Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Särö kyrka

En grå träkyrka med ett spetsigt torn. Kyrkan har fem höga smala fönster.

Särö Kyrka tillkom på privat initiativ och in­vigdes 1922. Kyrkan drivs fortfarande med ideellt arbete av Särö Kyrkostiftelse och Särö Kyrkas Vänner. Intäkterna är kollekter, donationer och hyra för bröllop, dop och begravningar i kyr­kan. Arkitekten heter Allan Berglund (1887-1950).

Före kyrkans tillkomst hölls under sommaren guds­tjänster i det fria eller på badortsrestaurangen. Beslutet att bygga en kyrka på Särö påskyndades sannolikt av samtidens politiska och sociala tumult och oro. Särö hade passerat höjdpunkten som fashionabel badort, och samhället i stort var på väg att förändras i demokratisk riktning. Tanken att slå vakt kring traditionella, kristna värden i en egen kyrka tilltalade säröborna. Från februari till augusti 1918 insamlades totalt 104 000 kronor till den då nybildade Särö Kyrkostiftelse.

Kyrkan ligger på en bergig naturtomt som Särö AB upplät utan kostnad. Den besjälade, svenska natu­ren med stora ekar och berghällar skapar ett sam­spel mellan byggnad och natur som är typisk för decennierna närmast efter sekelskiftet 1900. Denna arkitekturriktning brukar kallas nationalromantik eller nationell stil.

Även arkitekturen söker samband bakåt – mot det nationella arvet – med sin blandning av 1920-tals­klassicism och nationalromantik. Exteriören har ett enhetligt, stramt och ljust anslag med ytterväggar av gråmålad, stående lockpanel, smäckra fasad­snickerier och graciösa detaljer. Över det branta sa­deltaket reser sig den höga, spånklädda tornspiran, krönt av såväl en krona som en tupp.

Interiören utgör en slående kontrast till exteriör­ens klassicistiska formspråk; träväggarna och det trepassvälvda taket täcks av ett närmast medeltida myller av ornament i mustiga jordfärger, utfört av göteborgskonstnären Brocke Blückert (1887-1956). I den fasta inredningen märks särskilt predikstolen, utformad av kyrkans arkitekt Allan Berglund.

Särö kyrka har en egen webbplats www.sarokyrka.se Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen (1988:950) 3 kap 1§.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Typ av byggnadsminne: Kyrka

Byggnadsår: 1922

Byggnadsminne förklarat år: 2005

Kommun: Kungsbacka

Hitta hit

Stallbacken 1 B, 429 43 Särö

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss