Markägare som söker djur

Förmedlingen är i första hand till för naturliga ängs- och betesmarker.

Anmäl intresse för att hitta djur som kan beta

Förmedlingen bygger på att du som markägare fyller i intresseanmälan nedan så att djurägare kan ta kontakt med dig. När vi har fått dina uppgifter kommer vi att lägga ut dem på vår webb. Om du fyllt i fältet för e-post får du en kopia av din anmälan.

Intresseanmälan finns kvar i 6 månader. Hör av dig till oss på radgivninglandsbygd.jamtland@lansstyrelsen.se om du vill ta bort den tidigare.

Notera att detta är en förmedling av kontakter. Ni ansvarar själva för att komma överens om villkor.
Kommun/kommuner där du erbjuder mark * (obligatorisk)
Kommun/kommuner där du erbjuder markTillgång till vatten, el, stängsel, tillsyn etc. för betesdrift (fler val möjligt) * (obligatorisk)
Tillgång till vatten, el, stängsel, tillsyn etc. för betesdrift (fler val möjligt)Att skriva betesavtal

Vid uthyrning respektive lån av betesmark är det bra att skriva betesavtal. Exempel på vad som bör framgå av avtalet är:

  • mellan vilka parter och för vilka marker som avtalet upprättas,
  • hur länge avtalet gäller,
  • hur lång uppsägningstiden är,
  • eventuella ersättningar/arrendekostnader,
  • vem som har rätt att söka eventuella jordbrukarstöd och vem som har ansvar för att villkoren för dessa uppfylls m.m.
  • vem som har rätt att söka gårdsstöd och eventuell miljöersättning för marken,
  • vem som ansvarar för stängsel och att röja eventuell igenväxning,
  • vem som ansvarar för vattning och daglig tillsyn av djuren.

Hjälp att skriva avtal

Det finns många aktörer som erbjuder hjälp med att skriva arrendeavtal.

Kontakt

Rådgivning - landsbygd

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss