Skyfallsliknande regn i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Riksdagsmannagården

Rött boningshus och mörk ladugård. Gamla byggnader.

Gårdsplanen med rött boningshus och ladugården till vänster.

Riksdagsmannagården i Axtorp, Förlanda socken har fått sitt namn efter riksdagsmannen Aron Christoffer Gunnarsson (1855-1944). Han gifte sig till gården 1882 och bodde där under ett långt och verksamt liv. Först var han riksdagsman och sedan som myndig ”bondehövding” och kommunal förtroendeman. Till hans bestående insatser hör vägförbättringarna i bygden.

Gården har anor från 1600-talet, men de nuvarande byggnaderna är till sina äldsta delar från 1836.

1836 byggdes gården upp efter en brand, som samma år ödelagt hela Axtorps by. Gunnarssons gård är med dagens mått inte stor men ansågs på 1800-talet som en av socknens främsta. Vid laga skiftet fick gården ligga kvar; man kan följa dess ut­veckling i brandförsäkringsbreven 1854 –1926.

Boningshuset 1836 var något lägre och kortare än det är idag. 1871 byggdes den östra delen till med en källare och överliggande spannmålsbod. Nästa förändring skedde 1905 då ytterväggarna höjdes – vilket gjorde takfallet flackare – och takfotsfönster sattes in.

De två ingångarna skyddas av verandor eller ”kvis­tar”. Den större leder till husets största rum, stu­gan, som förr fungerade både som vardagsrum och sovrum för familjen. Det värmdes med kakel­ugnen, som troligen också är från 1905. Bortom stugan ligger framkammaren med egen ytterdörr. Här kunde Gunnarsson ostört ta emot personer för enskilda samtal om politik och annat. Hans kontor låg i sidokammaren, till vänster om farstun.

I samband med takhöjningen 1905 inreddes vin­den med en gavelkammare eller ”nattstuga”. Taket bärs upp av längsgående stockar, åsar, på gammalt vis. På andra gaveln ligger sädesloftet från 1871.

I början av 1940-talet drogs elektricitet in men inte vatten eller telefon. Ringa kunde man alltid göra i affären som då ännu fanns tvärs över landsvägen.

De omålade, gråa uthusen har byggts om under årens lopp. Norrlängan har de ålderdomligaste dra­gen. Här bärs taket upp av klykförsedda stolpar, så kallade mesulor. Även ”vandringen” till ett trösk­verk finns kvar. Det drevs av en häst som leddes runt, fastspänd vid vandringen.

Gården disponeras av Förlanda hembygdsgille ge­nom avtal med ägaren, som vill att husen bevaras. Ibland levandegör man miljön genom att spela upp en dramatisering av riksdagsmannens händelserika liv. Sommartid kan man även se den oförvanskade interiören i Axtorps riksdagsmannagård.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen (1988:950) 3 kap 1§.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Typ av byggnadsminne: Bondgård

Byggnadsår: Äldsta byggnaderna är från 1836

Byggnadsminne förklarat år: 1994

Kommun: Kungsbacka

Hitta hit

Riksdagsmannagården, Förlandavägen 481, 439 75 Fjärås, Kungsbacka kommun.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss