Äskhult

När man följer vägen upp mot Äskhults by känns det som om tiden stått stilla i ett par hundra år. På vänster hand ligger den gamla slåtterängen med toppiga enar. På höger hand frodas gamla lantsorter i trädgårdslanden. Här kan du strosa runt mellan timrade stugor och uråldriga stengärdesgårdar eller ta en vända runt sjön. På sommaren kan du fika på hembakat i kaffestugan eller följa med på en guidad vandring.

Byn Äskhult är unik i sitt slag genom att den ålderdomliga bebyggelsen aldrig flyttades ut från bykärnan i samband med 1800-talets skifte. Den täta bebyggelsen runt bytorget har en tydligt 1700-talskaraktär vilken förstärks av omgivande landskap med allmogeåkrar, kålgårdar (köksträdgårdar) och hamlade träd.

Byn består av fyra gårdar tätt byggda kring ett bytorg. Tre av bostadshusen är uppförda under 1700- och 1800-talen medan den fjärde och äldsta flyttades hit på 1970-talet. Gårdarna Göttas, Jönsas och Bengts fick sina namn efter ägare på 1700-talet. Den fjärde gården heter Derras vilket betyder grannens. Byn omnämns första gången 1592, då under namnet Escholt.

Äskhults by lockar många besökare

Äskhult är ett av de större besöksmålen i Halland och här bedrivs en omfattande publik verksamhet. Temavandringar, midsommarfirande, barnens dag, skördefest, berättarkafé, julmarknad och mer därtill ingår i den omfattande programverksamheten. För skolklasser finns ett speciellt program med teman som varierar mellan byns historia, landskapsutveckling, prova-på-slöjd samt folktro med skrock och sägner. Dagliga guidningar genomförs under sommarhalvåret, då också kaféet i Bengts manhus hålls öppet. Entréavgift tas ut under de tider då byn är bemannad.

Öppettider och program finns på Äskhult bys egen webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stigarna har alltid öppet

Du kan alltid promenera och strosa omkring i byn och i området även när husen är stängda. I Äskhult finns fyra historiska stigar av varierande längd. Längs stigarna finns ett antal stationer som berättar om historien och kulturlandskapet på platsen. Det finns fina utsiktsplatser i mellersta och norra delen av kulturreservatet. Man får ut mest av vandringen om man har med sig häftet "Äskhults historiska stigar" som finns att köpa då Äskhults by håller öppet, men vid informationstavlan i Äskhult finns även enklare broschyrer som man kan plocka upp. I södra delen av reservatet, där Hallandsleden passerar, finns det ett vindskydd.

Bevarande och återskapande

1997 bildades naturreservatet Äskhult. Sedan reservatet bildades har ett omfattande restaureringsarbete pågått i reservatet. Åkrar har plöjts upp, träd har nyhamlats, kålgårdar har återskapats och en del av den beskogade utmarken har avverkats och en ljunghed återskapats. Arbetet har lett till att ett nytt beslut och en ny skötselplan tagits fram, och sedan 2004 är Äskhult ett kulturreservat.

Hästar istället för traktorer

Den övergripande visionen för Äskhult är att besökaren ska få en helhetsupplevelse av hur livet i en bondby kunde te sig i början av 1800-talet. Husen får kontinuerligt underhåll och istället för traktorer brukas markerna med hjälp av hästar. Traditionella lantraser som Linderödssvin och Åsbohöns ger under sommarhalvåret liv åt byn samtidigt som äldre lantsorter av korn, havre, råg och lin på nytt vajar för vinden på byns åkrar. Här blommar också gamla åkerogräs som klätt och blåklint – arter som nästan helt försvunnit i det moderna jordbrukslandskapet.

Filmer om Äskhult by

I nedan film presenterar Mikael Agaton historien om Äskhult by.

Film om stubbskottsbruk

Stubbskottsbruk i ängsmarker var oerhört vanligt i Skåne, Blekinge och Halland före den agrara revolutionen, men är nästan helt bortglömt idag. Filmen är en dokumentation av två platser, där stubbskottsängar restaurerats och nu brukas med delvis olika metoder. På Hörjelgården är skötseln systematiskt upplagd för att hålla ordning och även fungera för vetenskapliga uppföljningar av skötselresultatet. Skötseln på Äskhults by utgår mer ifrån vilka virkesbehov som kulturreservatet har, förutom att avverka de individer som är mogna. I filmen berättar de som ansvarar för skötseln på respektive plats hur de arbetar och varför.

Till filmen om olika skötselstrategier på youtube från Hantverkslaboratoriet/Göteborgs Universitet Länk till annan webbplats.

Äkshults by fotograferat från ovan.

Trädgårdsprojekt i reservatet

Under 2017-2020 pågick ett Trädgårdsprojekt i Äskhults by. Uppdraget löpte över tre odlingssäsonger med syftet att utveckla kulturreservatet genom att restaurera och återskapa mullbänkar, kålgårdar och andra odlingar i enlighet med kulturreservatets vårdprogram.

 

 

Aktuellt för detta besöksmål

Evenemang

Hur återskapar man ett landskap? (Äskhult, Kungsbacka)

Välkomna att uppleva en sommarkväll ute i Äskhults bys kulturreservat.

Anmäl dig här – senast 8 september

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil,
 • skada eller gräva upp växter,
 • gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • medföra okopplad hund samt
 • elda.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Dominerande naturtyp: Ålderdomligt odlingslandskap; inäga, slåtter och utmark 

Kommun: Kungsbacka

Areal: 135 hektar

Skyddat sedan: 1997 (2004 blev Äskhult kulturreservat)

Ägare: Västkuststiftelsen

Förvaltare: Västkuststiftelsen

Hitta hit

Äskhult ligger i östra delen av Kungsbacka kommun.

Till fots: Hallandsleden går genom reservatet.

Hallandsleden Länk till annan webbplats.

Kollektivtrafik: Vecka 26-32 sommaren 2020 kan du nå Äskhult bekvämt med hemesterbussen med dagliga turer från Kungsbacka. Bussen kör ända fram till reservatsparkeringen. Övrig tid finns hållplatsen Axtorp som ligger två kilometer söder om själva byn.

Bil: Sväng av E6 söder om Kungsbacka mot Tjolöholm och Fjärås. Härifrån är det skyltat mot Äskhult. En avgift tas ut av besökarna till byn. GPS (WGS84): Lat N 57° 25’ 31" Lon E 12° 16’ 56" (parkeringen söder om byn).

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss