Missionshuset i Rydöbruk

Rydömissionshus. Rött trädhus med vita knutar och grön dörr.

Rydöbruk i Hylte kommun hör kulturellt sett till Småland där frikyrkligheten har djupa rötter. Via den urgamla kommunikationsleden längs Nissan tog sig den småländska frikyrkoandan västerut och slog rot i bland annat Rydö vars missionshus stod färdigt 1900. Församlingen bildades 1899 på initiativ av arbetare vid Rydös nyanlagda massabruk. Bygget kostade tretusen kronor, insamlade på frivillig väg.

Frikyrkorörelsen växte ofta fram i förening med nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. Rydöbruks
missionshus är den tidigaste folkrörelsebyggnaden i trakten och användes inte enbart för religiösa aktiviteter, utan också för folkbildande föredrag, julfester, fackliga möten, musikarrangemang och annat.

Det är inte mycket som avslöjar att missionshuset är en kyrklig samlingslokal. Den lilla rödmålade
byggnaden med sin spartanska arkitektur kunde lika gärna vara en skola. Ett litet vitmålat kors över ingången och långsidans spetsbågsfönster är allt som antyder husets religiösa funktion. Vaktmästarbostaden på husets andra gavel har vanliga fönster med horisontell överdel som markerar dess ”världslighet”.

Insidan präglas också av enkelhet. Kyrksalen har ett välvt, tredelat brädtak. Väggarna är klädda med stående och liggande pärlspontpanel som är täckmålad i ljusa valörer och dekorerad med tidstypiska schabloner. Enkla träbänkar och traditionellt skurgolv av bräder understryker anspråkslösheten. Det mest påkostade är podiet och fondväggen med bibelspråk och kristna symboler. Mittpartiet upptas av en målad gotisk båge med texten Hören, att eder själ må leva.

Missionshusets stora betydelse som religiös samlingsplats och social träffpunkt har minskat i takt
med samhällets förändring. När verksamheten upphörde 1985 hade föreningen endast två medlemmar. Samma år förklarades Missionshuset som byggnadsminne. Numera ägs det av Södra
Nissadalens Missionsförsamling, som har verkat i bygden sedan 1860.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen (1988:950) 3 kap 1§.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Typ av byggnadsminne: Missionshus

Byggnadsår: 1900

Byggnadsminne förklarat år: 1986

Kommun: Hylte

Hitta hit

Hallgatan 3 i Rydöbruk. Sök på Rydöbruks missionskapell eller missionshus.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss