Kompetensutveckling och rådgivning

Du som är lantbrukare eller annan företagare på landsbygden i Jämtlands län erbjuds rådgivning och kurser inom Landsbygds­programmet. Helheten för företaget är viktigt och rådgivning och kurser kompletterar varandra.

För lantbrukare och andra som sköter mark

Vi ordnar kurser, träffar och erbjuder rådgivning. Exempel kan vara: Bra produktion från naturbetesmarker samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas. Så odlar du vinterfoder till djuren. Att tänka på innan du skaffar betesdjur eller utökar. Flera sätt att sköta en ängsmark.

Kontaktpersoner:

Ninni Nordlund: Skötsel av naturbetesmarker och slåtterängar, Biologisk mångfald och bete. 010-225 32 44, ninni.nordlund@lansstyrelsen.se

Agneta Andersson: Betesdjuren, betesplanering och vintervistelse
010-225 33 35, agneta.andersson@lansstyrelsen.se

Hanna Appelros: Skötsel av åkermark och produktion av vinterfoder
010-225 33 49, hanna.appelros@lansstyrelsen.se

Vi ordnar träffar och erbjuder rådgivning. Exempel kan vara demonstration av olika skötselmetoder i ängs- och betesmark, bränning av gräsmark, slåttermetoder på svårtillgängliga platser och betesplanering. pVi erbjuder markägare och djurhållare att få kontakt med varandra via sidan om betesförmedling.

Kontaktperson:

Ninni Nordlund: Skötsel av naturbetesmarker och slåtterängar, Biologisk mångfald och bete. 010-225 32 44, ninni.nordlund@lansstyrelsen.se

Vi ordnar kurser, träffar och erbjuder rådgivning. Exempel kan vara
Har gården förutsättningar för ekologisk produktion? Finns det speciella problem som du vill diskutera kring produktionen? Betesplanering som passar den ekologiska produktionen. Så kan du nyttja växtnäringen så allt tas till vara. Frågor kring certifiering.

Kontaktpersoner:

Hanna Appelros: Växtodling, allmänna frågor i ekologisk produktion
010-225 33 49, hanna.appelros@lansstyrelsen.se

Agneta Andersson: Lantbrukets husdjur och allmänna frågor i ekologisk produktion, 010-225 33 35, agneta.andersson@lansstyrelsen.se

Ninni Nordlund: Naturbetesmarker och biologisk mångfald
010-225 32 44, ninni.nordlund@lansstyrelsen.se

Målen för Greppa Näringen är minskad övergödning, säker användning av växtskyddsmedel och minskade utsläpp av klimatgaser. I region norr har vi valt att lägga tyngdpunkten på resurshushållning ur ett klimat- och lönsamhetsperspektiv. Vi ordnar kurser och träffar. Rådgivningen är upphandlad. För att ta del av Greppa Näringens rådgivning ska du vara medlem.

Läs mer under greppa näringens hemsida: http://greppa.nu/om-greppa/regionalt/jamtland.htmllänk till annan webbplats

Kontaktperson: Hanna Appelros, 010-225 33 49, hanna.appelros@lansstyrelsen.se

Information via e-brev

Information om aktiviteter för lantbrukare och andra som sköter mark annonseras i vår kalender och via digitalt nyhetsbrev till lantbrukare.

Anmäl dig till nyhetsbrevet genom att mejla hanna.appelros@lansstyrelsen.se

För företag på landsbygden

Följande områden riktar sig till de företag som har eller planerar att starta verksamhet inom besöksnäringen och företag (inklusive jordbruksföretag) som vill bredda och diversifiera sin verksamhet.

För rådgivning inom affärsutveckling finns flera företag upphandlade.

Advexa AB
Kontaktperson: Hanna Falkeström, 070-277 08 07, hanna@advexa.se

Etracon
Kontaktperson: Agneta Sörman, 070-329 49 10, info@etracon.se
Du kan läsa mer på http://etracon.selänk till annan webbplats

Knytkraft
Kontaktperson: Per Nilsson, 070-325 75 95, pen@profox.se
Du kan läsa mer på http://knytkraft.selänk till annan webbplats

LRF-konsult AB
Kontaktperson: Bengt Nord, 063-15 71 06, bengt.nord@lrfkonsult.se
Du kan läsa mer på https://www.lrfkonsult.se/kontakta-oss/ostersundlänk till annan webbplats

Ludvig & Co.
Kontaktperson: Hans Lantz 063-15 71 65
Läs mer på deras hemsidalänk till annan webbplats

Lär dig mer om olika certifieringssystem, hållbarhetsåtgärder med mera. Dan Jonasson är upphandlad för rådgivning och kurser. Samarbetar med Marcus Eldh.

Läs mer på www.jonassonson.comlänk till annan webbplats

Lär dig mer om marknadsföring, till exempel marknadsplaner, sociala medier, film, webb, texter, kampanjidéer och grafisk form. Trampolin PR är upphandlad för kurser, rådgivning och inspirationsträffar.

Kontaktperson: Helena Engberg 070-383 23 32, helena@trampolinpr.se Läs mer på trampolinpr.selänk till annan webbplats

Lär dig mer om berättandets konst. Utveckla din berättarförmåga för nöjdare gäster/kunder. Linda Forss är upphandlad för kurser och rådgivning.

Kontaktperson: Linda Forss, 073-291 00 18
Du kan läsa mer på: www.forsslivs.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lär dig mer om att förmedla kunskap om naturen, att arrangera guidade turer, ekoturism och säkerhetstänk. Vilseledaren i Frostviken är ett naturturismföretag som är upphandlad för kurser, rådgivning och inspirationsträffar.

Kontaktperson: August Alvtegen 073-903 35 97
Maila August Alvtegen

Lär dig strategier för produktutveckling i din verksamhet genom att till exempel paketera och samverka med andra företag. Marcus Eld, Wild Sweden är upphandlad för rådgivning, kurser och inspirationsträffar.

Läs mer på www.wildsweden.comlänk till annan webbplats

Rådgivningsmöjligheten riktar sig till servicegivare som tillgodoser behovet av dagligvaror och/eller drivmedel som finns placerade på landsbygd i tätorter med mindre än 3 000 invånare. Upphandlat rådgivningsföretag är Advexa AB. ​

Kontaktperson: Hanna Falkeström, 070-277 08 07, hanna@advexa.se

Planera för god tillgänglighet för alla. Öka lönsamheten genom helhetstänk i hela upplevelsekedjan. Magnus Mattisson som är frilufts-­ och rekreationsplanerare samt tillgänglighetskonsult är upphandlad för rådgivningstjänster, kurser och nätverksträffar.

Kontaktuppgifter: 076-844 50 85, magnus.mattisson.mm@gmail.com

Information via e-brev

Vill du som är företagare på landsbygd ha information via e-brev kontakta eva.b.jonsson@lansstyrelsen.se

Läs om kompetensutveckling för företag på landsbygden i Jämtlands länPDF

Rådgivningen och kurserna finansieras delvis av Landsbygdsprogrammet 2014–2020.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Kontakt

Rådgivning - landsbygd