Skyfallsliknande regn i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Slätteryds byskola

Röd stuga med vita fönster. Mossa på det mörka taket.

Slätteryds skola byggdes 1913 i Unnaryds socken. Församlingen var vidsträckt och där­för indelad i sex skolrotar med varsitt skol­hus för undervisning av barn som bodde långt från kyrkbyn: Boda, Färda, Hjälmshult, Slätteryd, Sävsås och Yås. Skolan i Slätteryd stängdes 1954 när Cen­tralskolan i Unnaryd togs i bruk.

Efter centraliseringen av skolväsendet har skolhusen byggts om till privatbostad, utom Slätteryds byskola. Den överlämnades 1993 av Hylte kommun som gåva till Södra Unnaryd-Jälluntofta Fornmin­nes- och Hembygdsförening. 2007 förklarade Läns­styrelsen i Hallands län Slätteryds byskola som byggnadsminne.

I ursprungligt skick

Skolorna uppfördes efter samma ritningar och innehöll en skolsal samt kapprum och en särskild ingång för barnen. Lärarinnebostaden bestod av vardagsrum, kök, tambur och kökskvist samt ett rum på andra våningen. Källare fanns under kö­ket. Senare byggdes en vedbod samt ”hemlighus” (toaletter), ett för barnen och ett för lärarinnan. Någon brunn grävdes inte, utan vatten hämtades i den närbelägna granngården. Flertalet återstå­ende äldre skolbyggnader av detta slag har med tiden förändrats så mycket att de inte längre visar skolfunktionen. Men skolan i Slätteryd är närmast intakt sedan byggtiden. Mindre anpassningar till förändrade tider har skett. Till exempel är den in­vändiga färgsättningen inte överallt den ursprung­liga, utan gjord någon gång under skolhustiden 1913-54.

Skola varannan dag

Slätteryds byskola förmedlar en autentisk känsla av skolundervisningen i äldre tiders små socken-skolor på landsbygden. Det pedagogiska värdet förstärks av den välbevarade interiören med dess originalinredning av skolplanscher, möbler, målade pärlspontväggar och en järnkamin.

Här har generationer av barn lärt sig läsa, skrivit på tavlan, sjungit psalmer till tramporgelns ackom­panjemang. Skolsalen rymmer bara en klass. Var­annan dag undervisades de äldre eleverna, varan­nan dag de yngre. Skolfria dagar slapp barnen den långa vägen till skolan och kunde då hjälpa till i arbetet hemma på gården.

Den omgivande miljön rymmer välbevarad be­byggelse som också speglar skolepoken.

Inomhusmiljö i den gamla skolan. Träbänkar och gamla böcker.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen (1988:950) 3 kap 1§.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Typ av byggnadsminne: Byskola

Byggnadsår: 1913

Byggnadsminne förklarat år: 2007

Kommun: Hylte

Hitta hit

Slätteryds skola 104. 31452 Unnaryd.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss