Risk för gräsbrand i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Markägare som söker djur

Förmedlingen är i första hand till för naturliga ängs- och betesmarker.

Anmäl intresse för att hitta djur som kan beta

Förmedlingen bygger på att du som markägare fyller i intresseanmälan nedan så att djurägare kan ta kontakt med dig. När vi har fått dina uppgifter kommer vi att lägga ut dem på vår webb. Om du fyllt i fältet för e-post får du en kopia av din anmälan.

Intresseanmälan finns kvar i 6 månader. Hör av dig till oss på radgivninglandsbygd.jamtland@lansstyrelsen.se om du vill ta bort den tidigare.

Notera att detta är en förmedling av kontakter. Ni ansvarar själva för att komma överens om villkor.
Kommun/kommuner där du erbjuder mark * (obligatorisk)
Kommun/kommuner där du erbjuder markTillgång till vatten, el, stängsel, tillsyn etc. för betesdrift (fler val möjligt) * (obligatorisk)
Tillgång till vatten, el, stängsel, tillsyn etc. för betesdrift (fler val möjligt)Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Att skriva betesavtal

Vid uthyrning respektive lån av betesmark är det bra att skriva betesavtal. Exempel på vad som bör framgå av avtalet är:

  • mellan vilka parter och för vilka marker som avtalet upprättas,
  • hur länge avtalet gäller,
  • hur lång uppsägningstiden är,
  • eventuella ersättningar/arrendekostnader,
  • vem som har rätt att söka eventuella jordbrukarstöd och vem som har ansvar för att villkoren för dessa uppfylls m.m.
  • vem som har rätt att söka gårdsstöd och eventuell miljöersättning för marken,
  • vem som ansvarar för stängsel och att röja eventuell igenväxning,
  • vem som ansvarar för vattning och daglig tillsyn av djuren.

Hjälp att skriva avtal

Det finns många aktörer som erbjuder hjälp med att skriva arrendeavtal.

Kontakt

Rådgivning - landsbygd

Ninni Nordlund

Rådgivare ängs- och betesmarker