Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

19 okt 2023 klocka 10.00 - 15.00

Att tolka historiska landskap

En gräsmatta med stenmurar på båda sidor, som en lång gata.

Fägata.

Med hjälp av historiska kartor och fältstudier lär vi oss se med ”rätt ögon”, tolka kartorna, och läsa landskapet för att till sist kunna upptäcka de fysiska lämningarna ute i markerna. Allt under vägledning av Dan Carlsson, docent i kulturgeografi och arkeologi.

Vi spenderar förmiddagen i Vänge bygdegård där vi ägnar oss åt kartstudier och får lyssna till föreläsningar i ämnet. Efter lunch tar vi oss ut i fält i området kring Vänge och Sjonhem.

Om föreläsaren

Docent Dan Carlsson har varit verksam på Gotland inom arkeologi och kulturgeografi i 50 år. Redan 1979 disputerade Dan med Kulturlandskapets utveckling på Gotland: en studie av jordbruks-och bebyggelseförändringar under järnåldern.

Som arkeolog och kulturgeograf har han hunnit arbeta på både Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen och som lärare på Stockholms universitet och Campus Gotland. Dan Carlsson har hållit i årliga arkeologikurser i nära 25 år, ägnat en stor del av yrkeslivet åt historiska lanskapsfrågor, kulturmiljöfrågor och uppdragsarkeologi av olika slag.

Med sin stora kunskap och drivna engagemang, har Dan väglett och visat vägen till historiens förtrollade värld för en väldig mängd människor genom åren!

Studiebesök i fält

Efter lunch beger vi oss i egna bilar ut till två olika intressanta områden i Vänge samt i Sjonhem socken.

Ute i fält praktiserar vi våra nya kunskaper och tränar på att ”läsa landskapet” och att hitta fysiska spår efter människors liv och brukande av markerna sedan många många generationer tillbaka.

Praktisk info

Plats: Vänge bygdegård, och i områden kring Vänge och Sjonhem.
Tid: 19 oktober 2023 klockan 10.00-15.00.
Lunch: Ta med egen lunch och fika.
Klädsel: Det blir en del promenerande i fält, så välj kläder efter väder.
Transport: Till fältövningen behövs egna bilar, eller samåkning i annan deltagares bil.

Har kursen hunnit bli fulltecknad?

Om det finns tillräckligt intresse kommer vi att kunna arrangera ännu ett tillfälle den 26 oktober, samma tid, plats och upplägg. Intresseanmälningar för 26 oktober, om det är fulltecknat 19 oktober, tar vi emot via e-post senast den 15 oktober.
E-post: ettriktodlingslandskap.gotland@lansstyrelsen.se

Var:
Vänge bygdegård
Kostnad:
0
Sista anmälningsdag:
17 okt 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 17 oktober klockan 11.30.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss