Betesförmedling

Olika djur på en lantgård. Illustration: Länsstyrelsen Värmland

Vi förmedlar kontakter mellan markägare och djurägare så att du som har djur kan hitta bete till dina djur och du som har mark kan få djur som betar den.

Varför förmedlar vi kontakter för bete?

Naturliga ängs- och betesmarker är bland de mest artrika miljöerna i odlingslandskapet. De innehåller foderresurser som betesdjur kan nyttja och det bidrar till att levande, öppna landskap bevaras. Därför vill vi underlätta för djur- och markägare att hitta varandra genom projekt ”Skötsel av ängs- och betesmarker, nätverk, samverkan och nya metoder”.

Vill du vara med i betesförmedlingen?

Söker du mark eller betesdjur hittar du inkomna intresseanmälningar nedan. Vill du göra en intresseanmälan? Klicka på aktuell länk nedan för att fylla i din intresseanmälan.

Intresseanmälan – djurägare som söker mark

Intresseanmälan – markägare som söker djur

Intresseanmälan finns kvar på hemsidan i 6 månader. Hör av dig till oss om du vill ta bort den tidigare.

Djurägare som söker mark för bete

Lista över djurägare som söker mark

Djurägare

Kontaktuppgifter

Söker (område & marktyp)

Djurslag

Mikael Nilsson

ranch@northerncreek.se, 070-2840125

Betesmark, slåtteräng att skörda. Vemdalen, Härjedalens kommun

Får

Michael Kühne

mickekuhne@gmail.com

0702945566

Betesmark, Vemhån, Vemdalen, Härjedalens kommun

Får

Anton Hägglund

070-306 31 61, anton_haggglund@hotmail.com

Betesmark, Slåtteräng att skörda, Jämtland

Nöt (Hereford, Limousin)

Anna Johansson

070-271 80 83, anna@areallmountainmassage.se

Betesmark på naturbete/vall, Mörsil, Mattmar, Nälden, Åre och Krokom kommuner

Får

Malin Mårtensson

0709-507646, malin@kikajon.se

Betesmark, Fillsta med omnejd, Östersunds kommun

Häst

Maja Bohlin

076-104 22 79 maja@outdoordogs.se

Betesmark i Mörsil, Åre kommun.

Får

Sandra Landén

070-679 17 67, sandralanden@gmail.com

Betesmark i Ljusnedal och Funäsdalen, Härjedalens kommun.

Hästar

Anton Moberg

070-250 99 58, moberg.anton@gmail.com

Betesmark, Slåtteräng att skörda. Rödön, Krokoms kommun.

Nötkreatur

Hanna Skevik

070-884 18 34

Betesmark, Östersund

Hästar

Annette Jansryd

annetteihlen@hotmail.com

Betesmark (kan vara både skogs- och betesmark), Offerdal, Krokoms kommun

Hästar

Sofia Kjellström

070-584 24 47 sofiackjell@gmail.com

Betsmark, Oviken/Myrviken, Bergs kommun. Sommarbete

Häst (fullstor arabsto, låg i rang, väldigt snäll att hantera)

Marlene Andersson

073-059 99 69 mallancredoin@gmail.com

Betesmark, beläget 2 mil runt Östersund

Hästar

Elin Persson

070-206 75 30 elin_persson@live.se

Betesmark, Slåtteräng att skörda, Fåker, Östersunds kommun

Nötkreatur

Markägare som söker djur som kan beta

Lista över markägare som söker djur

Markägare

Kontaktuppgifter

Område & areal

Beskrivning av mark

Rolf Stattin

rjstattin@hotmail.com, 073-043 71 82

Valsjöbyn, Krokoms kommun, 1,4 ha

Äng och skogsbete. Tillgång till vatten, stängsel, tillsyn

Ann-Margreth Wikström

nenna47@hotmail.com, 072-233 10 40

Brattbäcken, Strömsunds kommun. 6 ha

Betesmark för både slåtter och bete. Tillgång till vatten och tillsyn.

Nicole Fhors

hello@nocolesoraya.com, 072-564 53 33

Strömsund, Strömsunds kommun. 2 ha

Ängsmark. tillgång till vatten och tillsyn. Kan ev finnas mer mark intill hos granne.

Stefan Olofsson

stefan.olofsson31@gmail.com, 070-565 69 93

Fjällandet, Östersunds kommun, 2 ha + ca 3-4 ha

Gammalt bete samt myrodling. Tillgång till tillsyn och delvis tillgång till vatten.

Maud Norlin

maudnorlin@hotmail.com, 070-1755083

Östra Tåsjö, Strömsunds kommun, 6 ha

Bete och odlad mark. Tillgång till vatten och tillsyn

Tina Langåssve

tina.langassve@gmail.com, 076-252 79 31

Åre, Åre kommun, 4-7 ha

Ängsbete/lägdor, skog i anslutning. Tillgång till vatten, el, tillsyn

Anna Broman

anna.broman@stromsund.se, 070-633 51 10

Hallviken, Strömsunds kommun, ca 10 ha

Betesmark.

Eva och André Persson Huck

evaperssonhuck@gmail.com

070-317 32 66

Ösavägen, Krokoms kommun, cirka 6 ha

Betesmark, åker


Anna Jönsson

070-626 51 65

hofdsjo@gmail.com

Hovdsjö, Bräcke kommun, 1 ha

Bete/slåtter, tillgång till vatten, el. Viss tillsyn kan erbjudas


Anna Edström

070-246 41 96, anna@edanprofil.se

Hackås, Bergs kommun, 2 ha

Betesmark. Tillgång till vatten, el, stängsel, tillsyn. hagar för häst, nöt och får med vindskydd.

Linnea Olsson

073-960 63 48, violenslada@gmail.com

Mälgåsen, Bräcke kommun, 4 ha

Ängsmark

Anders Krondahl

070-610 97 61, anderskrondahl@hotmail.com

Ås, krokoms kommun, 5 ha

Slåttervall. Tillgång till vatten, el, stängsel.

Hanna Lindström

045-20429651, hanna@hwl.co

Åse, Krokoms kommun, 3,6 ha

Bete. Inkl skog. Tillgång till el och ev vatten från en brunn

Inger Jönsson

070-329 13 44, Ingjon45@gmail.com

Sundsjö, Bräcke kommun, ca 5 ha

Bete. Tillgång till Vatten och tillsyn.

Evald Andersson

070-547 50 57, evald.andersson1@gmail.com

Måläng, Östersunds kommun, 6 ha

Inäga. Tillgång till vatten och el.

Per Hård af Segerstad

072-965 44 59, per.hard.af.segerstad@gmail.com

Bruksvallarna, Härjedalens kommun, 5 ha.

Ängsmark invid fäbodvall. Tillgång till vatten och el.

Johan Jemtehed

073-814 27 99, jemton@hotmail.com

Vikbäcken, Bergs kommun, 4 ha

Ängsmark 4 ha. Tillgång till vatten och el. Ladugård kan nyttjas efter överenskommelse.

Jon Söder

070-636 39 88, jonsoder13@gmail.com

Småbodarna Hunge, Bräcke kommun, 2 ha

Gammal ängsmark, med sly och mindre träd. Tillgång till vatten och el. Ägaren där ofta sommar och höst.

Sofia Pålsson

070-570 44 20, sofina_@hotmail.com

Hammerdal, Strömsunds kommun, 0,2 ha

Ängsmark kombinerat med lite träd. Tillgång till vatten, el, tillsyn.

Caroline de Jong

070-945 78 24 dejong.cim@gmail.com

Hällesjö/Kälarne, Bräcke kommun, 10 ha

2 ha betesmark, 8 ha skog. Tillgång till vatten och el.

Ylva Hansson

070-848 55 31
ylva.hansson@utb.ostersund.se

Mickelsgårdsbodarna Östersunds kommun, 3-4 ha

Åker. Tillgång till vatten och el.

Helena Edin

072-194 88 82
heed01@icloud.com

Svartåsvallen, Glöte, Härjedalens kommun, 1 ha

Ängsmark. Tillgång till vatten, el, tillsyn

Mitua Mehra

070-790 67 90 mitua.mehra@gmail.com

Åre, Duved,
5 ha öppen betesmark/2 ha skog

Tillgång till vatten, el, stängsel, tillsyn etc. för betesdrift.
Skogen: endast mark

Jan Danielsson

073-712 46 55

jan.danielsson@svt.se

Hillsand, Strömsunds kommun, 7 hektar

Ängsmark. Tillgång till vatten

Yvonne de Bruin

070-581 74 20, eaglelady@hotmail.nl

Rätan Bergs kommun, ca 3,5 hektar

Gräsmark, Tillgång till vatten, el, tillsyn.

Lasse Hamberg

070-326 63 15, lasse.raftis@gmail.com

Raftälven, Krokoms kommun, cirka 2 hektar

Strandbete på udde ut i Sandvikssjön. Vatten, el, stängsel, tillsyn finns. Får har betat här tidigare men stått obetat i tre år.

Lars Askrud

070-651 62 50, flon105@hotmail.com

Frösön, Östersunds kommun, cirka 5-7 hektar

Betesmark samt även skogsmark. Tillgång till vatten och el. Viss tillgång till stängsel, tillsyn kan ske efter överenskommelse.

Margareta Stenmark Magnusson

070-396 75 95, margareta.sm20@gmail.com

Börön, Brunflo, Östersunds kommun, cirka 5 hektar

Från skogsmark med bete till rena beteslägdor. Tre hagar, före detta hästhagar, med vindskydd/ligghall eller skog. Vatten, el, stängsel, tillsyn finns.

Tove Asplund

073-802 39 94, dromtorpet@hotmail.com

Mårdsjön, Ragunda kommun, 3-5 hektar

Kuperat naturbete med rinnande vatten, stängslat med eltråd, vindskydd, lite skogsmark, tillsyn finns efter överenskommelse. Flera hagar där får och nöt betat.

Linus Hougland

070-545 55 55, linushougland@gmail.com

Annersia Svartsjöarna Brattåsen, Östersunds kommun, 136 hektar

Myr, igenväxt fäbodvall, skog. Tillgång till vatten och el. Har idag djur på 6 hektar men det finns utrymme för fler. Två kallkällor inklusive tjärn för vatten.

Kerstin Persson

073-806 44 05, kerstinp63@icloud.com

Rödön, Krokoms kommun, 2,4 hektar

Betesmark. Tillgång till vatten och stängsel. Betet är stängslat med fårstängsel.

Karin Hövik-Olausson

070-662 49 64, 070-662 49 65,

Karin@petrakonsult.se

Höviken mellan Tandsbyn och Pilgrimstad, Bräcke kommun , cirka 1 hektar

Ängsmark. Tillgång till vatten, el och tillsyn efter behov och överenskommelse. Finns lite fårstängsel. Tidigare haft får på betet.

Kenth Olofsson

070-284 93 09, olofsson.kenth.o@gmail.com

Offerdal i Krokoms kommun, 3 hektar

Betesmark. Tillgång till vatten, el, stängsel och tillsyn.

Jessica Larsson

070-512 26 46, jesslarsson@yahoo.se

Hackås, Bergs kommun, 10 hektar

Åkermark, äldre vall, äldre betesmark. Tillgång till vatten, el, stängsel och tillsyn beroende på vilken bit men allt går att ordna. Önskar får eller getter.

Claes Antonsson

070-886 65 26, claes@antonsson.se

Ransjö, Härjedalens kommun, 2 hektar

Ängsmark. Tillgång till vatten och el.

Kristina Gahlin

076-501 16 78, lillan.gahlin@gmail.com

Brattbäcken, Strömsunds kommun, 2 hektar

Ängsmark/lägdor.

Brita Forsman

076-555 58 55, b.f.andreasson@bredband.net

Vemhån, Härjedalens kommun, cirka 1 hektar

Ängsmark. Tillgång till vatten.

Carl Grevelius

076-843 88 03, carl.grevelius@gmail.com

Klövsjö, Bergs kommun, 6 hektar

Skogsmark. Tillgång till vatten, el, stängsel, tillsyn etc. för betesdrift.

Helen Öien

070-325 43 12, helene.oien@blackshadow.se

Mörsil, Åre kommun, 0,5 hektar

Äng, lövskog. Tillgång till vatten, el, stängsel, tillsyn. Stängsel beror på djur.

Ann-Kristin Jonsson

070-636 22 16, ankiisaa@hotmail.com

Såå, Åre kommun, 6 hektar

Öppet bete och skog. Tillgång till el och tillsyn. Finns delvis vatten att tillgå.

Mona Olsson

0761409730 sanna.andersson6556@gmail.com

Häggåsen, Oviken, Bergs kommun, cirka 3 hektar

Ängsmark

Tillgång till vatten, el, stängsel, tillsyn etc. för betesdrift (fler val möjligt) Vatten, Tillsyn, Skog


Europeiska jordbruksfonden

Betesförmedlingen ingår i en satsning för skötsel av ängs- och betesmarker – nätverk, samverkan och nya metoder.

Kompetensutveckling och rådgivning

Målet är att skapa förutsättningar för och öka kunskapen kring skötsel av ängs- och betesmarker i områden där brist på betesdjur är en sannolik orsak till att marker riskerar att växa igen.

Projektet genomförs inom ramen för landsbygdsprogrammet och finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling Länk till annan webbplats.

Kontakt

Rådgivning - landsbygd

Ninni Nordlund

Rådgivare ängs- och betesmarker

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss