Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nyhetsbrev september: Greppa näringen och ekologisk produktion

En åker med en röd traktor i förgrunden och en grupp människor intill.

Så var sommaren slut och höstens färger börjar pryda träden. För lantbrukarna hägrar kanske lugnare tider framåt, medan vi inom projekten går mot en mer intensiv period, med mycket spännande aktiviteter. Men det har faktiskt hänt en hel del sedan sist också – vilket du kan läsa mer om här nedan. Vi ser fram emot att träffa er ute i olika sammanhang under hösten, och kom ihåg att ni alltid kan höra av er med tips på ämnen att lyfta framåt!

Vad har hänt sedan sist?

Greppa näringen:

Våtmarkskurs

I början av sommaren anordnades en dag om planering för naturliga våtmarker. Det finns många marker som lämpar sig väl för att återskapa våtmarker. Det kan exempelvis vara igenväxta kärr, dikade skogsmarker eller odlingsmarker som är för blöta. Icke produktiva marker är extra intressanta då det så klart är viktigt att behålla produktiv jord- och skogsproduktion. Fördelarna med våtmarker är exempelvis flödesutjämning, vattenhushållning, biologisk mångfald, rening, minskad övergödning, rekreation och jakt.

Hallfredadagen

Tisdagen den 11 juni var vi med på den årliga, välbesökta Hallfredadagen. I år fokuserade föreläsningarna på ny teknik och vi som deltog fick bland annat lära oss mer om precisionsodling. Vi fick även lära oss hur drönare kan användas i lantbruket. Visste du att Spraydrone sprutar 16 ha/h men ett batteri håller bara i 15 minuter så det är bäst att ha två att alternera mellan? Under dagen och kvällen visade hushållningssällskapet, Lantmännen och Scandinavian Seed demonstrationsodlingar av vall, majs, spannmåls- och oljeväxtgrödor. Hallfreda är en av SLU:s egendomar men det är Hushållningssällskapet som utför arbetet med försöken. Årligen läggs det ut 50–60 försök, till det tillkommer demonstrationsodlingar och andra arbeten. Flertalet av försöken läggs ut hos lantbrukare men en del är utlagda på Hallfreda och på Lövsta.

Fältvandring med Hushållningssällskapet

Den 26 juni arrangerade Hushållningssällskapet en fältvandring inom Greppa näringen, där vi tittade på bevattningsförsök i vall samt bete på höstråg och westerwoldiskt rajgräs.

Läs mer om träffen och vilka resultat vi fick ta del av här.

Ekologisk produktion:

Småskalig frukt- och grönsaksodling

Vi har hunnit ha tre stycken träffar om ämnet småskalig frukt- och grönsaksodling sedan senaste nyhetsbrevet i maj. Den första ägde rum den 13 juni på Buters Eko i Eskelhem. Träffen handlade både om hur man lyckas med gårdsbutik och hur man kan arbeta med bevattning och vattenhushållning.

Läs mer om träffen och vilka tips som föreläsarna gav här.

Nästa träff hölls den 4 juli, då vi fick lära oss om andelsjordbruk och besöka Tjelderviks gård i Boge.

Du kan läsa mer om andelsjordbruk och träffen här.

Den 6 september hade vi en träff på Lilla Bjers i Västerhejde, dit en kunnig föreläsare från Sörmlandsäpplen kommit för att lära ett trettiotal intresserade om hur och varför vi ska odla frukt på Gotland.

Läs gärna mer om den träffen här.

Markbördighet 17 maj

Den 17 maj anordnade länsstyrelsens projekt Ekologisk produktion och Gotlands ekologiska odlare en kursdag med fokus på jordbördighet. Under dagen fick besökarna ta del av praktiska tips och råd från den kunnige Hermann Leggedör.

Du kan ta del av Hermanns bästa tips här.

Studieresan grönsaker

Den 13-14 september åkte ett tjugotal glada grönsaksodlare på studieresa till Sörmland, där de fick inspireras och lära sig av 6 olika exempel på ekologiska, småskaliga grönsaksodlingar.

Deltagarna fick till exempel lära sig om biodynamiska metoder och om olika affärsmodeller för att få rimligt betalt för sina produkter– det förekom allt ifrån direktförsäljning till restaurang till andelsjordbruk, gårdsbutik, mat-event och kulturinslag. Resan arrangerades genom vårt projekt Ekologisk produktion, i samverkan med Matbyrån Gotland.

Vill du veta mer om resan kan du läsa här.

På gång inom projekten

Som vanligt är det full rulle i planering och genomförande av aktiviteter. I kalendern längre ner finns information om kommande träffar, om allt från småskalig äggproduktion
till regenerativt lantbruk till hur du trimmar dina grovfoderkostnader. Här får du även veta lite om sådant som är på gång men inte är helt färdigplanerat.

Vi kan hjälpa er med klimatberäkningar!

Du som har minst 200 ha jordbruksmark varav minst 50 ha är åker och som är KRAV-certifierade eller under omställning behöver ha gjort en klimatberäkning innan 31 december 2023.

Vill du få hjälp med beräkningen inom länsstyrelsens projekt ekologisk produktion så hör av dig till Cecilia Palmén, kontaktuppgifter finns sist i brevet. Om du gjort en beräkning år 2017 eller senare så behöver du inte göra en ny nu.

Vattendag

Under vintern planerar vi att anordna en dag om vattenhushållning. Om du har speciella önskemål om vad du vill lära dig mer om eller du har tips på en intressant föreläsare som du skulle vilja att vi bjöd hit till Gotland så får du gärna maila eller ringa Cecilia Palmén.

Uppföljning släkesträff

Vi försöker få till en uppföljning gällande att gödsla med släke, förhoppningsvis nu under hösten, och återkommer med datum när detta spikats. Om du har några frågor eller förslag kring detta kan du kontakta Anna Sorby, som ansvarar för planeringen.

Minskat beroende av insatsvaror

Vi planerar en träff för att diskutera hur vi kan minska beroendet av insatsvaror i lantbruket. Ett sätt är att använda ekologiska metoder, men vad innebär det för den ekonomiska helheten? Vilka andra metoder finns?

Tanken är att vi under träffen ska få olika exempel på hur några gotländska lantbrukare arbetar, samt en eller ett par föreläsningar och även ha tid för samtal och diskussion. Träffen arrangeras inom Ekologisk produktion i samarbete med Matbyrån Gotland, och vi välkomnar alla lantbrukare som är intresserade av ämnet, eller allmänt nyfikna på ekologiskt.

Preliminärt datum 9 november, men det kan komma att ändras beroende på föreläsares tillgänglighet. Vi återkommer när planeringen fallit på plats.

Ogräs – vitblära

Många lantbrukare på Gotland har problem med vitblära, ett klurigt ogräs som inte går att spruta bort. Vi kommer därför att hålla ett kurstillfälle om hur man bekämpar och förebygger vanliga ogräs, med extra fokus just på vitblära. Träffen kommer att passa både konventionella och
ekologiska lantbrukare. Tid och datum är spikat, 8 december kl 10.00–14.00, mer information kommer på länsstyrelsens webb inom kort.

Kalender

Regenerativt lantbruk – 9 oktober

De senaste åren har länsstyrelsen genom olika projekt arrangerat flera träffar om regenerativt lantbruk. Nu ges ett nytt tillfälle att öka kunskapen om vad detta egentligen innebär och hur vi kan använda betande djur för att förbättra markhälsan. Vi besöker Simon Kotz på Fardhem Farming och träffar där Jörgen Andersson, en pionjär inom regenerativt lantbruk.

Läs mer och anmäl dig till träffen om regenerativt lantbruk i gotländsk kontext

Trimma dina grovfoderkostnader – 18 oktober

Hanna Cederlund på HC Lantbruksråd bjuder tillsammans med Greppa Näringen in till en grupp för erfarenhetsutbyte om att trimma dina grovfoderkostnader. Anmälan och frågor till Hanna via epost, kontakt@hclantbruksrad.se eller telefon, 070-6496108. Sista anmälningsdag 16/10. Gruppen är öppen för alla gårdar med grovfoderproduktion!

Läs mer och anmäl dig till träffen om att trimma dina grovdoderkostnader

Gårdsvandring växtskydd

Greppa Näringen bjuder in till gårdsvandring på Hallfreda där vi simulerar ett tillsynsbesök på en växtodlingsgård. Medverkar gör Stefan Claesson från Region Gotland och Desirée Kristiansson och Mari Lujala från Länsstyrelsen. Vid frågor, kontakta Cecilia Palmén.

Läs mer om gårdsvandring på Hallfreda

Utfodring av sinkor

Hur utfodras sinkon på rätt sätt? Rätt utfodring lägger grunden för en problemfri laktation och en frisk ko med bra mjölkavkastning. Anmälan och frågor till Hanna på kontakt@hclantbruksrad.se eller 070-6496108. Sista anmälningsdag den 3 november.

Läs mer om träffen sinkons foderstat - hur fodrar vi henne på rätt sätt?

Jordhälsa och mikroorganismer

Föreläsning och studiebesök med tema Jordhälsa och organismernas funktion i ekosystemet. Vi lär oss om hur odlingsjorden kan fungera om man lär sig av naturen, hur man kan maximera förutsättningarna för organismerna att samarbeta med växtrötter för att cirkulera näring och bygga struktur och hur dom kan skydda mot sjukdomar och skadedjur. Vi ska lära oss lite om vilken funktion varje grupp organismer har i ekosystemet i jorden och hur dom kan skadas av vissa odlingsmetoder.

Läs mer och anmäl dig till Jordhälsa - organismernas funktion i ekosystemet

Småskalig äggproduktion

Tillfälle att lära dig om smittskydd, skötsel och regelverk kring äggproduktion och försäljning av ägg. Med på träffen finns både länsveterinär och djurskyddshandläggare redo att svara på dina frågor.

Läs mer och anmäl dig till kursen för småskaliga äggproducenter

Enskild rådgivning på gården och markerna – aktuella erbjudanden

Har du funderingar på vilka åtgärder du kan göra för att gynna biologisk mångfald och kulturmiljöerna i odlingslandskapet? Odlingslandskapet handlar om ängs- och betesmarker men också om åkerlandskapet och gårdsmiljön med äldre bebyggelse och äldre trädgård. Den enskilda rådgivningen är inriktad på just din gård och dina frågor och förutsättningar utifrån de olika erbjudandena. För att anmäla intresse för en rådgivning kan du använda länken nedan. Vi hör av oss när vi fått in din anmälan.

Här hittar du våra erbjudanden

LRF – Energiträff

LRF har en energiträff i Hejde för alla företagsmedlemmar i LRF den 10e oktober. LRF har bjudit in ett antal leverantörer och experter till en gemensam dag där de presenterar olika lösningar anpassade för lantbruksföretag.

Läs mer om Energiträff för lantbruksföretag Länk till annan webbplats.

LRF – Bygga solcellspark

Den 12 oktober anordnar LRF en digital träff om att bygga solcellsparker på egen mark.

Läs mer om att bygga solcellspark på egen mark Länk till annan webbplats.

Tolka det historiska landskapet – 19 oktober

Inom projektet Ett rikt odlingslandskap hålls en kurs i Vänge. Med hjälp av historiska kartor och fältstudier lär vi oss se med ”rätt ögon”, tolka kartorna, och läsa landskapet för att till sist kunna upptäcka de fysiska lämningarna ute i markerna. Allt under vägledning av Dan Carlsson, docent i kulturgeografi och arkeologi. Kursansvarig är Maria Norderbrim, rådgivare på länsstyrelsen.

Om det finns tillräckligt intresse kommer vi att kunna arrangera ännu ett tillfälle den 26 oktober, samma tid, plats och upplägg.

Här anmäler du dig till kursen 19 oktober

Bygga för får – 25 oktober

Växa Sverige har en digital träff om att bygga för får den 25 oktober.

Kurser för grisägare – hösten 2023

Gård och djurhälsan har många kurstillfällen för grisägare just nu. Bland annat digitala grundkurser i slakt och smittskydd.

Gård och djurhälsans kurser Länk till annan webbplats.

Greppa Näringen är ett informations- och rådgivningsprojekt som erbjuder lantbrukare kunskap och verktyg för att de ska kunna genomföra kostnadseffektiva miljö- och klimatåtgärder. Greppa Näringen är ett samarbete mellan LRF, Jordbruksverket och länsstyrelserna. Ekologisk produktion är ett projekt där lantbruks- och trädgårdsföretagare på Gotland kan ta del av kurser, rådgivning och information som syftar till att stärka den ekologiska produktionen. Material och aktiviteter finansieras genom landsbygdsprogrammet. Medlen för båda projekten kommer från EU och svenska staten.

Logotype för Greppa näringen och EU jordbruksfond
Närbild på ogräset vitblära.

Ogräset vitblära.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss