Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Småskaliga odlare på studieresa

Ett bord uppdukat med pumpor, blommor, honung och andra närodlade produkter.

Den 13-14 september åkte ett gäng glada småskaliga odlare från Gotland till Sörmland för att lära sig mer om ekologisk grönsaksodling.

Gruppen besökte sex olika odlare med lite olika inriktning; Carlssons grönt, Karshamra, Nibble handelsträdgård, Osprey Farm, Skillebyholm och Skilleby trädgård. Flera av trädgårdsmästarna hade bakgrund inom restaurangbranschen och hade fått upp intresset för bra råvaror den vägen. En av gårdarna säljer i princip alla sina grönsaker till just restauranger medan andra satsat på gårdsbutik, andelsjordbruk där man prenumererar på grönsakskassar, farmers market, restaurang och mat-event. På ett av ställena hade man även integrerat konst och kultur, genom att ha en keramikstudio och en örtagård i utställningsform på platsen.

En grupp personer står i ett trädgårdslandskap och lyssnar på någon som pratar.

Flera av odlarna använder biodynamiska metoder, vilket ställer lite andra krav än vanlig ekologisk produktion. Gruppen fick lära sig mycket om detta på Skillebyholm, där de håller utbildningar i just biodynamisk odling. Till exempel krävs särskilda kompostpreparat som ska förbättra kompostjorden, samt att man använder humuspreparat vid jordbearbetning och kiselpreparat vid fruktsättning.

Odlarna fick också se fina bevattningsdammar och cirkulära system där avrinningsvattnet samlas upp och pumpas tillbaka till dammen igen. På Skilleby trädgård har de använt biodynamiska metoder i över 15 år och arbetat mycket med att förbättra markstrukturen i lerjordarna genom kompostering, något som verkade ha gett goda resultat enligt gruppens bedömning av odlingarna. Trädgårdsmästaren där fångade också mycket intresse när han berättade om hur de ympar tomater för att ädelsorterna ska växa bättre och hur de minskat problem med kvickrot i odlingarna genom att använda grönråg och luddvicker som fånggröda.

En grupp personer står i ett trädgårdslandskap och lyssnar på någon som pratar.

"Det var mycket intressant att se hur småskaliga produktioner ser ut, få se och höra hur de tänker och vad de satsar på", skrev en av deltagarna när resan utvärderades. "Alla besöken var värdefulla på olika sätt. Alltid lärorikt, inspirerande och kul att se vad andra odlare gör, hur de löst olika problem etc.", skrev en annan.

Studieresan arrangerades av Länsstyrelsen genom projektet Ekologisk produktion och Matbyrån Gotland, med finansiering från EU och svenska staten via Landsbygdsprogrammet, Leader Gute och Goda Gotland, samt LRF Öst.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss