Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Djurägare som söker mark

Förmedlingen är till för djurägare som är intresserade av att hitta betesmarker till sina djur eller skörda hö från ängsmark. Alla betesdjur är välkomna i betesförmedlingen.

Anmäl intresse för att hitta mark för bete

Förmedlingen bygger på att du som djurägare fyller i intresseanmälan nedan så att markägare kan ta kontakt med dig. När vi har fått dina uppgifter kommer vi att lägga ut dem på vår webb. Om du fyllt i fältet för e-post får du en kopia av din anmälan. 

Intresseanmälan finns kvar i 6 månader. Hör av dig till oss på radgivninglandsbygd.jamtland@lansstyrelsen.se om du vill ta bort den tidigare.

Notera att detta är en förmedling av kontakter och att Länsstyrelsen inte kan garantera någon foderkvalitet på markerna. Ni ansvarar själva för att komma överens om villkor.

Vad söker du? (fler val möjligt) * (obligatorisk)
Vad söker du? (fler val möjligt)
Att skriva betesavtal

Vid uthyrning respektive lån av betesmark är det bra att skriva betesavtal. Exempel på vad som bör framgå av avtalet är:

  • mellan vilka parter och för vilka marker som avtalet upprättas,
  • hur länge avtalet gäller,
  • hur lång uppsägningstiden är,
  • eventuella ersättningar/arrendekostnader,
  • vem som har rätt att söka eventuella jordbrukarstöd och vem som har ansvar för att villkoren för dessa uppfylls m.m.
  • vem som ansvarar för stängsel och att röja eventuell igenväxning,
  • vem som ansvarar för vattning och daglig tillsyn av djuren.

Hjälp att skriva avtal

Det finns många aktörer som erbjuder hjälp med att skriva arrendeavtal.

Kontakt

Rådgivning - landsbygd

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss