Aktuella vädervarningar i Jämtlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kompetensutveckling och rådgivning

Du som är lantbrukare eller annan företagare på landsbygden i Jämtlands län erbjuds rådgivning och kurser finansierat med EU-medel. Helheten för företaget är viktigt och rådgivning och kurser kompletterar varandra.

För lantbrukare och andra som sköter mark

Vi ordnar kurser, träffar och erbjuder rådgivning. Exempel kan vara: Bra produktion från naturbetesmarker samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas. Så odlar du vinterfoder till djuren. Att tänka på innan du skaffar betesdjur eller utökar. Flera sätt att sköta en ängsmark.

Vi erbjuder även markägare och djurhållare att få kontakt med varandra via vår betesförmedling.

Betesförmedling

Kontaktpersoner:

Per-Olof Eriksson: Skötsel av naturbetesmarker och slåtterängar
010-225 36 74, per-olov.eriksson@lansstyrelsen.se

Agneta Andersson: Betesdjuren, betesplanering och vintervistelse
010-225 33 35, agneta.andersson@lansstyrelsen.se

Hanna Appelros: Skötsel av åkermark och produktion av vinterfoder
010-225 33 49, hanna.appelros@lansstyrelsen.se

Vi ordnar kurser, träffar och erbjuder rådgivning. Exempel kan vara
Har gården förutsättningar för ekologisk produktion? Finns det speciella problem som du vill diskutera kring produktionen? Betesplanering som passar den ekologiska produktionen. Så kan du nyttja växtnäringen så allt tas till vara. Frågor kring certifiering.

Kontaktpersoner:

Hanna Appelros: Växtodling, allmänna frågor i ekologisk produktion
010-225 33 49, hanna.appelros@lansstyrelsen.se

Agneta Andersson: Lantbrukets husdjur och allmänna frågor i ekologisk produktion, 010-225 33 35, agneta.andersson@lansstyrelsen.se

Per-Olof Eriksson: Skötsel av naturbetesmarker och slåtterängar
010-225 36 74, per-olov.eriksson@lansstyrelsen.se

Målen för Greppa Näringen är minskad övergödning, säker användning av växtskyddsmedel och minskade utsläpp av klimatgaser. I region norr ligger tyngdpunkten på resurshushållning ur ett klimat- och lönsamhetsperspektiv. Vi ordnar kurser och träffar. Rådgivningen är upphandlad. För att ta del av Greppa Näringens rådgivning ska du vara medlem.

Kontaktperson: Hanna Appelros, 010-225 33 49, hanna.appelros@lansstyrelsen.se

Prenumerera på nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev "Lantbrukare i Jämtlands län" genom att fylla i din mejladress nedan. Observera att du behöver bekräfta din prenumeration i det mejl som skickas till den adress du angivit.


Obligatorisk Ogiltig e-postadress Max 400 tecken

För företag på landsbygden

Följande områden riktar sig till de företag som har eller planerar att starta verksamhet inom besöksnäringen och företag (inklusive jordbruksföretag) som vill bredda och diversifiera sin verksamhet.

Lär dig mer om marknadsföring, till exempel marknadsplaner, sociala medier, film, webb, texter, kampanjidéer och grafisk form. Trampolin PR är upphandlad för kurser, rådgivning och inspirationsträffar.

Kontaktperson:

Helena Engberg, telefon 070-383 23 32

E-postadress helena@trampolinpr.se

Hemsida trampolinpr.se Länk till annan webbplats.

Lär dig strategier för produktutveckling i din verksamhet genom att till exempel paketera och samverka med andra företag. Marcus Eld, Wild Sweden är upphandlad för rådgivning, kurser och inspirationsträffar.

Kontaktperson:

Marcus Eldh, telefon 070-610 61 50

E-postadress marcus@wildsweden.com

Hemsida www.wildsweden.com Länk till annan webbplats.

Planera för god tillgänglighet för alla. Öka lönsamheten genom helhetstänk i hela upplevelsekedjan. Magnus Mattisson som är frilufts-­ och rekreationsplanerare samt tillgänglighetskonsult är upphandlad för rådgivningstjänster, kurser och nätverksträffar.

Kontaktperson:

Magnus Mattisson, telefon 076-844 50 85

E-postadress magnus@magmamiljo.se

Hemsida magmamiljo.se Länk till annan webbplats.

Information via e-brev

Vill du som är företagare på landsbygd ha information via e-brev kontakta eva.b.jonsson@lansstyrelsen.se

Läs om kompetensutveckling för företag på landsbygden i Jämtlands län Länk till annan webbplats.

Rådgivning och kurser finansieras delvis av Landsbygdsprogrammet 2014–2020 eller EU-medel inom Strategisk plan 2023-2027.

EU logotyp

Kontakt

Rådgivning - landsbygd

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss