Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sunvära kvarn

Väderkvarn i mörkt trä på en hög stensockel, blå himmel och träd utan löv.

Sunvära kvarn hörde tidigare till gården Torna i Backa by. Den nuvarande kvarnen flyttades på 1890-talet till Sunvära, där den återuppbyggdes på grunden efter en äldre kvarn från 1866. Sunvära kvarn ligger i Varbergs kommun men även i Falkenbergs kommun finns kvarnar bevarade som uppskattade inslag land­skapet

På 1920-talet försågs Sunvära kvarn med vingar för själv­segling. Senare kompletterades vindkraften med en råoljemotor och de sista åren en elmotor. Kvarnen drevs kommersiellt fram till 1940-talet, då främst för malning av djurfoder.

1953 köpte den kände hembygdsvännen Ivar Johansson i Björkebo kvarnen, och inredde här sitt första hembygdsmuseum. 1972 överlät han kvar­nen till den nybildade Värö-Stråvalla hembygds-förening, som därefter haft ansvaret för den.

Till skillnad från sin sydhalländska kusin, Särdals kvarn (Halmstads kommun), har Sunvärakvarnen ytbeklädnad av sticke­spån. I övrigt är det samma koncept: stenaltan som grund för en uppåt avsmalnande åttkantig kvarn­kropp av trä. Sunvärakvarnen har dock bara tre loft: maleloft, kvarnloft – där hissmekanismen är place­rad – och hätta. Invändigt är i stort sett all mekanik bevarad.

Med statligt stöd genomförde hembygdsfören­ingen 1994-95 en grundlig renovering av spån­klädseln, kronhjulsaxeln och den så kallade väder­björnen. Även det som brukar kallas häckverket justerades, så att vingarna fick en riktig vinkel mot vinden.

Kvarnen står nu åter som ett smycke till glädje för bygdens folk och för alla som susar förbi på motorvägen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen (1988:950) 3 kap 1§.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Typ av byggnadsminne: Väderkvarn, typen av kvarn kallas holländare

Byggnadsår: 1890-talet, exakt år är ej fastställt

Byggnadsminne förklarat år: 1994

Kommun: Varberg

Hitta hit

Sunvära kvarn, 432 65 Väröbacka.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss