Ett rikt odlingslandskap - landskapsvård i betesmarker, slåtteräng och åkerlandskap

Odlingslandskapet på Gotland är variationsrikt och består av betesmarker, slåtterängar och åkrar – allt sammantaget mycket viktigt för att bevara artrikedomen och det kulturpräglade landskapet vi har omkring oss. Livskraftiga lantbruksföretag är avgörande, liksom de många ideella krafter som finns i föreningarna.

Miljömålet Ett rikt odlingslandskap är ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål. Det handlar om att bevara biologisk mångfald, kulturmiljöer, men också om att värna förutsättningarna för livsmedelsproduktion och rekreation. Odlingslandskapet tillhör både människor, växter och djur. De årliga uppföljningarna visar tyvärr att det är svårt att nå målen med de idag beslutade styrmedlen.

Länsstyrelsen har ett uppdrag att inom ramen för projektfinansiering för Ett rikt odlingslandskap, erbjuda aktiviteter som ska både inspirera och öka kunskapen. Aktiviteterna ska bidra till att förutsättningarna för fortsatt landskapsvård ökar på Gotland.

Ta del av våra aktiviteter som är kostnadsfria. Du kan gå på kurs, delta i en fältvandring, läsa våra nyhetsbrev eller få rådgivning.

Vi tar gärna emot förslag på aktiviteter och ämnen.

Vill du ha rådgivning kan du gärna anmäla ditt intresse i nedanstående formulär.

Mer information om Ett rikt odlingslandskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling


Personnumret behöver vi för att kunna redovisa ditt deltagande i rådgivning finansierat av landsbygdsprogrammet.


E-postadressen behövs för att du ska få en bekräftelse på din anmälan

Lägg gärna in en länk till Google Maps.
Jag vill få råd om * (obligatorisk)
Jag vill få råd omNyhetsbrevet Ett rikt odlingslandskap

Odlingslandskapet består av åkrar, betesmarker och slåtterängar. Det finns stor artrikedom och mängder av kulturspår i detta landskap. Ett livskraftigt och varierat lantbruk samt aktiva ideella föreningar är en förutsättning för att värdena ska bestå. Om detta handlar vårt nyhetsbrev Ett rikt odlingslandskap.

Prenumerera på nyhetsbrevet Ett rikt odlingslandskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs om hur länsstyrelsen hanterar personuppgifter:
www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrevsarkiv

Ett rikt odlingslandskap augusti 2020 Länk till annan webbplats.

Ett rikt odlingslandskap juli 2020 Länk till annan webbplats.

Ett rikt odlingslandskap mars 2020 Länk till annan webbplats.

Ett rikt odlingslandskap december 2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett rikt odlingslandskap november 2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett rikt odlingslandskap april 2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lämna gärna synpunkter till projektet!

Vi tar gärna emot synpunkter eller komentarer om vårt arbete. Har du exempelvis förslag på någon kurs som det vore bra att vi anordnade? Fyll i formuläret nedan. Tack!


För att vi ska kunna följa upp dina önskemål vore det fint om du ville lämna din e-post.

Kontakt