Rådgivning och kurser inom ekologisk produktion

Funderar du på att ställa om till ekologisk produktion? Du kan ta del av kostnadsfri rådgivning. Vi anordnar även kurser, fältvandringar och studieresor!

Rådgivning

Övergripande rådgivning

Maja-Lena Främling, Lantbruksrådgivning i väst
Telefon: 070-207 51 67

Växtodling

Andreas Svensson, Hushållningssällskapet (omläggningsplanering samt mindre rådgivning, även mindre rådgivning grönsaker)
Telefon: 0708-29 09 71

Stina Petersson, Baks & Co (omläggningsplanering samt mindre rådgivning)
Telefon: 0140-77 02 18

Annika Hägglund, Växa Sverige (omläggningsplanering samt mindre rådgivning)
Telefon: 010-471 03 60

Djurhållning

Nilla Henning, Växa Sverige (omläggningsplanering mjölkproduktion)
Telefon: 010-471 05 37

Maja-Lena Främling, Lantbruksrådgivning i väst (omläggningsplanering mjölk, omläggningsplanering nötkött, kortare rådgivning mjölkproduktion)
Telefon: 070-207 51 67

Birgit Fag, Hushållningssällskapet (omläggningsplanering lammproduktion, kortare rådgivning lammproduktion)
Telefon: 0708-29 05 45

Bygg

Martina Philip Carlsson, Växa Sverige (större rådgivning bygg)
Telefon: 010-471 03 31

Sofia Hedlund, Hushållningssällskapet (större rådgivning bygg)
Telefon: 070-8290921

Maja-Lena Främling, Lantbruksrådgivning i väst (mindre rådgivning bygg)
Telefon: 0722-46 66 01

Ekonomi

Filip Brånstrand, Hushållningssällskapet
Telefon: 0708-29 09 74

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping