Skyfallsliknande regn i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Sjöbergska gården

Innergård med gräsmatta, omgivet av gula trähus. 

Den gula byggnaden är bostadshus med portlider mot S:t Lars Kyrkogata.

Den Sjöbergska gården är belägen i Falkenbergs äldre stadsdel, gamla stan i Falkenbergs kommun. Gården består av bostadshus och ekonomibyggnader.

Fastigheten har varit i kommunens ägo sedan år 1969 vilka i sin tur hyr ut bostadshuset åt privatpersoner medan ekonomibyggnaderna brukas av Falkenbergs museum som bedriver museiverksamhet och visning av gården för skolelever.

Laxrökeri med anor

Gårdens namn härstammar från den Sjöbergska släkten. Släkten bedrev laxrökeriverksamhet mellan 1860-talet och 1950-talet. Den Sjöbergska släktens historia på gården härleds till år 1839 då kustroddare Anders Johan Sjöberg köpte fastigheten tillsammans med sin fru Johanna Fredrika. Som många andra äldre stadsmiljöer var jordbruk huvudnäringen på gården till en början, laxrökning kopplas till gården runt 1860-talet och bedrevs av Johanna Fredrika och parets döttrar. Efter Anders Johans död utvidgades verksamheten med nytt rökeri samt en enrisbod. Vid denna tiden var jordbruket utarrenderat och gården sysslade främst med laxrökning och försäljning av rökta produkter.

Rökeriverksamheten upphör när den sista Sjöbergaren, Gustaf Sjöberg avled i mitten av 1950-talet. Därefter övergick den till släktingar vilka år 1963 ansökte om rivningslov för rökeriet och enrisboden men fick avslag. Rökeriet, enrisboden samt den större ekonomibyggnaden restaurerades med hänsyn till gårdens kulturhistoriska värden under 2017.

Förindustriell byggnadskonst

Gårdens oregelbundna framväxt där byggnader tillkommit och förändrats efter tid och behov är en del av den förindustriella byggnadskonsten och byggnadstekniken som präglat svenska städer under 1800-talet. Trots att gårdens huvudverksamhet försvann på 1950-talet har gården lämnats intakt och relativt orörd vilket bidragit till den välbevarade gårdsstrukturen.

Upplev gården

Det starka upplevelsevärdet återfinns just i dessa enkla material och byggnadstekniker som under tidens gång skapat en patina som på många håll gått förlorad hos de anspråkslösa jordbruksmiljöer vilka över tid tappat sin funktion och syfte. Upplevelsevärdet bidrar till en stark historisk läsbarhet vilken förmedlas och förstärks av Falkenbergs museum. Laxrökeriets koppling till gården ger den ett symbolvärde, dels ur ett regionalt perspektiv med laxfiskets koppling till Halland men berättar också om kvinnan i det förindustriella samhället, vilka till största delen bedrev laxrökningsverksamheten i Halland. Gården den sista av sitt slag i Falkenberg, dels som kringbyggd jordbruksmiljö men också det sista rökeriet som finns bevarat med tillhörande ekonomibyggnader.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen (1988:950) 3 kap 1§.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Typ av byggnadsminne: Borgargård – hantverk och manufaktur

Byggnadsår: 1700-1800-talen

Byggnadsminne förklarat år: 2023

Kommun: Falkenberg

Hitta hit

S:t Lars kyrkogata 12, Falkenberg.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss