Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Proffsens tips för bördigare jord

Vad är receptet på en bördig jord? Eko- och växtodlingsrådgivaren Hermann Leggedör bjuder på sina bästa tips.

Den 17 maj anordnade länsstyrelsens projekt Ekologisk produktion och Gotlands ekologiska odlare en kursdag med fokus på jordbördighet. Under dagen fick besökarna lära sig mer om hur KRAV arbetar, men även ta del av praktiska tips och råd från den kunnige Hermann Leggedör.

Hermann har en lång erfarenhet av jordbruk. Han har arbetat med växtodlingsrådgivning inom ekologiskt lantbruk i Sverige i 18 år och de senaste åren blivit mer och mer intresserad av markhälsa och minskad jordbearbetning.

Hermanns tips

Om du missade kursen eller bara vill fräscha upp minnet så har vi samlat Hermanns bästa tips här:

  • Tänk på djupet – hur ser det ut under ytan? Spade, jordsond, vatteninfiltration, och test av aggregatstabilitet är bra hjälpmedel för att stödja en vettig odlings-/bearbetningsstrategi.
  • Att odla ekologiskt är i synnerhet utmanande, men även konventionellt kan det vara bra att se helheten utifrån växtföljden (både gårdsintern och i gödselsamarbeten), jordmån, jordbearbetningssystem och markpackning.
  • Försök komplettera huvudgrödor med bottengrödor (insådd om våren/hösten), samt mellangrödor.
  • Behandla etablering av nämnda kompletterande grödor lika omsorgsfullt som huvudgrödorna.
  • Har man konstaterad markpackning i form av plogsula eller bearbetningsula och allvarliga körskador kan djup-/alvluckring på ett mekaniskt sätt vara nödvändigt.
  • Samtidig insådd av höstraps och oljerättika är gynnsam. Här är det dock viktigt att se upp för klumprotsjuka.
  • Ett förändrat klimat med längre torrperioder och oregelbunden nederbörd leder till torka- och vattenstress för grödorna. Då kan kompletterande grödor med marktäckning bidra till ett svalare mikroklimat nära markytan, hålla mikrolivet (bakterier och mykorrhizan) igång. Barmark i kombinationen med hetta, torkan och solutsatthet dämpar jordens aktivitet.
  • Växterna ska trivas, deras rötter ska få nödvändigt utrymme på djupet och bredden.
  • Biodiversitet för kompletterande grödor i samverkan med huvudgrödorna utgör ett stabilare biologiskt system.

Hermann Leggedör.

Rådgivning inom ekologisk produktion

Till dig som är ekologisk producent erbjuder vi kostnadsfri rådgivning. Läs mer om vilka rådgivningar som vi erbjuder på vår webbplats:
Rådgivning inom Ekologisk produktion

Kursdagen arrangerades inom Ekologisk produktion och har finansierats med medel från EU och svenska staten.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss