Särdals kvarn

Svart väderkvarn och ett rött hus två våningshus med vita fönster. Blå himmel och snötäckt mark.

Lite innanför kusten – där slätten höjer sig något och ger vindarna extra fart – finner man oftast de stora väderkvarnarna. Särdals kvarn hör till den sista generationen av dessa ”slättens fullriggare” som byggdes för det expanderande jordbrukets behov under 1800-talet.

Kvarnar av denna typ kallas Holländare och har en vridbar hätta som följer vinden så att vingarna kan fånga upp all kraft. Det mesta av särdalskvarnens maskineri är bevarat och representerar en klassisk form av mekanik, så gott som uteslutande byggd i trä.

Driftiga bönder

I spåren av 1800-talets blomstrande jordbruk blev kvarnbygge en lönande investering för bönderna. 1889 gick tolv särdalsbönder samman för att i ett gemensamt bolag uppföra en väderkvarn. Man bestämde också att bygga ett kombinerat boningshus/magasin samt ett svinhus.

En kvarnbyggmästare från Åstorp i Skåne åtog sig att för 2 000 kronor uppföra en kvarn med två malstenar, en flor- och en toppsikt och en skalkvarn med rensmaskin. De undre stenvåningarna utfördes av stenhuggaren Sven Persson i Lynga, som hade lämnat det lägsta anbudet. Kvarn, bostadshus och magasin stod färdiga redan 1890, svinhuset ett år senare.

De första tjugo åren drevs kvarnen av olika arrendatorer tills släkten Tullgren köpte den 1919 och
drev den ända fram till 1967. Då hade konkurrensen från större handelskvarnar och från färdigköpt djurfoder blivit övermäktig. Utan praktisk funktion var det risk att kvarnen skulle förfalla, men sedan den blivit förklarad som byggnadsminne 1980, har den restaurerats och är nu i gott skick.

Särdals kvarn är särskilt intressant genom att den ingår i en samlad kvarnmiljö. Inte bara kvarnen
utan också den med kvarnen sammanbyggda, faluröda mjölnarbostaden/magasinet med sitt ovanliga, välvda tak finns bevarad. Detsamma gäller svinhuset, som delvis är av sten. Troligen var det praktiskt och ekonomiskt att utfodra grisarna med diverse rester från kvarnrörelsen – man malde bland annat mycket djurfoder.

Konst på platsen

Utanför kvarnen står en järnskulptur av Stig Dillberg: en anfallsberedd Don Quijote på en stegrande häst! Den kom på plats under de år kvarnen var konstgalleri och kaférörelse.

Svart väderkvarn i motljus. Ett lägre hus bredvid. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen (1988:950) 3 kap 1§.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förCykelled Cykelled
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förServering Servering
  • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Typ av byggnadsminne: Kvarn, hantverk, väderkvarn

Byggnadsår: 1890

Byggnadsminne förklarat år: 1980

Kommun: Halmstad

Hitta hit

Särdal 110, Haverdal.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss