Biodling

Är du biodlare, eller ska du starta eller ta över en biodling? Du ska anmäla biodlingen och var den finns till Länsstyrelsen. Om du misstänker att dina bisamhällen har drabbats av smittsamma sjukdomar ska du anmäla det till bitillsynsman. Du kan få ersättning om du har tagit bort sjuka bisamhällen.

Anmäl uppställningsplatser

När du startar eller tar över en biodling ska du anmäla var dina bisamhällen finns. Om du flyttar dem ska du informera Länsstyrelsen inom en vecka.

Du ska också informera oss om du ändrar andra uppgifter i anmälan. Du behöver inte anmäla att din bigård är utan bisamhällen om det är för en kortare tidsperiod än tre månader.

Anmäl till Länsstyrelsen Västernorrland om du har något bisamhälle placerat i Västernorrlands län eller Jämtlands län.

Jag vill anmäla uppställningsplats för bin

Jag vill avregistrera biuppställningsplats

Misstanke om smittsam sjukdom

Om du misstänker smittsam sjukdom i något av dina bisamhällen ska du genast anmäla detta till bitillsynsmannen i ditt distrikt. Du kan också kontakta Länsstyrelsen.

För biodlare i Jämtlands län och i Västernorrlands län är det Länsstyrelsen Västernorrland som ansvarar för bitillsynen.

Bitillsynspersoner i länet

Vi utser speciellt utbildade biodlare till bitillsynspersoner som gör besiktningar i bisamhällen.

Får du inte kontakt med ordinarie bitillsynsperson?

Om du inte får kontakt med ordinarie bitillsynsperson i distriktet så kontakta någon av dem som är utsedda till ersättare eller tillsynsperson i granndistriktet. De kan alla gå in vid behov.

Vid speciella behov kan det vara aktuellt att två tillsynspersoner arbetar vid samma tillsyn.

Här hittar du tillsynspersoner för respektive län.

Bitillsynspersoner i Västernorrland

Distrikt/Kommun/Församling

Bitillsynsperson

Y1, Ånge
Borgsjö-Haverö, Torp
Lars Karlsson

Näset 442, 841 97 Erikslund
nyanget442@hotmail.com

 

Y2, Sundsvall
Alnö, Attmar, Njurunda, Selånger, Sundsvall, Gustav Adolf, Skön, Tuna, Stöde, BergsåkerEsko Wiklund Raholmsvägen 116, 865 51 Ankarsvik
070-550 21 12 esko.wiklund@sundsvallsbiodlare.se

Y3, Sundsvall, Timrå

Tynderö, Hässjö

Sven Nordström
Sveavägen 36A,
853 56 Sundsvall
073-274 80 25
svennordstrom00@gmail.com

Y4, Härnösand, Kramfors

Hemsö, Häggdånger, Härnösand, Högsjö, Stigsjö, Särbrå, Viksjö, Dal, Gudmundrå, Torsåker, Ytterlännäs, Kramfors

Tommy Lindqvist

Hov 320,
87191 Härnösand

070-554 34 65

tlq@hovsbi.se

Y5, Sollefteå

Boteå, Ed, Graninge, Helgum, Junsele, Långsele, Multrå-Sånga, Ramsele, Edsele, Resele, Sollefteå, Ådals-Liden, Överlännäs

Mats Eriksson

Imnäs 180,

880 40 Ramsele

0623-401 10,
073-806 67 24 mats.eriksson290@gmail.com

Y6, Örnsköldsvik, södra Kramfors

Nätra, Skorped, Sidensjö, Örnsköldsvik Bjärtrå, Nora-Skog, Nordingrå, Styrnäs, Ullånger, Vibyggerå

Gunnar Ekman

Andra Långgatan 13,
891 60 Örnsköldsvik

070-557 56 61 gunnar.ekman@gmail.com

Y7, Örnsköldsvik

Arnäs Anundsjö, Björna, Gideå, Grundsunda, Mo, Själevad, Trehörningsjö

 

Jan Mikaelsson

Kornvägen 56,

892 33 Domsjö

0660-515 37,
070-326 93 06

jan.mik@hotmail.com

Y8, Sundsvall, Timrå
Holm, Indal, Liden, Sättna, Ljustorp, Timrå


Sven Nordström
Sveavägen 36A,
853 56 Sundsvall
073-274 80 25
svennordstrom00@gmail.com


Bitillsynspersoner i Jämtland

Distrikt/Kommun/Församling

Bitillsynsperson

Z1, Strömsund

Frostviken, Ström, Alanäs, Tåsjö, Bodum, Fjällsjö, Hammerdal, Gåxsjö

Kay Prins
Gåxsjö 695, 833 49 Hammerdal
072-247 04 27

kaysgard@outlook.com

Z2, Krokom

Alsen, Offerdal, Näskott, Aspås, Rödön, Ås, Föllingebygden

Lars Karlsson
Näset 442, 841 97 Erikslund
nyanget442@hotmail.com

Z3, Härjedalen

Tännäs-Ljusnedal, Svegsbyggden, Ytterhogdal-Överhogdal-Ängersjö, Hedebygden

Mikael Wallin
Stensån 708, 840 90 Ytterhogdal
070-339 18 50
mikael@mivac.se

Z4, Ragunda

Stugun, Borgvattnet, Ragunda, Fors, Nyhem, Hällesjö-Håsjö

Lars-Erik Granbacka
Pilgrimsvägen 3, 830 76 Stugun
070-579 03 07
lasse.granbacka@gmail.com

Z5, Östersund

Östersund, Frösön, Brunflo, Häggenås-Lit-Kyrkås, Norderön, Sunne, Näs, Lockne, Marieby

Ordinarie: Sten Wadensjö
Högåsvägen 9, 831 43 Östersund
063-10 03 13,
070-607 43 29 stenwad@hotmail.com

Ersättare: Mikael Karlstrand

Torråsen 105, 831 91 Östersund
070-563 04 16
mickekarlstrand@gmail.com

Z6, Bräcke

Bräcke-Nyhem, Hällesjö-Håsjö, Revsund-Bodsjö-Sundsjö

Lars Karlsson
Näset 442, 841 97 Erikslund
nyanget442@hotmail.com

 

Lars-Erik Granbacka
Pilgrimsvägen 3, 830 76 Stugun
070-579 03 07
lasse.granbacka@gmail.com

Z7, Åre

Åre, Kall, Undersåker, Västra storsjöbygden

Britta Christensson
Österuppland 420
837 92 Mörsil
070-290 39 55
britta.fjallhonung@hotmail.com

Z8, Berg

Berg, Hackås, Åsarne, Oviken-Myssjön, Rätan-Klövsjö

Sten Wadensjö
Högåsvägen 9, 831 43 Östersund
063-10 03 13,
070-607 43 29 stenwad@hotmail.com


Ersättning för skada på bikupor

Du kan få ersättning ifall dina bikupor blivit skadade av fredat vilt. För att du ska få ersättning krävs det att uppställningsplatsen är anmäld till länsstyrelsen samt att en handläggare från länsstyrelsen kommer ut och tittar på skadorna. Så vänta med att städa och kontakta länsstyrelsen i ditt län:

 • Länsstyrelsen Västernorrland, Miljöanalys och viltförvaltning nåd via telefon: 0611-34 90 00
 • Länsstyrelsen Jämtland, viltfunktionen som nås via rovdjurstelefonen: 010-225 30 40

Blankett för ersättning finns på viltskadecenters webbplats:

Blanketter, SLU Viltskadecenter Länk till annan webbplats.

Vilda bin och bisvärmar

Drabbas du av en bisvärm i din bostad eller något annat utrymme bör du kontakta bitillsynspersonen i ditt område. Bitillsynspersonen bedömer om infångning av bina ingår i hens uppdrag att förhindra spridning av amerikansk yngelröta/varroasjuka.

Om bitillsynspersonen inte misstänker någon risk för smitta kontaktar du ditt försäkringsbolag eller det företag som ditt försäkringsbolag har skadedjursavtal med.

Svärmande bin

Länsstyrelsen har generellt inte uppgiften att ta reda på svärmande bin, men biodlarföreningarna kan hjälpa till. Biodlingsdistrikten ställer samman en lista över personer som kan hjälpa till en så kallad svärmfångarlista.

Svärmfångare i Sundsvall, Sundsvalls biodlares webbplats Länk till annan webbplats.

Svärmfångare i Jämtland, Biodlarna Jämtlands webbplats Länk till annan webbplats.

Svärmfångare i Härnösands kommun:
Tommy Lindqvist, telefon: 070-554 24 65

Svärmfångare i Kramfors kommun:
Tommy Höglund, telefon: 073-811 55 33

Regler för biodling

Det finns regler som du måste följa när du har honungsbin. Syftet med reglerna är att förhindra att vissa sjukdomar och skadegörare sprider sig fritt.

Om du har honungsbin, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Vill du flytta din verksamhet från ett smittat område?

Om du har bigård i en skydds- eller övervakningszon måste du ha tillstånd innan du flyttar följande ut ur ett smittförklarat område:

 • bin
 • utbyggda vaxkakor och avfall från dem
 • begagnade bibostäder
 • redskap.

Kontakta bitillsynsmannen i ditt distrikt för att få flyttningstillstånd.

Områden som är smittförklarade

På Jordbruksverket webbplats kan du se aktuella restriktionsområden för Amerikansk yngelröta och varroakvalster.

Aktuella restriktioner för bin och humlor, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

I Länsstyrelsens kartjänst Bitillsynskartan kan du se mer detaljerad information om smittförklaringar av Amerikansk yngelröta.

Bitillsynskartan Länk till annan webbplats.

Ersättning för förintade bisamhällen

Har du haft Amerikansk yngelröta i din bigård och behövt avliva bisamhällen? Du kan få ersättning för det. Ersättning är 100 kronor per bisamhälle och självrisken är 300 kronor.

Villkor för ersättning:

 • Du har beslut från din bitillsynsman att samhällen ska förintas.
 • Minst fyra bisamhällen har avlivats.
 • Bitillsynsmannen var närvarande vid avlivningen.
 • Din ansökan är lämnad till Länsstyrelsen senast inom sex månader efter du har förintat bisamhällena.

Vem gör vad inom bitillsynen?

 • Jordbruksverket leder nationellt bekämpningen av utpekade bisjukdomar. De följer hur sjukdomarna uppträder och sprider sig. De ansvarar för lagtolkning, föreskrifter och anvisningar för hur bitillsynen ska gå till.
 • Länsstyrelsen ansvarar för den regionala tillsynen. Vi bestämmer hur tillsynsdistrikten ska delas in, utser bitillsynsmän och samordnar det regionala tillsynsarbetet.
 • Bitillsynsmännen ska kontrollera och bekämpa bisjukdomar. De beslutar om förintande när det behövs och ger tillstånd till flytt när det är lämpligt.
 • Du som biodlare står för mycket av det praktiska arbetet med bekämpning av bisjukdomar. Om du misstänker att bisamhälle har drabbats av smittsam sjukdomar ska du anmäla det omgående.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss