen
Telefon: 010-22 36 243

Växtodling

Frida Carlsson, Hushållningssällskapet
Telefon: 0708-29 09 76

Stina Petersson, Baks & Co
Telefon: 0140-77 02 18

Paulina Jonsson, Växa Sverige
Telefon: 010-471 03 32

Annika Hägglund, Växa Sverige
Telefon: 010-471 03 60

Ingrid Holmberg, Växa Sverige
Telefon: 010-471 03 53

Djurhållning

Nilla Henning, Växa Sverige (mjölkproduktion)
Telefon: 010-471 05 37

Elin Hagelsås, Växa Sverige (mjölkproduktion, nötkött)
Telefon: 010-471 05 70

Hanna Sjöholm, Hushållningssällskapet (nötkött)
Telefon: 0722-46 66 01

Birgit Fag, Hushållningssällskapet (lammproduktion)
Telefon: 0708-29 05 45

Anna Engstedt, Länsstyrelsen (nötkött)
Telefon: 010-22 36 243

Bygg

Martina Philip Carlsson, Växa Sverige
Telefon: 010-471 03 31

Martin Dreber, Vestgöte Dreber Gårdskonsult
Telefon: 0708-29 09 81

Hanna Sjöholm, Hushållningssällskapet
Telefon: 0722-46 66 01

Ekonomi

Filip Brånstrand, Hushållningssällskapet
Telefon: 0708-29 09 74

Susanne Bååth Jacobsson, Växa Sverige
Telefon: 010-471 03 37

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping