Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Västralt Knäred

Stor gul villa med rött tak.

Gårdsmiljön på fastigheten Västralt 2:10 är i stora drag bevarad sedan byggnadsåret 1909, både ut- och invändigt. Samtliga hus uppfördes av Lars August Johansson som också snickrat en del av möblemanget.

Lars Augst Johansson var en tid anställd hos Föreningen Svensk Hemslöjd, genomförde kurser över hela Sverige och samarbetade med bland andra Lilli Zickerman – initiativtagare till Svensk Hemslöjd – och textilkonst­nären Märta Måås-Fjetterström. August Johansson blev med tiden en etablerad byggmästare i trakten.

Efter hans död 1920 har familjen bott kvar i huset. Hans fru Lotten skötte gården med en liten djurbesättning på två kor, några grisar och höns. De ogifta döttrarna Ebba och Margareta donerade år 2000 barndomshemmet, med inventarier, till Knäreds Forskarring och Hembygdsförening. Utöver boningshuset finns två större byggnader på tomten: en ladugård och ett uthus, ursprungligen bostad. Ett stycke upp i sluttningen ligger en jordkällare. Formellt heter anläggningen ”Västralt 2:10”, men i dagligt tal kallas den alltid ”Lottens”.

August Johansson var för sin tid modernt skolad inom slöjd- och bygghantverk vilket gör hans hus byggnadshistoriskt intressanta. Det gäller bland an­nat den oregelbundna planlösningen av bonings­huset och användning av fabrikstillverka­de snickerier med standardiserade mått.

Utvändigt har boningshuset endast ge­nomgått små förändringar. Till exempel har det ursprungliga papptaket ersatts med röda diagonalställda eternit-plattor. Interiören har bevarat sina huvuddrag se­dan byggnadsåret. El installerades redan under första världskriget. Ekonomibyggnadernas utvändiga förändring består främst av byte av takmaterial till korrugerad plåt 1959.

Sammantaget ger Västralt 2:10 en ovanligt levande bild av hus och hem i början av förra seklet, när självhushållning ännu hade stor betydelse som komplement till penninginkomster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen (1988:950) 3 kap 1§.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Typ av byggnadsminne: Bostadsbebyggelse

Byggnadsår: 1909

Byggnadsminne förklarat år: 2007

Kommun: Laholm

Hitta hit

Västraltsvägen 3, Knäred.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss